Wat is een arbeidsconflict?

Er zijn veel definities van een arbeidsconflict. Een eenvoudige en vaak gebruikte omschrijving is: Wanneer de werkgever iets wil dat de werknemer niet wil of andersom, is er sprake van een arbeidsconflict.

Wikipedia zegt het volgende over een arbeidsconflict:
Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen een werknemer en werkgever. Van een arbeidsconflict is sprake wanneer tegenstellingen langdurig voortbestaan en niet goed worden opgelost, mensen gefrustreerd raken en zich persoonlijk belemmerd voelen.

STECR is een expertisecentrum voor het gehele domein van ‘werk, zorg, en inkomen’ met daarbij (arbeids)participatie als centraal thema. Zij stellen o.a. definities op in zogenaamde multidisciplinaire kenniskringen. Deze zijn samengesteld uit professionals, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen, arbeidsdeskundigen, organisatiedeskundigen, casemanagers, HR-professionals, juristen en schuldhulpverleners. Met betrekking tot een arbeidsconflict, kwam STECR tot de volgende omschrijving van een arbeidsconflict:
Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit ergeren kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden.

Conflicthantering

Gevolgen

Hoe een arbeidsconflict ook omschreven wordt, het leidt altijd tot schade. Voor alle betrokkenen.

Ik heb zelf geen onderzoek gedaan, maar onderzoek door anderen, geeft een niet vrolijk beeld van de gevolgen van een arbeidsconflict. Volgens deze bronnen melden 90.000 werknemers per jaar zich ziek als gevolg van zo’n conflict. De financiële schade is al lastig te berekenen. De menselijke schade in beeld brengen is onmogelijk. Maar dat die er is, is mij wel duidelijk. Kijk eens rond in je eigen omgeving. Hoeveel mensen hebben te maken met een arbeidsconflict? En hoe gaat het met die mensen….en hun omgeving.

Het zal niet de eerste keer zijn dat kleine problemen, die sluipenderwijs in een organisatie ontstaan, bij de Rechtbank eindigen.
Dat is jammer. Voor werkgever, voor werknemer, voor collega’s, voor alle betrokkenen. Daarnaast kost het bergen geld en gaat het  (belangrijker nog) ten koste van werk- en levensgeluk.

Anders kijken

Als je bereid bent anders naar de problemen te kijken, zou het zo maar kunnen zijn dat er inzichten ontstaan die er voor zorgen dat een arbeidsconflict beëindigd wordt. Zodat er weer balans in het bedrijf, in het systeem gaat ontstaan. Die balans zorgt er op haar beurt dan weer voor dat mensen weer gaan functioneren zoals zij dat voor het conflict deden. Wellicht zelfs beter! De mensen komen beter in hun vel te zitten en de resultaten nemen als vanzelf toe.

Met die andere kijk bedoel ik dat wat speelt door een systemische bril bekijken. Dat is niet ingewikkeld en vraagt geen tijdrovend traject. In één of een beperkt aantal bijeenkomsten kun je deze inzichten opdoen en op jouw of jullie probleem leggen. Je voorkomt er gegarandeerd verspilling van energie én geld mee. Uiteindelijk worden alle betrokkenen bij het probleem er beter van.

Voel je welkom met ons in gesprek te gaan over dat wat speelt. Wij nemen je mee in onze systemische kijk op de casus. Samen bespreken we dan met wie op welke momenten gesproken moet worden.

Wat ons betreft kan elke betrokkene bij het arbeidsconflict hiervoor het initiatief nemen.

Anders kijken

Wat je aan de voorkant weghaalt……

Er is een gezegde dat luidt: Wat je aan de voorkant weghaalt, hoef je aan de achterkant niet te herstellen. Dat geldt zeker bij conflicten.

Natuurlijk is het niet zo dat systemisch naar je organisatie kijken alle problemen voorkomt. Maar een groot deel ervan wel degelijk. Om die reden is het erg nuttig alle medewerkers – inclusief leidinggevenden  – uit te nodigen zich te verdiepen in de uitgangspunten van het systemisch werken.

Inzicht opdoen

Deze inzichten kunnen op verschillende manieren opgedaan worden.

Het volgen van een opleiding
Inzicht ontstaat gegarandeerd door het volgen van de Opleiding Systemisch Werken & Coachen. Dat kan in een aantal vormen:

Reguliere leergang
Elke medewerker van hoog tot laag, kan zich voor één van de reguliere leergangen  inschrijven.  De data vindt je op onze site.

Individueel
De opleiding geven wij ook individueel. Dit traject is maatwerk.

In company
Je kunt er ook voor kiezen een aantal medewerkers uit je bedrijf in company de opleiding te laten volgen. Wij zorgen dan voor een maatwerk aanbod, waarbij de inhoud van de opleiding direct op je eigen organisatie gelegd kan worden. Groot voordeel is dat casussen uit de eigen praktijk besproken en doorgrond kunnen worden. De data en doorlooptijd worden in onderling overleg afgesproken. Een in company leergang is erg geschikt voor leidinggevenden en mensen die vanuit HRM hun leidinggevenden ondersteunen.

Als je belangstelling hebt voor deze liefdevolle, dienende en budgetvriendelijke aanpak, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via mail (info@deroestenburgh.nl), telefonisch (06-26 26 45 77) of maak een persoonlijke afspraak. Je bent van harte welkom bij De Roestenburgh in Bokhoven.

Lezing

Je kunt er ook voor kiezen ons uit te nodigen voor een lezing of workshop over de uitgangspunten van het Systemisch Werken en de invloed daarvan op conflicten.
Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.