EEN BREDE KIJK OP CORONA

Wat maakt dat jij schrijft en deelt rondom Corona?” , vroeg onlangs iemand.
Daarop antwoordde ik: “ Ik vind het belangrijk dat ook andere informatie rondom Corona en alles wat daarmee te maken heeft, beschikbaar komt. Zodat elk mens zijn/haar eigen keuzes kan maken.”

Écht eigen verantwoordelijkheid nemen, bestaat niet alleen uit het klakkeloos overnemen van dat wat anderen, bijvoorbeeld de overheid en (helaas) een deel van de media als waarheid wordt verkondigd. Dé Waarheid bestaat immers niet. Elk mens heeft het recht en misschien zelfs de plicht, hiernaar op zoek te gaan door informatie te verzamelen en zelf te wegen. En niet achter de weging van wie dan ook aan te hobbelen.

Dus onderstaand weer wat bij elkaar gesprokkelde informatie, waarvan ik vermoed dat deze niet algemeen bekend is.

Brede kijk

Van de site van het RIVM

“……Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een verkoudheid. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden…….

Wat mij opviel:

VEROORZAAKT longontsteking. Niemand overlijdt dus aan Corona….? Waar SOMS mensen aan overlijden. Aan welke ziekte dan ook overlijden SOMS mensen. Bij voorbeeld aan Hepatitis C waarover op de RIVM site geschreven wordt: “……Dit kan tot de dood leiden….”. Wellicht is het zo dat er niet één ziekte is waar mensen soms aan dood gaan.

Virologische weekstaten

Het RIVM benadrukt op haar site dat het aantal besmettingen toeneemt. En dat wordt dan weer door de politiek en de media overgenomen. In dat kader is het wellicht ook boeiend eens de virologische weekstaten van datzelfde RIVM te bekijken.
Let op: je mag deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden gebruiken!

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-01/RecenteVirUitslagen27w.csv

Ranglijst doodsoorzaken op basis van sterfte

Of eens naar dit lijstje te kijken en eens stil te staan bij alle maatschappij ontwrichtende maatregelen rondom Corona.

https://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-doodsoorzaken-op-basis-van-sterfte

Uitnodiging

Dus beste lezers, informeer jezelf zo breed mogelijk en laat de informatie zakken. Stap niet in de valkuil van geloven in dat wat je het eerste of meeste hoort, juist is. Bij je leven écht leven gaat het niet om de kwantiteit, maar over de kwaliteit. Dit geldt ook voor informatie.

Laat niet alleen je verstand met je op de loop gaan. Geef je gevoel, je ziel de juiste plek bij je weging. Dan zou het zo maar eens kunnen zijn dat je anders tegen Corona aan gaat kijken.

Waarheid