Roparun

Stichting Roparun maakt gratis aanbieden workshops mogelijk

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Het geld wordt besteed aan acties en projecten voor mensen met kanker.

De Roestenburgh is blij dat dit jaar de Stichting Roparun een bijdrage heeft toegezegd voor het organiseren van twee workshops “Een andere kijk op ziekte“.  De bijdrage bestaat uit het dragen van de locatie- en cateringkosten.  De menselijke inzet wordt gratis door De Roestenburgh geleverd.

In deze eendaagse workshop – die in De Roestenburgh in Dinther gehouden worden – worden de deelnemers uitgenodigd op een andere, bredere manier naar ziekte te kijken. De workshop heeft tot doel de draagkracht van kankerpatiënten te verhogen en hen te helpen beter met hun ziekte om te kunnen gaan.

Door deze ondersteuning kan De Roestenburgh  twee gratis workshops aanbieden aan kankerpatiënten in de regio. Aan elke workshop kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het bekend maken van de mogelijkheid van het volgen van de gratis workshop. Dit via de lokale media.

Tegelijkertijd wordt nagedacht over de mogelijkheid andere organisaties te vragen de facilitaire kosten van een of meerdere workshops voor hun rekening te nemen.

Dit omdat de verwachting is dat het aantal aanmeldingen groter zal zijn dan het aantal plaatsen en er dan meer workshops georganiseerd kunnen worden. De Roestenburgh is in dat geval bereid en in staat voor een aantal workshops nog gratis inzet ter beschikking te stellen.