Corona tast geluk Nederlanders aan

Onder deze titel staat een tekst op de NOS live blog rondom Corona. Dit NOS artikel vind je onderaan deze inspiratie.

Wat is geluk?

Elk mens is uniek en anders. En ieder mens heeft een persoonlijke definitie van geluk. Althans, dat lijkt mij. Maar misschien is het zo dat mensen geluk anders zien dan ik. En dat mag vanzelfsprekend.

In mijn ogen ontstaat geluk als je als mens jezelf breder en ruimer ziet dan een samenspel tussen verstand en lichaam. Er is een derde, onbegrijpbaar en ongrijpbaar deel. Een juiste balans tussen je verstand, je lichaam en dat ‘derde deel’ zou wel eens de basis van geluk kunnen zijn.

Geluk

Nederlanders?

Wie zijn dat, Nederlanders? Volgens mijn paspoort ben ik een Nederlander. En als je daarin geïnteresseerd bent: mijn geluk is niet aangetast. De stelling gaat dus niet op.

Er wordt nadrukkelijk gesproken over WELVAART. Dat is op zich overigens niet vreemd voor een onderzoek door een bank. Als je op basis van de vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch & Systemisch) in het leven staat, is welvaart niet het belangrijkste in een mensenleven. Dan gaat het juist over WELZIJN en dat gaat veel verder dan welvaart. Dit richt zich op de mens zelf. In zijn totale omvang.

Een mensenleven draait niet alleen om de materiële kant van het leven en de contacten met anderen. Het gaat vooral om het innerlijk van een mens. Het welbevinden.

Als ik naar mezelf en mijn omgeving kijk, zie ik gelukkig veel mensen die welzijn boven welvaart plaatsen. Omdat de focus op welzijn elk mens verder helpt.

Welzijn en Corona

Als je op eenzelfde manier naar Corona kijkt, ga je ontdekken dat alles wat gebeurt zeker ook juiste kanten heeft. Kanten die je uitnodigen anders, breder, dieper en intenser naar jezelf en de wereld te kijken. Met een beetje lef ga ook anders naar Corona kijken. Velen – waaronder de overheid en de media – zien Corona alléén maar als lijden waartegen koste wat kost gestreden moet worden. Elke maatregel, elke ge- of verbod is toegestaan, als het maar op de een of andere manier als ‘strijden tegen Corona’ verkocht kan worden. En heel veel mensen slikken en pikken dat…

Anders kijken

Als je op anders naar Corona en lijden in zijn algemeenheid gaat kijken, stop je als vanzelf met ‘strijden tegen’.  Je gaat bij én in jezelf onderzoeken hoe je met lijden – dus ook met Corona – om kunt gaan. Er gaan dan geen bergen energie (en geld!) verloren met strijden tegen iets wat er gewoonweg is. Je kijkt wat er aan de hand is, wat de oorzaak is en wat jij kunt doen om er mee om te gaan. En op basis daarvan kies je dan je eigen pad. En laat je anderen vrij om hun juiste pad te kiezen.

Want het zou zomaar kunnen zijn dat je daarvoor op aarde bent: je eigen pad onderzoeken, koesteren en bewandelen.

Om misverstanden te voorkomen: je eigen pad volgen, hoeft niet ten koste van anderen te gaan. Met een juiste intentie handel je namelijk altijd zonder dat het anderen schaadt. Onderzoek die intentie vóór je iets gaat doen, pas deze juist toe en laat je niet in welke hoek dan ook zetten. En lieve mensen, stop alsjeblieft met een negatief of asociaal stempel slaan op mensen die de moed hebben hun eigen pad op een juiste wijze te volgen. Met name politici, gezagdragers en de media nodig ik van harte uit wat dit betreft het juiste voorbeeld te geven!

Hoe kun je je eigen pad onderzoeken?

Door je om te beginnen te verdiepen in de vitamine HBS en deze toe te passen. Als je dat puur voor je eigen leven wilt bekijken, bieden wij daar een korte (4-daagse) opleiding voor.

Als je daarnaast, op basis van deze uitgangspunten, anderen wilt begeleiden, zijn er twee mogelijkheden. Waarbij de één zich richt op Systemisch Werken & Coachen en de andere op Rouwverwerking.

Zo simpel is dat!

geluk

Onderstaande tekst is afkomstig van de NOS live blog rondom Corona

Het geluk van Nederlanders wordt aangetast!

De coronacrisis heeft ook meetbare gevolgen voor de welvaart van de Nederlanders, stellen onderzoekers van de Rabobank. Zij vroegen in hun jaarlijkse brede welvaartsenquête mensen om bijvoorbeeld hun inkomen en gezondheid te beoordelen, maar ook hun mening te geven over milieu, huisvesting, veiligheid en sociale contacten. Meer dan 5500 mensen vulden de enquête zowel dit jaar als vorig jaar in.

Door de pandemie zijn Nederlanders er dit jaar op drie gebieden op achteruitgegaan: in sociale contacten, huisvesting en subjectief welzijn. De laatste, het geluksgevoel, nam het sterkst af. 29 procent van de ondervraagden gaf aan minder gelukkig te zijn, tegen 23 procent die gelukkiger is. De onderzoekers noemen dat een forse verslechtering.

Door de lockdown stonden ook de sociale contacten onder druk. Verder zijn meer mensen ontevreden over hun huisvesting, maar die trend is al langer zichtbaar. Volgens de onderzoekers heeft de coronacrisis de onvrede mogelijk versterkt, doordat mensen meer thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. De algehele brede welvaart is door de coronacrisis niet of nauwelijks geraakt. Dat komt vooral doordat meer mensen aangeven voldoende inkomen te hebben.

De onderzoekers doen een oproep aan de politiek om bij de aanpak van de crisis niet alleen de volksgezondheid en de economie in de gaten te houden, maar ook de andere aspecten van de welvaart. “De eerste scheurtjes worden nu al zichtbaar. Dat het effect van de coronacrisis op de algehele brede welvaart op dit moment nog relatief klein is, betekent dan ook niet dat de impact van de coronacrisis in de toekomst niet nog groter kan worden.”