Welke informatie staat in een bijsluiter?

In een eerdere inspiratie schreef ik al over vitamine HBS. De vitamine die staat voor Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch. Ik heb wat onderzoek gedaan en vond dat in een bijsluiter de belangrijkste informatie over een geneesmiddel hoort te staan. Om te beginnen wordt in een bijsluiter de werking genoemd. Daarnaast vind je in een bijsluiter o.a. informatie over dosering en gebruik. Hoeveel mag je maximaal per dag gebruiken en hoe lang mag het middel gebruikt worden? En ook: welke dosis is het meest effectief? Het is verstandig om de aanwijzingen over de manier van innemen nauwkeurig te lezen. Moet een tablet ingenomen worden met veel water of juist goed gekauwd worden? Is er een bepaald tijdstip van de dag waarop het geneesmiddel gebruikt moet worden? Bijvoorbeeld vóór, tijdens of juist na de maaltijd. Het juiste effect van een geneesmiddel is sterk afhankelijk van het goed opvolgen van de aanwijzingen. Het lijkt een open deur, maar het is zeker verstandig om ook goed te lezen waarvoor een middel is bedoeld. Een bijsluiter bevat ook informatie over zogenaamde contra-indicaties. Ofwel: niet gebruiken bij….. Niet alle middelen zijn voor alle personen of is in alle omstandigheden geschikt. Zo is een aantal middelen niet geschikt om te gebruiken door maagpatiënten, bij zwangerschap of bij leverkwalen.

In deze inspiratie vind je de bijsluiter van vitamine HBS.

Inhoud van deze bijsluiter:

  • Wat is HBS en waarvoor wordt het gebruikt?
  • Wat je moet weten voordat je HBS gebruikt?
  • Hoe gebruik je dit middel en in welke dosering?
  • Wanneer mag je dit middel niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?
  • Mogelijke bijwerkingen
  • Is vitamine HBS een wondermiddel?
  • Tot slot

Wat is HBS en waarvoor wordt het gebruikt?

De werking van vitamine HBS is ruim en heeft een duurzaam effect. Zo biedt HBS gegarandeerde persoonlijke én professionele groei. Die groei uit zich onder andere doordat HBS het makkelijker maakt verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen in zaken waarover je de regie hebt. Ook je kijk op regie nemen wordt helderder. Jij gaat in detail zien waar je wel en waar je geen regie over hebt. Verder helpt HBS je onafhankelijk van wie of wat dan ook te worden. Vitamine HBS heeft dus ook een energiebesparend effect. Je gooit je energie niet langer weg.

Op het gebied van emoties heeft HBS een regulerend effect. Emoties zijn in elk leven erg belangrijk en hebben een doel. HBS leert je inzien welke emotie ergens voor dient en wat je kunt doen om die emotie niet meer met je op de loop te laten gaan. Niet dat je emoties gaat onderdrukken of bagatelliseren (zoals in het dagelijks leven vaak gebeurt), maar je gaat voelen wat jij met die emotie kunt doen zodat die emotie je dient in plaats van blokkeert.

Een ander effect van vitamine HBS is dat je wegen gaat zien, die het je mogelijk maken om te gaan met niet verstandelijk te verklaren lichamelijke én emotionele klachten.

Eén van de sterkte krachten van vitamine HBS is dat je anders naar schuld en verantwoordelijkheid gaat kijken. Daardoor krijg je (onbewuste) schuldgevoelens sneller in beeld en zie je de mogelijkheden om jezelf daarvan te bevrijden. Ook zorgt HBS voor meer rust in jezelf en je relaties. Zowel privé als zakelijk. HBS zorgt er voor dat jij een niet te onderschatten bijdrage gaat leveren aan betere, liefdevollere en vredigere wereld.

Tot slot zorgt vitamine HBS ervoor dat jij gaat LEVEN in plaats van OVER-leven.

Wat je moet weten voordat je HBS gaat gebruiken

De hierboven beschreven werking van HBS is ingrijpend én bevrijdend. Het mooie is dat jij de énige bent die over het innemen en het toepassen van HBS gaat. Een ander kan je niet verplichten HBS toe te passen. Uitnodigen wel. En dat doe ik nu.

Op zich is HBS niet uniek of bijzonder. Het is er. Nu en altijd al geweest. In elk mens. Het toepassen zorgt ervoor dat jij weer de mens terug vindt en durft te zijn die je ooit was. Als je tenminste besluit HBS toe te passen.

Hoe gebruik je dit middel en in welke dosering?

Vitamine HBS kent geen andere dosering dan gewoon toepassen. Je hoeft dus geen planning te maken van de momenten waarop je HBS inneemt. Het bevindt zich immers al IN je! Je hoeft je alleen maar bewust te zijn van de aanwezigheid van HBS en te besluiten het toe te passen. Dat is alles.

