FAQ over paardencoaching

Wat is paardencoaching ?

Paardencoaching/coaching is een bijzondere vorm van holistische coaching. Het bijzondere zit in het feit gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke eigenschappen van een paard.

Wat is paardencoaching niet ?

Paardencoaching is geen coaching van paarden, maar begeleiding van mensen waarbij één of meerdere paarden worden ingezet. Het woord paardencoaching is dus eigenlijk een verkeerde term. ‘Coaching of begeleiding met behulp van paarden’ dekt de lading beter.

Voor wie is paardencoaching geschikt ?

PaardencoachingDaar is geen eenduidig antwoord op te geven, omdat er geen ‘bepaald soort mensen’ is dat gebruik maakt van deze bijzondere vorm van coaching. Onze ervaring is dat mensen met allerlei vragen en uit alle lagen van de maatschappij zich melden.

Vaak gaat het om mensen die niet lekker in hun vel zitten en op zoek zijn naar de redenen waarom dat zo is. Ook mensen die meer inzicht in zichzelf willen, geven aan erg geholpen te zijn met een sessie coaching met behulp van paarden. Partners in een relatie, die zoekende zijn naar hun rol binnen die relatie. Mensen met loopbaanvragen. Of mensen die eens naar de verhouding met hun familie willen kijken. En een aantal mensen komt open en onbevangen om het fenomeen te ondergaan en te voelen wat paardencoaching in de praktijk betekent.

Eigenlijk is paardencoaching dus voor iedereen geschikt.

Wat willen mensen bereiken met paardencoaching ?

Ook hier is een legio aan antwoorden mogelijk. Maar op basis van mijn ervaring, is er één grote gemene deler en dat is de zoektocht naar inzicht. Mensen willen meer weten over zichzelf, over hun gedrag, over hun wijze van communiceren of wat hen bezig houdt. Het is niet zo dat een paard of de coach iemand inzicht kan geven. Inzicht iets immers iets van jezelf en alléén jij bent degene die dat inzicht kan opdoen. Maar de interactie tussen een mens en een paard met een oordeelloze begeleiding, geeft altijd inzicht. Soms niet direct en komt het pas later. Maar even zo vaak, komt het inzicht met een klap binnen. Dus wat De Roestenburgh betreft gaat paardencoaching over het verkrijgen van inzicht.

Wat verwachten mensen ?

Veel mensen verwachten een oplossing. Niet alleen bij paardencoaching, maar bij elke vorm van begeleiding. Binnen De Roestenburgh kijken wij daar echter genuanceerder naar. Wij kunnen niets voor een ander oplossen. Vanuit onze holistische en systemische kijk op het leven kán dat gewoonweg niet. Oplossingen zijn namelijk van elk mens zelf. Daarbij komt dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en je bent dus zelf degene die daar besluiten over kan en mag nemen. Wij vertellen anderen nooit wat zij moeten doen. In onze visie is dat niet alleen het wegnemen van iemands verantwoordelijkheid, maar ook een blijk van weinig respect voor de ander. Wij zijn immers niet belangrijker dan de ander. Ook zijn wij niet minder belangrijk dan de ander. Wij zijn evenwaardig. En daarom doen wij aan verwachtingsmanagement. Wij maken iedereen duidelijk dat onze begeleiding in welke vorm dan ook nooit tot een oplossing leidt. Wel garanderen wij dat er altijd inzicht ontstaat. En dat inzicht ontstaat als gevolg van de ‘andere kijk’ die De Roestenburgh hanteert. Een kijk waarin een paard vaak een heel grote rol speelt.

Staat paardencoaching op zichzelf ?

Soms wel, soms niet.

Vaak komen mensen met een concrete vraag of een concrete casus. In één of meerdere sessies kijken we dan naar dat wat ingebracht wordt. In het ene geval voldoet deze aanpak. In andere gevallen volgt nog een begeleidingsgesprek of neemt iemand deel aan een familieopstellingen bijeenkomst. En het komt regelmatig voor dat iemand zo enthousiast wordt over de holistische en systemische kijk die tijdens een sessie paardencoaching ervaren wordt, dat besloten wordt vervolgstappen te zetten. In de vorm van het volgen van een opleiding. En daarvoor kun je ook bij De Roestenburgh terecht.

Een antwoord op een niet gestelde vraag….

De wereld van het paard bestaat al zo’n 65.000.000 jaar. De mens maakt ‘pas’ zo’n 4.000.000 jaar deel uit van de wereld. Waarom zouden wij mensen dan niet dankbaar gebruik maken van de eigenschappen van het paard, die er voor gezorgd hebben dat de soort al zo lang overleefd heeft? Coachen met hulp van een paard is géén tovenarij. Een paard geeft géén oplossingen voor problemen. Zoals een coach ook geen panklare oplossing voor de problemen van een cliënt heeft. Maar de samenwerking tussen cliënt, coach en paard leidt altijd tot andere inzichten. Inzichten, waardoor de cliënt kan besluiten actie te ondernemen.