Inleiding

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

Dirigent

Ik ben dirigent van een orkest. Dit amateur (fanfare-)orkest werkt o.a. op basis van ‘ontspanning door inspanning’. Gezamenlijk wordt in een harmonieuze sfeer gestreefd naar het hoogst mogelijke muzikale niveau. En dat lukt aardig mag ik wel zeggen. Er wordt gewerkt op basis van respect voor ieders persoonlijke kwaliteiten. Als orkest brengen wij de mooiste klanken ten gehore, zonder dat dit – tot nu toe – ten koste gaat van de onderlinge, menselijke band.

Bladmuziek

Zoals veel orkesten heeft ook dit orkest lang stilgelegen, omdat repeteren en het geven van uitvoeringen domweg verboden was. Jammer voor mij, de muzikanten en de mensen die van onze optredens genieten.

Dit orkest repeteert met veel plezier in een Sociaal Cultureel Centrum met mooie zalen, vriendelijk en behulpzaam personeel en betaalbare prijzen.

Inmiddels heeft het bestuur van dit orkest een brief gekregen van dit SCC, waarin samengevat aangegeven wordt dat het SCC toegankelijk is voor iedereen zonder corona toegangsbewijs. Mooi, maar….als je tijdens of na een activiteit gebruik maakt van het bargedeelte (café), dan moet als daar om gevraagd wordt, een coronapas getoond kunnen worden.

En nu?

Ik heb nagedacht, maar zeker doorvoeld wat dit besluit voor mij als dirigent, maar zeker als mens betekent.

Mensen die regelmatig mijn inspiraties over Corona en wat gaande is lezen, weten dat ik ernstig tegen het beleid van de overheid ben. Niet om tegen de overheid te zijn, maar omdat tot de dag van vandaag geen enkele maatregel objectief aantoonbaar effect gehad heeft. En omdat het beleid gebaseerd is op onjuiste informatie, gegoochel met cijfers, manipulatie, polarisatie, censuur en discriminatie. Maar vooral omdat de menselijke vrijheden steeds verder beperkt worden. In systemische termen: de overheid veroorzaakt verstoringen op plek en rangorde en maakt het nagenoeg onmogelijk om loyaal aan mijzelf te zijn. Maar ben niet bang: ik ben én blijf loyaal aan mijzelf. Zonder dat dit ten koste gaat van anderen.

Mijn waarheid is dat de overheid niet langer de samenleving dient, maar deze ondermijnd.

Ondermijnendheid

Daarnaast weiger ik op welke manier dan ook gegevens te verstrekken over mijn gezondheidstoestand. Aan wie dan ook. Gegevens over mij en zeker over mijn medische situatie zijn strikt privé. Einde discussie. Ik verbaas mij er dan ook over dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die tot kort zeer belangrijk geacht werd, ineens van tafel verdwenen is. Als ik zie hoeveel tijd en energie het bestuur van het orkest in de uitvoering van de AVG heeft moeten steken en wat nu de waarde van die wet blijkt, val ik figuurlijk van mijn stoel.

Dat wat nu door de overheid rondom de toegang tot de horeca  besloten is, is voor mij een vorm van uitsluiting en (medische) discriminatie. Wat mij betreft onjuist, strijdig met de Grondwet, de menselijke vrijheid en daarmee een misdrijf tegen de menselijkheid.

De onderbouwing van deze zeer ingrijpende maatregel is onjuist en wederom op gegoochel met cijfers en aannames gebaseerd. Het heeft helemaal niets met gezondheidszorg of bescherming van kwetsbare groepen te maken. Mijn verstand en gevoel kunnen niet omvatten dat veel mensen nog steeds niet (willen/kunnen/durven) zien wat gaande is. Iedereen die de maatregelen steunt en uitvoert, is in mijn ogen medeverantwoordelijk voor de splitsing en onverantwoorde toename van controle in de samenleving. Ik wil daar op geen enkele manier medeverantwoordelijk voor zijn. Dat heeft tot gevolg dat ik niet naar locaties ga die uitvoering geven aan de onjuiste, niet legitieme en wat mij betreft inmiddels misdadige besluiten van de overheid.

