Kyrie Eleison

Kyrie Eleison is Grieks en betekent vrij vertaald “Heer, ontferm u over ons”.
In het kader van dit artikel heeft de tekst die Willem Vermandere zingt, voor mij een andere en ruimere betekenis. Het gaat niet over het aanroepen van een Hogere Kracht buiten jezelf. Het is een oproep aan jezelf om mededogen te hebben. Waarbij mededogen iets heel anders is dan medelijden.

Vanuit Holistisch, Boeddhistische en Systemisch standpunt gaat mededogen om het zien van wat er is. En dat wat er is, ruimte geven er te zijn. In systemische terminologie : dat wat er is, de juiste plek geven. Ook al ben je het met dat wat er is, niet eens. Het is geen goedkeuring, instemming of lijdzaam aanzien van wat er is. Het gaat om de ruimte die jij maakt voor andere opvattingen, andere manieren van in het leven staan en andere keuzes. Wellicht heb jij heel andere opvattingen dan je omgeving. Of de omgeving kijkt anders naar zaken dan jij. Dat maakt geen verschil. Natuurlijk mag je iets van die andere keuzes vinden en mag je dat ventileren. Ook anderen mogen iets van jouw keuzes vinden en dat uiten. Dit echter zonder te oordelen over het ‘mens zijn’ van de ander. En zonder je gedwongen te voelen jouw eigen kijk te veranderen, de kijk van een ander over te nemen of de ander te dwingen zijn kijk te veranderen. Daartoe uitnodigen mag wel.

Jouw waarheid ontstaat immers door informatie tot je te nemen en ook je ziel een bijdrage te laten leveren aan jouw oordeel over die informatie. Omdat elk mens uniek is, heeft iedereen zijn eigen waarheid. En heeft daar recht op. Zoals iedereen de plicht heeft de ander te respecteren in diens waarheid.

Daarnaast gaat mededogen over iedereen die niet meer waar wil of kan maken wat hij ooit waargemaakt heeft. Daar niet over oordelen, maar laten zijn wat het is, ondersteunt de ander in zijn besluiten.

Ik wens je mededogen toe. Om te beginnen naar jezelf. Ook naar elk ander mens. Ook als die ander vanuit jouw standpunt bezien een onjuiste weg bewandelt en niet bereid lijkt te zijn te luisteren naar andere inzichten. Het gaat over delen van wat jij vindt met daarbij de uitnodiging aan de ander te voelen of dat wat jij vindt, mogelijk waar zou kunnen zijn. Je kunt anderen immers niet veranderen. Maar je kunt wel liefdevol zaadjes zaaien. Onderschat de waarde daarvan niet.

Als iedereen op deze manier naar zichzelf en anderen durft te kijken, ontstaat een rustigere en vreedzamere wereld. En dat helpt elk mens verder.

Mijn harte uitnodiging aan iedereen: heb mededogen.

Altijd, maar vooral in deze periode. Corona en alles wat daaromheen gebeurt, heeft inmiddels tot polarisatie geleid. Met mededogen kijken naar wat is, maakt een einde aan deze splitsing in de samenleving en geeft elk mens de ruimte te vinden wat hij vindt.

https://youtu.be/zVQ44MADSsw