Top 2000

Tweeduizend, dat is veel. Heel erg veel. De jaarlijkse top 2000 is een erfenis van een initiatief dat Radio 2 in 1999 nam. Het was een opstap naar het jaar 2000 en werd zo populair dat het evenement jaar op jaar herhaald wordt. De Top 2000 werd zelfs het best beluisterde radioprogramma van Nederland.

Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen werd 17 maal gekozen tot nummer 1 van de lijst. Het nummer Avond van Boudewijn de Groot ging in 2005 met de eerste plaats aan de haal. Hotel California van Eagles, stond tweemaal op nummer 1. Imagine van John Lennon werd éénmaal als laatste nummer op Oudejaarsavond gedraaid.

Een andere kijk op teksten

Als je met een HBS-kijk in het leven staat, ga je ook anders naar de teksten van liedjes luisteren. HBS staat voor Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch. Het gaat te ver om deze kijk in deze inspiratie gedetailleerd toe te lichten. Daarvoor zijn zo’n 9 dagen nodig. In hoofdlijnen gaat het er bij de HBS kijk om dat een mens meer is dan een verstand en een lichaam. Er is een derde ongrijpbaar en onbegrijpbaar deel dat wij de ziel noemen. Bij deze kijk hoort ook het uitgangspunt dat in elk leven lijden voor komt. Waarbij lijden alles is wat je niet leuk vindt. Als in elk leven lijden voor komt, betekent dat ook dat in elk leven niet-lijden voorkomt. Dingen die je wel leuk vindt dus. Lijden en niet-lijden zijn, zoals alles in de natuur, in het leven, cyclisch. Helaas verzetten veel mensen zich tegen deze cyclus en wordt alles gedaan om lijden te voorkomen of zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Dat is waarop ons zorgsysteem gebaseerd is. Het zou echter zo maar kunnen zijn dat lijden een immens belangrijke rol in een mensenleven speelt. Niet het lijden an sich, maar de manier waarop met lijden omgegaan wordt. Omgaan met lijden zorgt voor groei van de ziel. Ontkennen of ontlopen van lijden voedt de ziel niet. In onze maatschappij zijn we dus met zijn allen druk bezig niet om te gaan met lijden maar het te bestrijden. We strijden dus tegen groei en ontwikkeling van de ziel.

De koppeling naar het systemische is snel te maken. Systemisch kijken betekent dat je ziet dat er een beperkt aantal systemische uitgangspunten zijn, die gerespecteerd dienen te worden. Kort samengevat : er dient een juiste balans tussen geven en nemen te zijn, waarbij alleen succesvol gegeven kan worden als een ander wil nemen. Dat heb je dus te onderzoeken voordat je wat dan ook wilt geven. Hierbij hoort ook dat je pas neemt als je echt, intrinsiek wilt nemen. Als iemand je iets geeft zonder te checken of je dat wilt nemen, ben je ‘systemisch verplicht’ dat te melden. Voldoe je niet aan deze uitgangspunten, dan ontstaat een verstoring met negatieve effecten tot gevolg. Naast geven & nemen zijn meerdere uitgangspunten erg belangrijk. Rangorde gaat over de vraag wie welke rol in een systeem heeft. Bij Plek gaat het om welkom zijn. Er te mogen zijn zoals je bent. Bij Loyaliteit speelt energie een rol. In wie of wat steek je je energie? Tot slot speelt Niets Verdwijnt Vanzelf een rol. Dat wil zeggen dat als er een systemische kracht verstoord is, gedoe ontstaat. Helaas verdwijnt deze verstoring – en als gevolg daarvan het gedoe – niet vanzelf. Jij zult iets moeten doen. Nogmaals het gaat te ver in deze nieuwsbrief daar dieper op in te gaan.

Roodborstje

Wat heeft dit met muziek en teksten te maken?

Als je HBS naar teksten gaat luisteren, ga je ervaren dat veel teksten onjuist zijn. Waarmee ik bedoel dat ze strijdig zijn met de HBS uitgangspunten. Is dat erg dan? Nee, natuurlijk niet. Maar wel bijzonder.

Daarom hebben wij een top 10 gemaakt. Een top 10 van nummers die voor een groot deel  ‘HBS – proof’ zijn. Het gaat dus in deze top 10 niet over de muziek. Want daarvoor geldt dat over smaak niet te twisten valt. Het gaat om de tekst.

In deze inspiratie een overzicht van onze top HBS 10 met daarbij per nummer een korte uitleg of verwijzing naar de HBS visie.
Het is willekeurige volgorde. Nummer 10 kan dus ook op 1 staan en andersom.

Wil je meer toelichting op onze keuzes? Neem dan gerust contact op. Als je diepgaand inzicht in onze keuzes wilt, schrijf je dan in voor onze Opleiding Holistisch & Systemisch Leven. En als je de HBS inzichten ook wilt toepassen bij het begeleiden van anderen of wilt ervaren wat (familie) opstellingen zijn en deze wilt leren toepassen, schrijf je dan in voor onze Opleiding Systemisch Werken & Coachen. Wil je een koppeling maken tussen HBS en omgaan met verliezen of rouwverwerking, dan is onze Opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut zeer de moeite waard.

