Overheid en eenzaamheid

De Rijksoverheid en een groot aantal gemeenten stellen veel geld beschikbaar voor het bestrijden van eenzaamheid. Het is erg verstandig om, voordat dit geld besteed of verdeeld wordt, eens goed na te gaan wat eenzaamheid precies inhoud en welke rol het heeft in een mensenleven en daardoor in de maatschappij. Je zult ontdekken dat eenzaamheid net zo hard nodig is als de lucht die we inademen.

Stop de strijd tegen eenzaamheid en leer mensen de noodzaak van eenzaamheid in te zien en daarmee om te gaan. En focus je niet alleen op eenzaamheid. Kijk wat maakt dat iemands leven uit balans geraakt is. Waardoor het negatieve gevoel van eenzaamheid ontstaan is. Ga op zoek naar de oorzaak daarvan en biedt begeleiding bij het aanpakken van die oorzaak. Je zult ontdekken dat de negatieve lading die nu aan eenzaamheid gehangen wordt, niet bij eenzaamheid hoort maar bij het feit dat een mensenleven uit balans geraakt is.

Omdat elk mens uniek is, is elke oorzaak van disbalans anders. Een plan van aanpak of protocol ter ‘bestrijding van eenzaamheid’ is dan ook niet mogelijk. Elk mens verdient een unieke begeleiding. Als mens. Niet als eenzame.

Eenzaamheid

Ook het kijken naar alleen de negatieve kant van eenzaamheid lost niets structureel op. Het leidt tot het ontkennen van een belangrijke functie die eenzaamheid heeft. Her- en erkennen van de positieve en zelfs noodzakelijke kant van eenzaamheid, is de weg richting de oplossing.

Daarnaast is eenzaamheid een gevolg. Géén bron. Een gevolg van de eerder genoemde disbalans. Doe niet, zoals zo vaak in onze maatschappij gebeurt, alleen aan symptoombestrijding. Dat heeft nog nooit tot een duurzame oplossing geleid.

Als je als overheid een échte bijdrage aan het omgaan met eenzaamheid wilt leveren, stop dan met investeren in de strijd tegen eenzaamheid en investeer in het omgaan met dit voor elk mensen leven noodzakelijk fenomeen.  Het lukt ieder mens gegarandeerd met eenzaamheid om te gaan als je bereid bent holistisch en systemisch naar dit verschijnsel te kijken.

Pas dan lever je als overheid een structurele en duurzame bijdrage aan de maatschappij. En dat is één van de taken van de overheid.