Verbazing

Ik verbaas mij elke dag opnieuw over hoe mensen naar de ‘Corona crisis’ kijken.

Mensen waarvan ik dacht dat zij open, nieuwsgierig en onafhankelijk in het leven stonden, blijken rondom Corona niets anders te doen dan de overheid en de MSM na te praten. Dat dit de overheid met de NLP-achtige technieken gelukt is, is op zich een geweldige prestatie. Ware het niet dat het ernstig onjuist is. Het is niet alleen onjuist, maar ook schandalig, ondemocratisch, misdadig en als ergste: het is mensonterend.

Wat de heren en dames die hier achter zitten bezield, weet ik niet. Ik kan niet anders dan vermoeden dat het om macht en geld gaat. En dat deze figuren op enig moment afscheid genomen hebben van hun ziel. Dat is in en intriest.

Ik heb geen enkel positief gevoel voor de functionarissen: bestuurders, deskundigen, adviseurs, ambtenaren, handhavers en iedereen die meegaat in deze stroom die de samenleving ontwricht.

De mens als holistisch wezen

Wel heb ik diep mededogen voor elk mens dat een ról van zo’n functionaris vervult. Elke functionaris is in basis een mens, een holistisch wezen. Ik zie de functionarisrol als een jas die een mens aantrekt. Een jas die als het mee zit, past bij die unieke mens. Waarbij die mens zelf bepaalt of, en zo ja hoe lang de jas gedragen wordt. Het zou geweldig zijn als elk mens de moeD zou hebben om dag in, dag uit te blijven voelen of de jas nog past. En het lef zou hebben de jas uit te trekken als het niet meer past. Ook al zegt de omgeving dat de jas geweldig staat.

Elk mens heeft een hart, een ziel, een geweten. Elk mens was ooit kind en is nu wellicht een ouder. Dat wat kinderen van nature in zich hebben, hebben zij verloochend. Het kind-zijn hebben zij bewust of onbewust achter zich gelaten en zij laten zich nu leiden door puur verstandelijke en daardoor vaak niet menselijke motieven. Ik hoop van harte dat dit onbewust gebeurt.
Ik verbaas mij er over dat velen alle maatschappij ontwrichtende acties niet zien. Zelfs het tegenovergestelde gebeurt: alle gekkigheid wordt als samenleving reddende noodzakelijkheid verkocht en door veel mensen geslikt. Met nogmaals mijn ‘complimenten’ voor de propagandistische communicatietechnieken van de overheid.

Wat moet er in zo’n mensenleven gebeurd zijn, dat zij zo weg gelopen zijn van alles wat juist, ethisch en menselijk is? En dat verstandige, onafhankelijke mensen zich opstellen als kritiekloze volgers van alles wat anderen roepen? Waar is de kinderlijke nieuwsgierigheid gebleven? De open blik en drang om eigen keuzes te maken. Veel mensen zijn gestopt met dat wat elk kind al op jonge leeftijd wilt: “zelf doen”.

Ik merk in gesprekken met mensen uit deze groep dat ook zij de misleidende communicatietechnieken gebruiken. Ook zij proberen andersdenkenden een schuldgevoel aan te praten. Toen ik vanmiddag bijvoorbeeld tegen iemand vertelde dat ik geen vaccinatie wil, kreeg ik te horen dat ik dan profiteerde van iedereen die zich wel liet vaccineren. Ik genoot dus van mijn gezondheid, omdat zij zich wel laten vaccineren. En dat maakt mij een fout mens. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat iedereen het zelf mag weten, maar dat ik het vreemd vind dat iemand zich in laat spuiten met een chemisch middel dat slechts een ‘nood-goedkeuring’ heeft en waarvan de definitieve goedkeuring tot 2023 op zich laat wachten. Dat werd gewoon weggelachen. Dat kan niet waar zijn, was de reactie. Immers een overheid gaat niet op zo’n manier met haar inwoners om. Dat klopt, want dat zou ook niet mogen gebeuren. Maar het gebeurt nu wel. Ook het argument dat er geen enkel zicht is op de lange termijn effecten van het vaccin, dat leveranciers geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen en dat er inmiddels zelfs doden gevallen zijn na een inenting werd simpelweg als nonsens en ‘het zal wel’ weg gezet.

Helaas vergat ik in mijn betoog te melden dat tot op heden geen enkele besluitvormer, die het vaccineren stimuleert zelf of één van zijn naasten een vaccin neemt. Dat zal ook wel uitgelegd worden als een mooi gebaar: anderen zijn belangrijker.

Verbazing

Problemen

In de opleidingen die ik geef, neem ik deelnemers mee in het systemisch uitgangspunt dat een probleem niet van iemand, maar van het systeem is.

De huidige situatie is daar een geweldig voorbeeld van. Onjuiste leiding met geweldig misdadige technieken, maken zichzelf wijs geen probleem te hebben omdat zij goed bezig zijn. Als zij hun geweten en hun ziel zouden herkennen, erkennen en een rol zouden laten spelen, zien zij pas welk persoonlijk diep menselijk probleem zij zelf hebben. En daardoor anderen ook in menselijke problemen brengen.

Iedereen die deze mensen klakkeloos volgt, heeft ook een probleem. Op de eerste plaats zijn zij net zoals hun leiders afgedwaald van hun ziel en zelfstandig functioneren. Daarnaast ondersteunen zij – meestal onbewust – de propagandistische leiders in dat wat zij doen met andersdenkenden: bestempelen als gevaarlijk, wappies, asociaal en maatschappij ontwrichtend. Zij leveren dus een bijdrage aan de polarisatie.

Dat er weer voor zorgt dat de andersdenkenden een probleem hebben. Zij worden in een negatieve hoek geplaatst, waarin zij niet thuishoren. Ook de volgers horen wat mij betreft niet in een negatieve hoek thuis. Zelfs de besluitvormers niet. Als mens dan. Elke menselijke ziel verzet zich namelijk tegen polarisatie. Indien je echter je verstand een te grote rol laat spelen, delft de ziel (tijdelijk) het onderspit en gaat alle energie naar het verzinnen, onderbouwen en in stand houden van verstandig lijkende argumenten.

De besluitvormers hebben hun kokervisie heilig verklaard. De volgers zijn tot op heden niet in staat hun ziel de ruimte te geven en verder te kijken dan hun neus lang is. Beide groepen zorgen er op die manier voor dat het menselijke aspect in de samenleving totaal overvleugeld wordt. De maatschappelijke bijdrage die zij leveren wordt als positief verkocht. Zíj zijn het die de samenleving redden van een immens gevaar. Het killer virus. De wappies, dwarsliggers, andersdenkenden ontkennen het virus, houden de maatschappelijke problemen in stand, zorgen er voor dat anderen lijden en zijn daar mee asociaal en geen waardig lid meer van de samenleving.

Beste mensen, er is geen killer virus. Hiermee ontken ik Corona echter niet. Het is een akelig virus waar je erg ziek van kunt worden en dat soms een lange hersteltijd vergt. Je kunt er zelfs aan dood gaan als je weerstand al een eind onderuit gegaan is. Maar rechtvaardigt dat wat er allemaal gaande is? Wat mij betreft een dikke vette NEE.

Mijn verbazing zit vooral in hoe het zover is kunnen komen. Natuurlijk ben ik me al lang bewust van het feit dat geld, status en macht een grote rol spelen binnen onze samenleving. Dat het zó ver zou gaan dat de menselijkheid geheel uit het oog verloren is dat dit ook nog eens verkocht zou worden als oprecht menselijk handelen, verbaast mij. Elk moment van dag opnieuw. Nee, het is erger dan verbazing. Ik ben verbijsterd.