Reguliere coaching

Loopbaan coaching richt zich over het algemeen op vragen rondom de loopbaan, iemands functioneren of de vraag of iemand op de juiste stoel zit. Goede en verantwoorde vragen, maar als alleen naar een antwoord op deze vragen gezocht wordt, leidt dit niet naar een structurele en beklijvende beantwoording en aanpak. Dit omdat meestal een verstandsbenadering gebruikt wordt. De coach trekt alles uit de kast om iemand anders te laten denken. Om iemand te laten zien dat je ook anders over een situatie kunt denken. En dat de manier waarop de klant nu naar een situatie kijkt, niet goed is.

In onze visie is loopbaan coaching, die zich slechts op het verstand of het functioneren richt, te beperkt. Het gaat immers om de mens. Daarom stelt De Roestenburgh ook in loopbaan coaching de mens en niet slechts de mens als werknemer centraal.

De Roestenburghse aanpak

GroeiDe Roestenburghse aanpak gaat verder en dieper dan de reguliere coaching. In de ogen van De Roestenburgh is een mens een systeem. Een systeem dat bestaat uit drie delen. Een mens bestaat niet alleen uit een lichaam en een verstand. Er is meer. Er is een belangrijk ongrijpbaar deel. Sommigen noemen dit je wezen of je kern. Anderen spreken van ziel of binnenste ik. Hoe het genoemd wordt, maakt niet uit : het is er gewoon. Het wordt alleen door veel mensen niet her- en/of erkend. En om die reden wordt er ook geen aandacht aan besteed.

Binnen De Roestenburgh ligt dat anders. Nadrukkelijk anders. Onze overtuiging is dat juist dit ongrijpbare deel erg belangrijk is. Omdat alles wat een mens écht beweegt, zich slechts ten dele in het verstand bevindt. De échte motivatoren, de wezenlijke behoeften, bevinden zich in het ongrijpbare deel. Sterker nog: vaak onderdrukt het verstand de behoeften, die zich in dit ongrijpbare deel bevinden. En dat is bijna altijd de reden dat iemand niet lekker in zijn vel zit, minder functioneert of gewoonweg vastloopt.

Alleen aandacht richten op het verstand zorgt er daarnaast ook voor dat het verstand sterker wordt. Het is immers zo dat alles waar je aandacht aan besteedt, groter wordt. Hoe groter de rol van het verstand, hoe sterker de wezenlijke behoeften onderdrukt worden. Er rest die behoeften dan niets anders dan een verscholen bestaan te leiden. Maar deze behoeften zijn er wel! Zij zijn slechts onderdrukt. En alles wat onderdrukt wordt, doet pogingen de onderdrukking te beëindigen. Want alle behoeften – dus ook de onderdrukte – hebben recht op een respectvolle plek. Een plek die dienend is aan je welzijn en je levensgeluk.

Volle omvang

En daarom richt de aandacht van De Roestenburgh zich op de mens in zijn volledige omvang. Dat betekent dus dat ook het verstand aandacht blijft krijgen. Maar het verstand heeft in onze maatschappij in elk mensenleven al veel aandacht gekregen. De focus ligt dan ook met name op het ongrijpbare deel. Door daar aandacht aan te besteden, groeit het en komt informatie die zich daar bevindt tevoorschijn. Dat wat onbewust al in een mens aanwezig is, krijgt een plek in het bewuste. En dan pas kan een mens keuzes gaan maken. Keuzes op basis van inzicht in alle behoeften. En natuurlijk heb je ook je verstand nodig om keuzes te maken. Maar je verstand kan niet werken met zaken die zich niet in je bewustzijn bevinden.

Als je kennis wilt maken, voel je dan welkom en maak een afspraak voor een gratis kennismakings-/intake gesprek.  Dat kan tijdens kantooruren, maar ook ’s avonds of in het weekend.