Omdat het Sociaal Cultureel Centrum daar wel in meegaat, heb ik besloten dat ik, zolang zij een Coronapas of toegangstest voor (een deel van) hun locatie eisen, daar zal niet verschijnen. Met als gevolg dat ik mijn hobby, dirigent zijn van dit orkest, niet langer volledig uit kan oefenen zonder mee te gaan in de waanzin. Zonder mezelf voor een deel van mijn hobby en mijn leven op onterechte gronden uit te laten sluiten. Daar bedank ik vriendelijk doch beslist voor.

Ik weet dat de wereld door mijn besluit niet verandert. Maar ik huldig het motto van Mahatma Gandhi die zei “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Ik nodig iedereen uit dat ook te doen. Zelf veranderen en onderzoeken wat jij kunt doen om het tij te keren. Het tij dat ervoor zorgt dat discriminatie en uitsluiting nu zo’n beetje als ‘normaal’ gezien worden. Het tij dat de samenleving economisch, sociaal en qua menselijkheid ondergraaft. Een tij dat zorgt voor een maatschappij, waarin een beperkt aantal mensen (waarvan het maar de vraag is hoe ethisch zij zijn) de macht, controle en financiële middelen zullen hebben.

Daarom wat uitnodigingen.

Uitnodigingen

Uitnodiging aan bedrijven

Durf er als bedrijf voor te kiezen je bedrijf voor IEDEREEN open te stellen. Mocht de overheid op gaan treden, betaal dan geen boetes, vecht deze aan, evenals en elke andere strafmaatregel. Ga niet akkoord met sluitingen. Blijf open. De overheid kan niet bij elke zaak een politieagent of BOA zetten. Dat gaat zeker niet lukken, omdat steeds meer handhavers ernstig gaan twijfelen aan hun rol in dit bijzondere toneelstuk.

Ik kreeg een artikel onder ogen van een politieagent met ruim 40 jaar ervaring. Hij schreef over het vak van politieagent o.a.:
“….In eerste plaats ben je een mens, net als ieder ander, en in dat uniform vervul je een rol, die je moet vervullen naar eer en geweten. Een rol, ten dienste van de bevolking, en gemachtigd door de overheid. Op dit moment helaas een overheid, die dingen verlangt, van ons allemaal, maar in het bijzonder van politiemensen, die indruisen tegen alles wat wij in dit kikkerlandje voorstaan. Vrijheid in keuzes op het gebied van gaan en staan, mening verkondigen, vrijheid van vereniging, vrijheid in de persoonlijke zelfbeschikking, vrijheid voor LHTB, vrijheid in onderwijs en ga zo nog maar even door. Dan kun je toch met goed fatsoen, niet verdedigen, dat je handhaaft op medische discriminatie? Je komt dan toch in conflict met je morele kompas en de gebezigde grondrechten in dit land?……”

Ik onderschrijf zijn visie volledig.

Je kunt er ook voor kiezen je bedrijf totaal te sluiten, omdat je niet wilt mee werken aan uitsluiting en discriminatie. Wellicht doen je dan op korte termijn jezelf en andere mensen te kort. In het voorbeeld van het Sociaal Cultureel Centrum vinden veel mensen dan niet hun vertier en de mogelijkheid tot vrijetijdsbeoefening wordt minder. Met een beetje geluk komen alle mensen, alle klanten dan in wél beweging en staan ook op tegen dat wat gaande is. De strijd tegen de discriminatie wordt dan niet alleen gevoerd door degene die gediscrimineerd worden, maar door elk mens. Gevaccineerd of niet. De historie leert namelijk dat samenleving op zich niet ten gronde gaan aan misdadig overheidsoptreden, maar aan het feit dat heel veel mensen zich omdraaien en het laten gebeuren.

