Juist of Onjuist

Een maatschappelijk oordeel bestaat uit goed of fout. Deze manier van kijken naar situaties of gedrag, veroorzaakt veel – zo niet alle – ellende in de wereld. Goed en fout zijn immers subjectieve menselijke oordelen. Oordelen die bijna altijd beïnvloed worden door de omgeving waarin iemand actief is. De maatschappij zou er anders en beter uitzien als op een andere manier naar situaties gekeken zou worden. Niet in de zin van goed of fout, maar op basis van JUIST of ONJUIST. Holistisch en systemisch gezien, zijn er twee componenten die bepalen of iets juist of onjuist is. Als eerste zijn dat de systemische krachten. Als handelen gericht is op het in balans houden van de systemische krachten of op herstel van verstoringen in het systemisch krachtenveld, dan is sprake van JUIST gedrag. Indien gedrag gericht is op het verstoren of verstoord houden van deze krachten, dan is het ONJUIST gedrag.

Juist of onjuist

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Maar systemisch juist gedrag garandeert nog geen vollédig JUIST gedrag. Er is namelijk een tweede belangrijk aspect. En dat is de vraag in wiens belang gehandeld wordt. Is het puur eigen belang? Dan is sprake van ONJUIST handelen. Is de intentie gericht op harmonie en samenwerking? Dan is het handelen JUIST.

Bovenstaande is een geweldige en simpele manier van het beoordelen van situaties of gedrag. Het resultaat is een objectief oordeel, dat niet beïnvloed wordt door menselijke gedachtenkronkels of maatschappelijk geharrewar. Ghandi sprak: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf”. De Roestenburgh zegt: “Verbeter de samenleving, oordeel juist of onjuist”. Daarna hoef je nog maar één ding te doen: juist handelen. Het zal je dan ook niet verbazen dat dit onderwerp deel uit maakt van alle opleidingen en workshops die De Roestenburg biedt.

Zie: