Inleiding

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

Kettingbrief

Kettingbrieven bestaan al lang. Van oorsprong is het principe van de kettingbrief, de kettingmail, de kettingwhatsapp simpel: je krijgt er één, je vermenigvuldigt het en je stuurt het weer door. Hiermee wordt ongeluk afgewend of komt geluk naar je toe. De nieuwe ontvanger doet vervolgens hetzelfde, en klaar is de piramide.

Op social media circuleert een tekst, die door veel mensen kennelijk juist gevonden wordt en om die reden gedeeld wordt.  Althans het zou mooi zijn als dit zo was. Of is het een middel om ongeluk af te wenden? Of is het een manier om mensen die anders naar het Coronabeleid kijken (ook wel wappies genoemd), van repliek te dienen? En heeft degene die tekst doorstuurt, zich ten diepste afgevraagd wat er in de tekst gezegd wordt? Is er een persoonlijke inhoudelijke beoordeling gemaakt?

De tekst luidt:

“Ik ben gevaccineerd en nee, ik weet niet wat er in zit – noch in dit vaccin, noch in degenen die ik als kind heb gekregen, noch in Big Mac of Hot Dogs. Ik weet ook niet wat er in ibuprofen of andere medicatie zit, het geneest gewoon mijn pijn. Ik ken niet elk ingrediënt in mijn zeep, shampoo of deodorant. Ik weet niet hoe lang het effect van mobiel gebruik op lange termijn is, weet niet of het eten dat ik in het restaurant heb gegeten door schone handen klaargemaakt is of dat mijn kleding, gordijnen, sportdrankjes te gevaarlijk zijn.
Kortom……Er is veel dat ik niet weet en nooit zal weten.

Maar één ding weet ik: het leven is kort, heel kort en ik wil toch iets anders doen dan gewoon ‘opgesloten’ zijn in mijn huis. Ik wil nog steeds mensen knuffelen zonder angst. Als kind en als volwassene ben ik ingeënt tegen polio en tegen vele andere ziektes; mijn ouders en ik vertrouwden de wetenschap en hoefden nooit één van de ziektes te lijden of over te brengen – ik ben gevaccineerd tegen… Ik zeg het ja alleen …

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Niet te overlijden aan covid-19
* Om zoveel mogelijk de shit te verspreiden
* Om mijn geliefden te knuffelen
* Geen PCR-of antigeentests hoeven te doen om naar een restaurant te gaan, op vakantie te gaan en nog vele andere dingen aan te komen…
* Om mijn leven te leiden
* Om Covid-19 een oude herinnering te houden
* Om ons te beschermen

Ik heb deze tekst gekopieerd omdat het staat voor waar ik in geloof.
Kan jij ook.”

Flessenpost

Onderstaand vind je mijn HBS-reactie op deze tekst. Met veel dingen die gesteld worden, heb ik geen enkele moeite. Met een aantal wel. Hetgeen vanzelfsprekend niet betekent dat jij er moeite mee moet hebben. Omdat er niet ter zake doende vergelijkingen gemaakt worden of gewoonweg (deels) onjuist is. Desinformatie dus.

Ik ben gevaccineerd en nee, ik weet niet wat er in zit – noch in dit vaccin, noch in degenen die ik als kind heb gekregen, noch in Big Mac of Hot Dogs.

Dat zou zo maar eens voor heel veel mensen waar kunnen zijn. Wat dat met de huidige discussie rondom het vaccin te maken heeft, ontgaat mij.

Ik weet ook niet wat er in ibuprofen of andere medicatie zit, het geneest gewoon mijn pijn.

