Wat is een familieopstelling?

Familieopstellingen worden steeds gangbaarder en minder als eng, griezelig of als alternatief geneuzel gezien. Maar wat is een familieopstelling eigenlijk?

Korte uitleg

Een opstelling wordt uitgevoerd  met behulp van zgn. representanten.  Door deze representanten een plaats in de ruimte te geven, ontstaat een beeld van een systeem, bijvoorbeeld van een familie of een gezin. Het systeem, het gezin wordt dus letterlijk ‘opgesteld’.

Wat is een Familieopstelling

Representanten worden gekozen uit de mensen, die bij een opstellingsbijeenkomst aanwezig zijn. Zij weten over het algemeen niets van de situatie of de casus waarom het draait en vaak kennen zij degene waarvoor de opstelling gedaan wordt ook niet. “Wild vreemde” mensen worden dus letterlijk als vervanger van systeemleden of andere elementen uit een systeem in een ruimte geplaatst. De bewegingen die de representanten maken en de informatie die zij verstrekken, geven een “levend beeld” van het systeem waarin zij als representant geplaatst zijn.

Er ontstaat een zichtbaar patroon, waarin de spanningsvelden binnen het systeem zich aftekenen.

Meestal wordt een opstelling op basis van een vraagstuk of probleemstelling uitgevoerd. Om misverstanden te voorkomen: het vraagstuk of de casus moet wel gaan over iets waar de vrager direct belang bij heeft en waarop hij/zij direct invloed kan uitoefenen. Je kunt dus niet zo maar een opstelling voor iemand anders vragen.

Wat is het nut van een familieopstelling ?

Opstellingen geven verhelderende en bevrijdende inzichten voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen. Vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld relaties of werksituaties.

Vooral bij vragen, die je al langer bezig houden en waar je al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet heel veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden.  Niet dat er een concrete oplossing uit een opstelling naar voren komt, maar doordat er inzicht ontstaat. Inzicht op basis waarvan je actie kunt ondernemen…………..of niet.

Hoe werkt het ?

De principes achter een opstelling zijn nogal lastig te begrijpen en nog lastiger uit te leggen.  Er bestaat geen verklarende theorie. Een opstelling kan niet geheel verklaard worden en zijn er ook geen ‘harde’ causale verbanden aan te wijzen. Dat hoeft ook niet, er wordt gewerkt met wat er IS, en dat blijkt voor het verkrijgen van inzicht genoeg. Bekend is wél dat opstellingen werken. In de praktijk blijkt telkens weer dat de informatie die in een opstelling beschikbaar komt  verbazingwekkend accuraat is.
Wat mij betreft geldt hier: De aarde was al heel lang rond vooraleer dit door de wetenschap bevestigd werd……….

Opstellingen maken altijd energie los. Diepere lagen, die lang ontkend zijn of die verborgen zijn gebleven, worden zichtbaar. Inbrengers zien hun eigen aandeel in de dynamiek. Daar ligt dan ook vaak de hefboom tot fundamentele verandering.

Opstellingen worden vaak gebruikt om in het verleden te gaan kijken en daar proberen zaken op te lossen. De Roestenburgh werkt vanuit het gedachtegoed van het zgn.  “oplossingsgericht”  opstellen : de energie niet terugplaatsen in de tijd, maar in het Hier & Nu aanvaarden wat geweest is en kijken hoe je dit anders kan aanwenden in de toekomst. De blik de toekomst in dus!

Praktische informatie

De-RoestenburghDe Roestenburgh organiseert elke eerste zondagochtend van de maand van 10.30 tot 13.00 uur familieopstellingen.

Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan per mail of telefonisch.

De bijeenkomst start met een korte geleide meditatie en een uitleg over familieopstellingen. Daarna kunnen vragen of casussen ingebracht worden, die opgesteld zullen worden.
Indien er minder dan 8 personen inschrijven, kan een opstelling niet door gaan. Er is immers een aantal personen nodig, die als representant op kunnen treden. Gemiddeld kunnen per bijeenkomst 3 tot 5 opstellingen gedaan worden.

Tijdens familieopstellingen bij De Roestenburgh, is het niet zo dat je voor een eigen opstelling extra kunt of moet betalen. Over het algemeen is het zo dat indien je vraag, je casus aan een antwoord toe is, het moment van daadwerkelijke opstelling vanzelf komt. Ook als er geen opstelling voor jezelf gedaan wordt, ervaar je de energie en helende werking van andere opstellingen omdat het vaak zo is dat in een opstelling van een ander ook thema’s van jezelf zitten.

Misschien handig dat je nu al weet dat ik er van uit ga dat tijdens de bijeenkomst geen schoenen gedragen worden.