Een andere kijk op mindfulness & intuïtieve ontwikkeling

Letterlijk betekent mindfulness opmerkzaamheid. Mindfulness is aanwezigheid. Je aandacht is in het hier en nu. Je laat je niet leiden door de gedachten en emoties die je hebt, maar neemt ze waar zonder er een oordeel over te hebben. Zonder er iets mee te gaan doen. Want meestal gaan onze gedachten met ons op de loop. Omdat we niet in de gaten hebben dat wij de baas over onze gedachten zijn. Niet de gedachten over ons!

Mindfulness is afkomstig uit het Boeddhisme. Binnen het Boeddhisme wordt uitgegaan van het feit dat opmerkzaamheid, het leven in het hier en nu, getraind kan worden. De cursus Mindfulness en intuïtieve ontwikkeling die de Roestenburg biedt levert een wezenlijke bijdrage aan die training, want het gaat over aandacht, acceptatie en aanvaarding, het aandachtig en zo oordeelloos mogelijk waarnemen van het huidige moment.

Mindfulness

Alles wat binnen De Roestenburgh gebeurt – dus ook deze cursus – is gebaseerd op twee stevige pijlers. Op de eerste plaats een holistisch mensbeeld. Dit wil zeggen dat het uitgangspunt is dat een mens méér is dan alleen een verstand en een lichaam. Er is een derde deel. Een kern, een wezen, een innerste ik, een ziel. De tweede pijler wordt gevormd door het systemisch gedachtegoed. Meer informatie daarover vind je hier.

Voor De Roestenburgh is mindfulness te vergelijken met een mengpaneel met 3 schuiven. Eén schuif voor je verstand, één voor je lichaam en één voor je ziel. Luisteren naar je intuïtie en meer mindful in het leven gaan staan, doe je door met de schuiven te werken.

Samengevat : de schuif voor je verstand een tandje minder, de schuiven voor je lichaam en je ziel een beetje meer open zetten.

En dat is te leren!