Deze medicatie geneest je pijn NIET. Het onderdrukt je pijn. Het heeft geen enkele invloed op de oorzaak, de bron van je pijn. Als voorbeeld: pijn ontstaat als er sprake is van een ontsteking. Het lichaam geeft dan een pijnsignaal ‘om je te laten weten’ dat er een ontsteking is zodat je daar rekening mee kunt houden in je doen en laten. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook koorts krijgen. Ondanks het onaangename gevoel, is koorts wel degelijk nuttig: veel ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen zijn niet bestand tegen hogere temperaturen. Koortspieken zorgen ervoor dat je afweermechanisme blijft werken tot de ziektekiemen bestreden zijn. Veel pijn bestrijdende medicijnen, verlagen ook de koorts. De ziekteverwekkers worden dus minder heftig bestreden en houden dus zicht op succes…….. Mocht je nu denken dat pijn bestrijden er automatisch voor zorgt dat je ontsteking verdwijnt, dan is dat niet zo. Je weerstand, het zelf genezend vermogen van je eigen lichaam zorgt daarvoor. Het is dus belangrijk je weerstand én je zelf genezend vermogen in topconditie te houden. Bij voorkeur met zo min mogelijk pijn bestrijdende middelen.

Ik ken niet elk ingrediënt in mijn zeep, shampoo of deodorant.

Van heel veel van wat ik gebruik ken ik de ingrediënten niet. Daar heb ik geen behoefte aan en het is maar zeer de vraag of dat mogelijk is. Wat deze stelling  met wel of niet nemen van een Corona vaccin en iemands kijk op de maatregelen die rond Corona genomen zijn, te maken heeft, weet ik niet. Ik zie geen verband.
Elk mens kiest overigens zélf uit vrije wil of zeep, shampoo of deo gebruikt wordt. En welke dan. Ik ken mensen die heel bewust wel onderzoeken wat er in zo’n soort middel zit en op basis daarvan keuzes maken. Die steken moeite in dat onderzoek, gaan zelf op zoek naar alle informatie en nemen dan een besluit.

Ik weet niet hoe lang het effect van mobiel gebruik op lange termijn is, weet niet of het eten dat ik in het restaurant heb gegeten door schone handen klaargemaakt is of dat mijn kleding, gordijnen, sportdrankjes te gevaarlijk zijn.

Helemaal waar. Als je om welke reden dan een van de genoemde (of andere) zaken niet vertrouwd, dan kies je er gewoon vrijwillig voor het wel of niet te gebruiken. Daar ben je helemaal vrij in en daar is niets mis mee. Ik weet niet of je ooit in een restaurant gewerkt hebt en gekeken hebt hoe schoon de bereiding verlopen is…… 😉

Er is veel dat ik niet weet en nooit zal weten.

Geen speld tussen te krijgen. Het zou zo maar kunnen zijn dat veel van menselijke problemen veroorzaakt worden door alles te willen weten. Door over alles en nog wat regie te hebben. Over het algemeen wil een mens alleen dingen die hij leuk vindt. Die voor genieten zorgen. Maar het leven bestaat niet alleen uit genieten. Edele Waarheid 1 van het Boeddhisme stelt immers niet voor niets ‘er is lijden’. Waarmee niet gezegd wordt dat het leven lijden is. Of dat er altijd lijden is. Nee, een mensenleven bestaat uit de afwisseling, de cyclus  van lijden (dat wat je niet leuk vindt) en niet-lijden (dat wat je wel leuk vindt). Met beide aspecten van het menselijk leven omgaan, zorgt voor een leven dat in balans is. Zorgt voor geluk.

Daarbij komt dat het maar de vraag is of regie over je leven wel bestaat. Hoeveel invloed heb je écht op je leven. Over dat wat gebeurt in je leven? Veel mensen steken daar veel energie in: regie op je leven hebben. Daarmee verdwijnt een deel van de menselijke energie. Die vloeit weg naar iets wat niet kan en verdwijnt in een bodemloze put. De energie die elk mens nodig hebt om om te kunnen gaan met dat wat in je leven gebeurt (lijden én niet-lijden) is dan nog maar beperkt voorradig. Jammer.

Maar één ding weet ik is het leven kort, heel kort en ik wil toch iets anders doen dan gewoon ‘opgesloten’ zijn in mijn huis.

Zeker, het leven is kort. Zeker als je terugkijkt 😉 Overigens ken ik ook mensen die het leven veel te lang vinden.

Vanzelfsprekend wil je andere dingen doen dan in je huis opgesloten zitten. Het lijkt mij goed je af te vragen wat maakt dat je in je huis opgesloten zit . Waarom ga je niet naar buiten? Veel mensen volgen zonder of met beperkte persoonlijk afweging, dat wat een beperkt aantal deskundigen en de overheid verkondigen. Onderlinge afstand, social distancing, 1,5 meter afstand, binnen blijven, avondklok….. allemaal maatregelen die er voor zorgen dat je ‘opgesloten raakt’ of je opgesloten voelt. Van al deze maatregelen is tot de dag van vandaag het nut, de noodzaak niet aangetoond. Anders dan dat die deskundigen en de overheid zonder onderbouwing blijven roepen dat ‘het werkt’. Iedereen die zich breed oriënteert op al deze maatregelen, gaat zien dat ze helaas niet werken.

Ik ga er van uit dat veel mensen de gevolgen van de opsluitende maatregelen wel gezien of ervaren hebben: geen of weinig mogelijkheden tot sociaal contact, geen gelegenheid je hobby uit te oefenen, levensgebeurtenissen (zowel vrolijke als verdrietige) kunnen niet of zeer beperkt beleefd worden, eenzaamheid, mensen die sociaal geïsoleerd raken, mensen die zonder nabijheid van naasten in ziekenhuizen of verzorgingshuizen verblijven en mensen die alleen en in een aantal gevallen wanhopig sterven…

Als je besluit je wél aan deze maatregelen te houden, dan mag dat vanzelfsprekend. Dan de doe je dat omdat jij dat goed voor jezelf of anderen vindt. Dat mag. Helemaal niets mis mee. Als je écht bewust kiest voor je eigen opsluiting, dan vind je het ook minder erg.

Weet dat je er ook voor kunt kiezen wél sociale contacten te hebben, wel naar buiten te gaan en niet opgesloten te zitten. Want beste mensen: opsluiten is een strafmaatregel. Het is een actie die anderen doen. Omdat jij iets misdaan hebt. Jij wordt opgesloten. Misdadigers worden opgesloten. Als je geen misdadiger bent, kun je niet opgesloten worden en als jij je dan toch opsluit……….is dat een vrije keuze. Dan is het geen opsluiten, maar je vrijwillig geheel of deels aan het leven onttrekken.

opsluiten

Ik wil nog steeds mensen knuffelen zonder angst.

Angst is dé kern bij alles wat rond het virus speelt. Overigens speelt angst in een mensenleven altijd een grote en zeer beperkende rol. Maar in deze tekst houd ik het bij de angst voor Corona.

Angst is iets wat ín jezelf speelt. In basis roept elk mens zijn eigen angst op. Vaak op basis van informatie die van buiten komt. En daar raak ik de kern. De overheid zaait angst. Stelt van allerlei doemscenario’s voor, die er voor zorgen dat veel mensen angstig worden en blijven. Wat mij betreft is dat zeker niet de rol van de overheid. Een overheid moet de realiteit benoemen en daarbinnen mensen uitnodigen geen angst op te roepen, maar zich zo veilig als mogelijk te voelen.  Helaas is de realiteit anders. Het tegenovergestelde.

Als jij wilt knuffelen zijn er slechts twee beperkingen. Slechts twee dingen die je in ogenschouw moet nemen. Als eerste: wíl jij zelf knuffelen? Als tweede: wil de ander dat ook? Vooraf vragen dus! Dat is niets nieuws, want dat gold voor het Corona tijdperk ook al. Ongevraagd knuffelen zou zo maar eens een ongewenste intimiteit kunnen zijn.

Als kind en als volwassene ben ik ingeënt tegen polio en tegen vele andere ziektes; mijn ouders en ik vertrouwden de wetenschap en hoefden nooit een van de ziektes te lijden of over te brengen – ik ben gevaccineerd tegen… Ik zeg het ja alleen …

De meeste mensen zijn inderdaad tegen van alles en nog wat ingeënt. Ik ook. In de maatschappij is het lang zo gegaan dat wanneer een arts of de wetenschap zei dat er ingeënt moest worden, dat ook zonder meer gebeurde. Wie was je als leek om de deskundigheid van een arts ter discussie te stellen? Zoals je ook dat wat gesteld werd door een pastoor, een schoolmeester, een burgemeester of mensen met maatschappelijk aanzien, niet ter discussie stelde.

Gelukkig is dat veranderd. Mensen zijn mondiger geworden en maken meer en meer eigen keuzes. Een mooie ontwikkeling. Die er overigens nog steeds toe kan en mag leiden dat iemand zich laat vaccineren. Waarom zou dat niet mogen?

Daarnaast is het zo dat mensen met verstand van zaken over het algemeen veel verstand hebben van één bepaald aspect. Een viroloog heeft verstand van virussen. Een cardioloog van het hart. Een timmerman van houtbewerking, een electricien van stroom, een dermatoloog, een neuroloog……….noem maar op. Helaas is het op dit moment zo, dat veel deskundigen zich enkel en alleen op hun eigen specialiteit richten. Door je slechts op één vakgebied te focussen en niet meer rond te kijken, zie je alles door dat éne nauwe spleetje. Er ontstaat een kokervisie. Een fuik waarin de deskundigen vastlopen. En dat is levensgevaarlijk. Elke expert, die niet tegelijkertijd bereid is te zien dat er veel meer is dan zijn specialiteit, is een gevaar voor de samenleving. Dat blijkt keer op keer.

Als je kijkt naar jouw mens-zijn, is er maar één die daar echt deskundig in is en kán zijn. Dat ben jij. Dat wil niet zeggen dat je niet te rade kunt gaan bij anderen. Dat is op zijn tijd heel verstandig. Maar de uiteindelijk keuze over hoe jij je leven wilt leven, ligt bij jou.

Het is geweldig dat weinig mensen meer aan die ziektes lijden of overbrengen. Je kunt je wel afvragen of dat alleen door die inentingen komt of omdat de mens meer weerstand tegen die ziektes is gaan opbouwen.

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Niet te overlijden aan covid-19

Geen enkele inenting zorgt er voor dat je niet kunt overlijden aan Covid-19. Of aan welke ziekte dan ook. Het is overigens maar zeer de vraag of er tot op heden iemand AAN Covid-19 overleden is. Er zijn zeer veel deskundigen die van mening zijn dat het niet aantoonbaar is of iemand AAN Covid-19 overleden is, omdat daar bij bijna geen enkele overledene op een juiste manier onderzoek naar gedaan is en wordt. Daarbij komt dat bijna iedere overledene niet alleen door Corona geveld is. Zo goed als altijd was er sprake van zgn. onderliggend lijden of verminderde weerstand. Als je dan Corona krijgt, zou dat zo maar eens de druppel kunnen zijn. Het gaat dan om overlijden MET Corona. En dat is iets heel anders.
Zoals er ook jaarlijks veel mensen MET griep overlijden en niet AAN griep.

Een goede weerstand zorgt er voor dat je beter met welke ziekte dan ook om kunt gaan en de kans op overlijden simpelweg kleiner wordt. Voor mij een reden te kijken wat ik kan doen om mijn weerstand zo hoog mogelijk te houden. Waarbij bijvoorbeeld ook hoort dat ik zo min mogelijk pijn bestrijdende middelen gebruik.

En beste mensen, laten we ons blijven realiseren dat alles wat leeft, ooit zal sterven. Dat geldt dus ook voor een mens.

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Om zoveel mogelijk de shit te verspreiden

Met deze tekst kan ik helemaal niets. Welke shit? Wordt het virus bedoeld? Wil je dus het virus zo veel als mogelijk verspreiden? Twee keer slecht nieuws: het virus is er en zal nooit meer verdwijnen. Zoals griep er is en altijd zal zijn. Of wordt met shit het beleid rondom Corona bedoeld? Als dat zo is, ben ik niet blij met deze stelling. Wat mij betreft juist zo snel mogelijk stoppen met het beleid dat niets met de bestrijding van een virus of de gezondheidszorg te maken heeft.

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Om mijn geliefden te knuffelen

Daar heb ik al het een en ander overgeschreven

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Geen PCR-of antigeentests hoeven te doen om naar een restaurant te gaan, op vakantie te gaan en nog vele andere dingen aan te komen…

Het zal toch inmiddels bij iedereen bekend kunnen zijn dat een PCR test helemaal niets zegt over het feit of je ziek bent of kunt worden. Het zegt ook niets over de besmettelijkheid. Een sneltest/PCR-test vindt geen levend virus en toont dus niet aan of je besmettelijk of ziek bent, reden waarom deze test op zichzelf ook geen diagnose kán zijn, maar alleen kan dienen als hulpmiddel bij beoordeling door een arts. Het testen van mensen zonder klachten zonder opvolgende deskundige beoordeling is menselijk, medisch en ethisch gezien onacceptabel en onnodig.

Vergeet hierbij niet dat de overheid m.i. onterecht veel vrijheidsbeperkende maatregelen in het leven geroepen heeft. Maatregelen die tot de dag van vandaag geen enkele bijdrage leveren aan ‘de strijd tegen het virus’. Maar er wel voor gezorgd hebben dat de samenleving economisch, sociaal en qua menselijkheid onderuit gegaan is. Daardoor is bij veel mensen een gevoel van opgesloten zijn ontstaan. En veel mensen zijn uitsluiting, niet meer mee mogen doen, inmiddels ‘normaal’ gaan vinden. Deze uitsluiting heeft zich helaas inmiddels diep in de samenleving geworteld. Zangkoren, die hun leden die zich niet willen laten testen of vaccineren, uitsluiten. Kerkgangers, die niet naar een dienst mogen, omdat er geen plaats genoeg is in de kerk omdat de 1,5 m afstand krampachtig vastgehouden wordt. Hetzelfde geldt voor theaters, voorstellingen en elke vorm waar mensen samen met elkaar iets willen beleven. Werkgevers die een vaccinatiepaspoort eisen. Mensen waarmee samenwerking wordt beëindigd omdat ze anders over het Coronabeleid denken.

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Om mijn leven te leiden

Leven

Een voor mij erg bijzonder uitgangspunt. Als je geboren wordt (en wellicht al daarvoor) leef je. Dan begint het leiden van je leven. En daar zou je nu ineens een inenting voor nodig hebben? Om je leven te kunnen leiden?

Elk mens leidt zijn of haar leven. Althans dat zou mooi zijn.
Ik zie echter heel veel mensen die niet HUN leven leiden, maar dat van de omgeving. Maatschappelijk gezien is dat mooi. Vanuit de HBS-kijk is het maar zeer de vraag of het jou als mens dient om andermans leven te leiden. Deze tekst klinkt misschien raar, maar dat is het niet als je bedenkt dat JIJ maar één leven hebt. Waar JIJ verantwoordelijk voor bent. En JIJ bepaalt wat JIJ met je leven doet. Waarbij hoort dat JIJ verantwoordelijk bent voor JOUW leven. Niet anderen. Die beïnvloeden jouw leven wel, maar niet meer dan dat.

Voor mij betekent dit dat JIJ vanzelfsprekend mag kiezen voor vaccineren. Waarom niet? Het is JOUW leven. Ik zou het echter geweldig vinden als JIJ daar dan ook bewust voor kiest. Op basis van ALLE informatie die beschikbaar is en niet alleen op basis van informatie die door de overheid en MSM beschikbaar gesteld wordt. En als je die keuze niet alleen op je verstand baseert, maar zeker ook op je hart en ziel.

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Om Covid-19 een oude herinnering te houden

Deze zin begrijp ik gewoonweg niet. Wordt ermee bedoeld dat Covid-19 vergeten moet worden? Ik heb slecht nieuws: dat gaat niet gebeuren. Zoals ook de griep niet vergeten zal worden. Zoals ik al schreef bestaat een leven uit lijden en niet-lijden. Beide aspecten zijn er en kunnen en mogen niet vergeten worden. Daar gaat het ook vaak verkeerd bij het verwerken van een verlies (dat volle bak lijden is). Er worden wanhopige pogingen gedaan dit lijden te vergeten. Dat kan niet. Wat nodig is, is het lijden op een juiste manier te beschouwen, het de juiste (systemische) plek te geven. En dat is iets anders dan “….je moet het een plekje geven….”

Ik ben ingeënt om de overheid niet te plezieren maar om:
* Om ons te beschermen

Ons te beschermen……….. Hoe dan?
Val ik ook onder ons? Wil ik wel beschermd worden? Wil ik wel op deze manier beschermd worden? Ik wil in ieder geval niet op de manier die de overheid nu biedt beschermd worden. Voor mij is het namelijk geen bescherming, maar een basis voor beperking van mijn leven en uitsluiting. Het beleid heeft niets van doen met mijn gezondheid of de totale gezondheidszorg. Als de overheid zich echt druk zou maken over de gezondheidszorg, dan zou er volle bak geïnvesteerd worden in het op orde brengen van de zorgcapaciteit, mensen en middelen. Er zouden niet aan de lopende band ziekenhuizen gesloten worden. Er zou niet gesteld worden dat IC’s niet uitgebreid mogen worden, omdat medewerkers zich anders maar gaan zitten vervelen. Er zou nadrukkelijk gekeken worden hoe het zit met de balans tussen geven en nemen van uitvoerende medewerkers in de zorg. Hoe zit het met de structurele salariëring van verplegenden en verzorgenden?  Welke inbreng hebben zij in de opbouw van een zorgorganisatie? Zij zijn het die immers verstand hebben van het basisuitgangspunt binnen de zorg: zorg voor een zieke mens. Veel zorgbestuurders zijn het directe contact met dit uitgangspunt allang verloren of hebben het nooit gekend. Vaak zijn het deskundigen op totaal andere vakgebieden: juristen, economen, ICT ‘ers…… Op zich helemaal niets mis mee, maar wie bepaalt wat ??? En hoe staat het met de betaling van die zorgbestuurders. Wat geven zij? En wat nemen zij?

“Ons” beschermen kan alleen als je weet wat het middel dat je zou moeten beschermen, écht doet. Wat doet het vaccin? Waar tegen beschermt het? Van alles dat over het experimentele vaccin geroepen is, is weinig tot niets waar gebleken. Ook de stelling dat je zelf minder ziek wordt van Covid-19 nadat je ingeënt bent, is een aanname. Zoals veel van dit soort uitspraken aannames zijn. Wie kan bepalen of je wel of niet ziek of zieker kunt worden voor of nadat je gevaccineerd bent? Als je Corona gehad hebt zonder inenting, verhoogt dat je weerstand. Mooi. Als je je daarna niet laat prikken , kun je nog steeds Corona krijgen. De kans is wel kleiner omdat je lichaam weerstand opgebouwd heeft. En als je wel ziek wordt zal dat waarschijnlijk (ook vanwege de opgebouwde weerstand)  minder heftig zijn.
Als je geen Corona gehad hebt en je laat je vaccineren, kun je nog steeds ziek worden.Dat is inmiddels wel duidelijk. Gesteld wordt dat je dan ‘minder ziek zult zijn dan als je niet gevaccineerd zou zijn’. Waar is dat op gebaseerd? Een niet te onderbouwen aanname.