Wanneer mag je dit middel niet gebruiken of moet je er extra voorzichtig mee zijn?

HBS kent géén contra-indicaties. Het mag altijd gebruikt worden. Dag en nacht. 7 x 24. Je hoeft er ook nooit voorzichtig mee te zijn. HBS juist toepassen zorgt ervoor dat jij altijd zoveel als mogelijk in balans bent en er altijd juiste situaties zijn. Het is echter zo dat als je aarzelend met HBS omgaat, de werking ervan minder wordt.

Mogelijke bijwerkingen

Ja, ook vitamine HBS kent bijwerkingen. Geen bijwerkingen zoals bij andere middelen. Daar worden de negatieve effecten van een middel als bijwerking omschreven. HBS kent twee bijverschijnselen die (na wat gewenning) een duurzaam positief effect hebben.

Als jij besluit vitamine HBS volledig tot je te nemen, is de kans groot dat jij zelf en je omgeving anders (waarschijnlijk met verbazing) naar je gaan kijken. De vitamine zorgt er bij volledige toepassing immers voor dat je anders en liefdevoller in het leven gaat staan. Je wordt rustiger, raakt meer in balans en verspilt geen energie meer. Je merkt dat zelf en ook de omgeving gaat dat opvallen. Gelukkig is deze bijwerking, het anders naar jezelf kijken, slechts tijdelijk. Het is wennen en dat gaat snel. Zeker voor jezelf. Tijdens de inname gedurende 8 dagen wordt al ruim aandacht besteed aan deze bijwerking.

De tweede bijwerking bestaat er uit dat je je grote kans loopt, niet meer zonder vitamine HBS te willen leven.  Omdat het jou en daarmee altijd ook je omgeving dient. Omdat jouw leven er rustiger, boeiender en diepgaander van wordt.

Om misverstanden te voorkomen: het heeft géén verslavende werking. Verslaafd worden kán niet als je vitamine HBS volledig toepast. Het is dus ook hét middel tegen welke verslaving dan ook! Elke verslaving heeft als kenmerk heeft dat je afhankelijk wordt van iets dat zich buiten je bevindt (drank, nicotine, seks, werk, verdovende middelen, gokken). Een verslaving zorgt er altijd voor dat je van jezelf wegloopt, dat je vlucht. HBS doet precies het tegenovergestelde. HBS is dan ook de énige manier om definitief een verslaving achter je te laten. Dit omdat HBS zich IN je bevindt. Je kunt er dus niet aan verslaafd raken. Je kunt er wel passie voor op gaan brengen. En dat is mooi.

Is vitamine HBS een wondermiddel?

Nee. Wondermiddelen bestaan niet. Dus dat is ook bij vitamine HBS niet het geval. Het is geen middel dat je van buitenaf toedient en dan zoals bij Ti-Ta Tovenaar de zaak opgelost is. Nee, het is geen wondermiddel maar zeker wel een gouden middel. Als je het juist toepast.

De werking is simpel en kent twee delen. Beide delen zijn vereist voor het duurzame effect.  Fase 1 bestaat uit het innemen van de vitamine. Dat doe je door in acht dagen de bijsluiter te bespreken en te doorgronden. Gevolg is dat je daardoor op een andere en liefdevollere manier naar jezelf en de wereld gaat kijken.

Fase twee zorgt voor de échte werking van de vitamine en is in basis erg simpel: HBS in praktijk brengen. Ofwel HBS op alles wat je doet toepassen. Vitamine HBS heeft namelijk diepgaande invloed op je denken, voelen én doen. Zonder dat iemand je verplicht wat dan ook aan je denken, voelen of gedrag te veranderen.

HBS heeft een uitnodigende werking. Géén dwingende. Want ook ná de inname is het zo dat JIJ en niemand anders bepaalt en blijft bepalen op welke manier en wanneer je HBS in je leven toelaat.

Tot slot

Alle vitamines komen van oorsprong voor in onze voeding. Helaas zijn de loop van de tijd veel vitamines uit voeding verdwenen en moeten deze van buitenaf toegediend worden.

Bij vitamine HBS ligt het anders. Deze vitamine is tot de dag van vandaag in voldoende mate IN élk mens aanwezig. Je hoeft deze dus niet buiten jezelf te halen. Het enige wat je hoeft te doen, is de laag stof waaronder HBS verdwenen is, er af te vegen. En dat doe je zelf. In deel één van het innemen van de vitamine. Doorgrond de bijsluiter en besluit dan of je HBS ook gaat toepassen.

En vergeet niet :