Struisvogel
Uitvoering blijven geven aan de onzinnige en wat mij betreft misdadige maatregelen, zorgt er voor dat je op korte én lange termijn gegarandeerd jezelf en veel mensen te kort doet. Blijvend. En meegaan in de waanzin gaat er voor zorgen dat steeds meer beperkingen zullen worden opgelegd. Er gaan nu al geluiden dat vanaf eind van het jaar ook supermarkten alleen met coronapas toegankelijk zijn. Maar dat zullen wel complottheorieën zijn. Zoals mondkapjesplicht, avondklok, Coronapas etc. etc. ook complottheorieën waren.

Uitnodiging aan verenigingen

Ik heb het bestuur van het orkest inmiddels mijn besluit medegedeeld en hen van harte uitgenodigd stil te staan bij dat wat in de maatschappij gaande is en zich af te vragen of zij op welke manier dan ook een bijdrage willen leveren aan de tweedeling die in de samenleving door de overheid georganiseerd wordt. Deze uitnodiging doe ik aan alle besturen van alle verenigingen in ons land.

Durf als vereniging voluit te kiezen voor het woord ‘vereniging’. VERENIG je leden. Laat daarvan niemand uitgesloten worden. Aanvaard geen enkele beperking rondom het verenigd zijn. Ja, elke hobby is belangrijk. Het is echter slechts een deel van je leven. De mogelijkheid voor alle leden om ook naast het verenigingsleven een menselijk, vrij en sociaal leven te kunnen en mogen leiden is veel en veel belangrijker. Zorg er als vereniging voor dat geen enkel lid om welke reden dan ook uitgesloten wordt van een deel van je verenigingsleven. Zoals bij het orkest het gezamenlijk pauzeren en voor degene die dat willen na afloop een borrel pakken, een niet te onderschatten deel van de verenigingsbeleving is.

En wie weet hoe lang het duurt voordat voor de hele toegang van de repetitielocatie een pas nodig is……

Uitnodiging aan elk mens

Verzamel moed en kijk écht rond. Naar wat gaande is. Naar de onderbouwingen van alle maatregelen. Naar de informatie die je krijgt. Kijk naar de maatregelen, de gevolgen en het nut van alles wat de overheid verzonnen heeft. Kijk naar de onduidelijkheid en het feit dat veel maatregelen strijdig met elkaar zijn. Nú kan elk mens écht vorm en inhoud gaan geven aan het inmiddels verdwenen en nooit waargemaakte overheidsmotto ‘we doen het samen’. Het beleid én de maatregelen van de overheid hebben juist het tegenovergestelde tot gevolg. Niks samen: polarisatie en uitsluiting. Laten we nu als mensen, gevaccineerd of niet, de handen ineenslaan en opstaan tegen dat wat gaande is.

Samenwerking

SAMEN tegen uitsluiting, samen tegen machtsmisbruik, samen tegen geldverspilling, samen tegen overtreden van wet en regelgeving door de overheid, samen tegen nog verdere ontmanteling en uitkleding van de zorg, samen tegen geweld, samen tegen discriminatie, samen tegen polarisatie, samen tegen dehumanisering, samen tegen demonisering, samen tegen leugens en bedrog, samen tegen censuur, samen tegen manipulatie en….samen tegen discriminatie. Écht samen.

Wig

Beste mensen, stop alsjeblieft met het overleven met je rug naar werkelijkheid. Stop met elke medewerking aan welke vorm van discriminatie dan ook. Onderzoek ook buiten de reguliere media wat écht gaande is.

Tot slot

In mijn ogen is het de overheid gelukt mensen tegen elkaar uit te spelen. Dat uitspelen, de scheiding tussen mensen, wordt met elke maatregel groter en scherper. Er is m.i. slechts één oplossing en dat is met zijn allen – wel gevaccineerd of niet gevaccineerd – ‘NEE’ zeggen.

Nu kunnen we met zijn allen misschien het tij nog door woord en daad keren, zodat het geweld – zoals dat b.v. in Australië al gaande is – buiten onze samenleving blijft.

En realiseer je dat niemand – zoals zo’n 75 jaar geleden – nu nog kan zeggen…..ik wist het niet……

Overheidsoptreden