Daarbij komt dat – zoals inmiddels ook algemeen bekend is – dat elk vaccin zich nog in een experimenteel stadium bevindt en slechts voor noodgevallen goedgekeurd is. Dus er is en kan nog niet écht aangetoond zijn dat iemand minder kans op besmetting of minder heftig ziek zal worden.

Laten we daarbij ons realiseren dat elk Coronavaccin bijwerkingen heeft. En niet van die kleine ook. Het regent meldingen bij het Lareb en bij de BPOC (Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie). Waarbij het Lareb veel minder meldingen krijgt dan het BPOC. Dat zou zo maar eens te maken kunnen hebben met het feit dat veel mensen die pro vaccinatie zijn, geen koppeling leggen tussen het vaccin en ziekteverschijnselen die daarna optreden. Er gebeurt dan iets in de geest van Agnes Kant’s opmerking toen bleek dat vaccins mogelijk voor een heftige, ongezonde menstruatie zorgde. Zij als directeur van het Lareb riep toen: “….iedereen heeft wel eens een verstoorde cyclus…..”  Voor mij een denigrerende opmerking naar iedereen met deze bijverschijnselen en een indicatie dat zij haar rol als directeur van het bijwerkingencentrum niet serieus neemt.

Zo ken ik mensen die opeens last kregen van langdurige spierpijn, extreme structurele moeheid (‘long covid’?), duizeligheid of huidproblemen. Er werd geen enkele link naar het vaccin gelegd. Als je dan deze mogelijkheid oppert, wordt die meteen van tafel geveegd. De overheid zegt immers dat dit niet kan. En hoe zit het met de jonge (sport)mensen die ineens hartproblemen krijgen of overlijden? Ik zeg niet dat dit door het vaccin veroorzaakt wordt. Ik kan dat niet bepalen. Mijn punt is dat er geweigerd wordt hiernaar diepgaand onderzoek te doen. Gezien de risico’s kan het wat mij niet anders dan dat per direct het vaccineren gestopt wordt. Terwijl de overheid precies het tegenovergestelde doet en steeds meer jongeren verleid tot het nemen van een vaccin. Waarom??

Bijzonder rondom de hele discussie over bijwerkingen, vind ik dat telkens gesteld wordt dat niet aantoonbaar is dat een bijwerking, dus ook overlijden, een gevolg is van een vaccin. Terwijl bij iedereen die positief op Covid-19 getest is (zoals eerder gesteld wil dit helemaal niet zeggen dat iemand Covid-19 heeft) het ziektebeeld én het overlijden domweg aan Corona gekoppeld werd én wordt. Vreemd.

Ik heb deze tekst gekopieerd omdat het staat voor waar ik in geloof.

Durf jij je de vraag te stellen of dit écht is waar jij in gelooft?
Vanzelfsprekend mag iedereen deze tekst geloven en steunen. Het zou mooi zijn als je dat deed na diepgaand onderzoek en weging van alle informatie die beschikbaar is. Dus niet alleen een afweging op basis van informatie die de overheid en de msm verstrekken.  Maar één die jij volledig voor jezelf met verstand, hart en ziel gemaakt hebt.

Kan jij ook.

Dat klopt. Een tekst kopiëren dat kan ik en ieder ander ook.
Maar wil je dat? Omvat deze tekst écht dat waarin jij gelooft?

Ik bedoel dan dat jij écht, van harte onderschrijft wat je deelt. Nadat je op een brede en andere manier hebt durven kijken naar wat gaande is en daarna, alles afwegende, besloten hebt dit te delen. Zoals ik het geweldig zou vinden als je op basis van een brede afweging besluit je wel of niet laten vaccineren. En of je meegaat in de vrijheidsbeperkende maatregelen. Realiseer je echter wel beste mensen, dat voorwaardelijke vrijheid géén vrijheid is!

Vrijheid