Uitnodiging

Wij nodigen je van harte uit de korte toelichting per nummer te lezen en daarna het nummer te beluisteren. Dat hoeft niet persé tussen Kerst en Oudjaar. Dat kun je doen wanneer jij dat wilt. Als je besluit vóór 1 januari 2020 onze HBS Top 10 door te nemen en je wilt meer weten, dan kun je in januari al starten met een opleiding.

Wij wensen jullie veel luistergenot, een mooie afsluiting van 2019 en een HBS start van 2020.

De HBS Top 10

HBS Top 10

10

Onderweg

Willem Vermandere
Twee onderwerpen in dit nummer kenmerken een HBS kijk op het leven. Het leven is verandering en leef in het NU.

9

Mens durf te leven

Ramses Shaffy
Het holistisch mensbeeld betekent dat een mens meer is dan een verstand en een lichaam alleen. Er is een derde on-be-grijpbaar deel. De ziel.
Om je ziel ruimte te geven, is het noodzakelijk te kiezen wat voor JOU belangrijk is. In onze maatschappij is het ‘collectief normpatroon’ erg belangrijk. Helaas ook vaak erg blokkerend. Daarmee bedoel ik dat het totaal vaak bepaalt wat jíj hoort te doen of te laten. Maar elk mens is een uniek holistisch wezen dat zelf kiest welke delen van het collectief normpatroon overgenomen worden en welke niet. Dat gebeurt vaak niet. In dit lied wordt dit bezongen.

8

Is dit nu later?

Stef Bos
Het leven vindt enkel en alleen plaats in het NU.
De begeleiding die kinderen krijgen in hun ontwikkeling, is helaas niet gericht op het Nu, maar op het bereiken van doelen in de toekomst. En dan ook nog doelen die vaak door anderen vastgesteld worden. Het is dus niet vreemd dat je jezelf later als volwassene vragen gaat stellen zoals Stef Bos dat in dit lied doet.

7

Lef

Karin Bloemen.
Een lied over de zoektocht, de weg naar het unieke zijn van je mens zijn.
Dat is niet eenvoudig. Daar is moeD en lef voor nodig.

6

Anders anders

Herman van Veen.
Elk mens is een uniek wezen bestaande uit Verstand, Lichaam en Ziel.
Niemand is belangrijker dan een ander. Niemand is minder belangrijk dan een ander.
Wat wel waar is dat iedereen anders is. Geen oordeel over beter of slechter. Simpelweg: anders.

5

Mooier dan nu

Huub van der Lubbe, De formatie Concordia
Wat is perfect? Wanneer is het zoals je wilt? Als je HBS in het leven staat, is er maar één juist moment waarop alles perfect is. Waarin alles klopt en is, zoals het hoort te zijn. In het NU.

4

Ik hou van mij

Harry Jekkers.
Het systemisch uitgangspunt loyaliteit heeft in zich dat de belangrijkste loyaliteit de verbinding met jezelf is. Pas als dat in elke deel van je mens-zijn (verstand, lichaam, ziel) aan de orde is, is sprake van de juiste loyaliteit. Loyaliteit is wellicht makkelijk te pakken als je dit uitlegt als waar je met je energie naar toe gaat. De juiste loyaliteit is dus eerst energie in jezelf steken. In alle delen: verstand, lichaam, ziel. Daarna pas in anderen. Helaas wordt daar maatschappelijk anders – zelfs tegenovergesteld – naar gekeken.

3

Kyrie Eleison

Willem Vermandere

Kyrie Eleison is Grieks en betekent vrij vertaald “Heer, ontferm u over ons”.
In de tekst die Willem Vermandere zingt, heeft de tekst een andere en ruimere betekenis. Het gaat dan wat ons betreft niet over het aanroepen van een Hogere Kracht buiten jezelf. Het is een oproep aan jezelf om mededogen te hebben. Mededogen met iedereen die niet meer waar wil of kan maken wat hij ooit waargemaakt heeft. Overigens heeft Herman van Veen samen met Edith Leerkes ook een mooie uitvoering van dit lied.

2

Zoek jezelf

Van Kooten & De Bie
Een mens is uniek. Zichzelf. Als je ruimte krijgt, neemt of opeist om dat eigene toe te laten en te laten zien, sta je authentiek en als uniek wezen in het leven.
Van Kooten en De Bie zingen daarover.

1

Laat me

In de uitvoering van Alderliefste, Ramses Shaffy, Liesbeth List – Laat Me / Vivre.
Een mens is een uniek wezen : verstand, lichaam, ziel. De aardse weg van je unieke mens-zijn volgen, is niet altijd simpel. In dit lied dat van oorsprong van Ramses Shaffy is, wordt een uitnodiging naar anderen gedaan om jou de ruimte te geven je eigen pad, je eigen weg te mogen volgen. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Wat ons betreft is dit een geweldige uitvoering van deze mooie uitnodiging.