Disbalans en tweedeling

Het is inmiddels duidelijk dat de ge- en verboden rondom de strijd tegen Corona voor een tweedeling in de maatschappij gezorgd hebben. En de polarisatie neemt helaas alleen maar toe. Met als gevolg nog grotere problemen. Ik noem er een paar: de democratie staat ter discussie, terwijl tegelijkertijd de autoriteit van de overheid – die de ruggengraat van een democratie vormt – aangetast wordt.

Ook andere zaken, die veel belangrijker en van grotere invloed dan het hele virus zijn, raken uit beeld. Zo wordt er o.a. weinig tot geen aandacht meer besteed aan de klimaatverandering en aan racisme. Beide onderwerpen kennen overigens een simpele aanpak.

Als je holistisch en systemisch het leven benadert, wordt alles veel eenvoudiger en kost het veel minder energie je leven zodanig vorm en inhoud te geven zodat jij er gelukkig van wordt. Maar dit terzijde.

Klimaatverandering

Om de verandering van het klimaat gunstig te keren, is het per direct noodzakelijk dat de bodem weer bedekt wordt door een diversiteit van planten en dieren. Planten nemen koolstof op. Terwijl dieren planten eten, mest achterlaten en daarmee plantengroei stimuleren. Een geweldig, maar precair samenspel van levende wezens, dat verstoord is door de industrialisatie van de maatschappij en dan met name van de land- en akkerbouw. Braakliggende aarde geeft namelijk koolstof af en dat is dus precies het tegenovergestelde van het natuurlijke proces. Met alle mondiale problemen van dien.

Daarnaast dient de bodem, de aarde weer levend gemaakt te worden. Alle micro-organismen die daarvoor zorgen (zorgden…??? ) zijn (en worden nog steeds) door pesticiden om zeep geholpen. Daarmee stoppen is dé oplossing. Met als bijkomend voordeel dat planten weer normaal kunnen gaan groeien. En de mooie samenwerking tussen plant en dier zich weer kan gaan herstellen.

Het mooie is dat ik en jijzelf daar vandaag nog mee kunnen beginnen. In het klein weliswaar, in je eigen tuin of op je eigen balkon, maar zoals bekend: veel kleintjes maken een grote. Je doet dan écht wat Mahatma Ghandi noemde: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.

Racisme

Racisme dient, zoals alle onjuiste zaken, bij de bron aangepakt te worden. En de bron is dat ‘wij mensen’ zelf ooit bedacht en ingevoerd hebben, dat menselijke rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter ten opzichte van elkaar. Om te beginnen daarmee stoppen dus. En in zijn algemeenheid stoppen met rangschikken en vergelijken. Kennelijk is dat een menselijke verstandelijke behoefte. Wat heeft vergelijken voor zin? Leven ontstaat niet door A met B of jezelf met anderen te vergelijken. Leven ontstaat door je leven te leven op jouw holistische manier.

Een eenvoudig te realiseren oplossingen….als iedereen dat gaat doen. Ook hier: begin bij jezelf en stop met vergelijken van wat dan ook.

Schuld

Schuld of verantwoordelijkheid?

Het is onmogelijk en het heeft geen zin schuldigen voor de huidige situatie aan te wijzen. De realiteit is zo complex dat dit nooit op één oorzaak terug te voeren is. Ook is een probleem nooit van iemand, maar van het hele systeem. Omdat wij allemaal samen het systeem vormen, zullen we allemaal iets moeten gaan doen om zaken te veranderen. Ieder op zijn eigen manier. Want geen enkel probleem verdwijnt vanzelf.

Daarbij komt de vraag wat ‘schuld’ eigenlijk is. Als  je holistisch en systemisch in het leven staat, is het maar zeer de vraag of schuld überhaupt bestaat. Het gaat te ver in deze tekst daar verder op in te gaan. Mocht je meer willen weten, neem dan gerust contact op.

In ieder geval is het zo dat op zoek blijven gaan naar schuldigen, je naar het verleden trekt waar niets meer te veranderen is. Waar wél iets te veranderen is, is in het NU. Heeft dus wel degelijk zin te kijken naar wat jij als individu in het NU kunt veranderen. Ben nieuwsgierig en stel jezelf de vraag wat jij als individu kunt doen om een bijdrage te leveren aan het beëindigen van de disbalans die ontstaan is. Simpelweg volgen wat voorgeschreven is, valt daar niet onder. Net als het je per definitie onttrekken aan welke maatregel dan ook, wat mij betreft niet onder het nemen van verantwoordelijkheid valt.

Verstand en ziel

Verantwoordelijkheid nemen

In mijn ogen gaat het (altijd) over verantwoordelijkheid nemen en per situatie persoonlijke keuzes maken. Die je aan jezelf kunt verantwoorden en die niet alléén gebaseerd zijn op je verstand. Kies holistisch, waarmee ik bedoel dat ook het on-be-grijpbare deel (dat ik de ziel noem) van jezelf ruimte krijgt een bijdrage aan die keus te leveren. Zo kiezen zorgt voor meer rust ín jezelf, waardoor langzaam maar zeker jijzelf en daarna de maatschappij weer in balans komt.

Wat daarbij helpt en jou wat ‘handvatten’ geeft is op een andere manier kijken naar dat wat gebeurt. Kijk Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch naar jezelf en de maatschappij. Jij krijgt gegarandeerd meer rust. Met als gevolg dat anderen ook meer rust zullen gaan ervaren. Je leven zal hierdoor niet altijd leuker worden. Je zult zoals elk levend wezen zo nu en dan lijden ondervinden. Maar de moed om naar dat lijden te kijken en er mee om te gaan in plaats van er voor weg te lopen, zorgt er voor dat het lijden minder zwaar voor je wordt. En je leven wordt gegarandeerd boeiender.

Het zou zo maar kunnen zijn dat iedereen bewust of onbewust daarnaar op zoek is.

Slogan

Er is een slogan: “Alleen samen krijgen we Corona onder controle”.

Ik stel voor deze tekst liefdevol met, dank aan de bedenker, in de kliko te deponeren en op elke plek waar die tekst nu staat, deze te vervangen door:
ALLEEN SAMEN KUNNEN WE SAMENLEVEN
Met als ondertitel:
Samen is een optelsom van verantwoordelijkheid nemende individuen.

Samen