Familieopstellingen

De Roestenburgh organiseert twee maal per maand (elke eerste en derde zondag van elke maand van 09.30 tot 13.00 uur) een bijeenkomst waar opstellingen begeleid worden. Het kan zowel gaan om familieopstellingen, als om organisatieopstellingen. Het verschil tussen beide is, dat bij familieopstellingen het gaat om vragen of casussen in de privésfeer. Tijdens een organisatieopstelling komt een zakelijke of organisatievraag aan de orde.

Wat is nodig voor een succesvolle opstelling?

OpstellingZonder een opstelling te willen bagatelliseren, is er eigenlijk weinig nodig. Natuurlijk moeten er mensen zijn, die een vraag of casus opgesteld willen hebben. Tevens moeten er mensen zijn, die bereid zijn als representant op te treden. Een representant is iemand die in een opstelling geplaatst wordt. De representant wordt als het ware één van de leden van het systeem waarbinnen de casus speelt. Daarnaast moet er een rustige ruimte zijn. En er moet iemand zijn die de opstellingen begeleidt. De Roestenburgh biedt dit alles!

Belangrijke voorwaarden voor een verantwoorde opstelling zijn vertrouwelijkheid en veiligheid. In opstellingen komen namelijk regelmatig gevoelige of pijnlijke situaties naar voren. Indien mensen zich niet veilig voelen, durven zij zich minder open te stellen en bestaat de kans dat de opstelling minder diepgaand is. Daarnaast moeten alle aanwezigen ervan op aan kunnen dat met alles wat zich in een opstelling toont, vertrouwelijk omgegaan wordt. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn niet alleen woorden. Het is niet voldoende als de aanwezigen uitspreken zich hierin te kunnen vinden. Het gaat om het gevóel van veiligheid en vertrouwelijkheid. Om die reden gaat De Roestenburgh bij elke opstellingsbijeenkomst nadrukkelijk op deze zaken in.

NOOIT een oplossing. ALTIJD inzicht.

Er zijn mensen die naar een opstellingsbijeenkomst gaan, omdat zij problemen hebben die zij opgelost willen hebben. Daar is niets mis mee. Het gaat wat ons betreft echter fout als mensen verwachten dat tijdens een opstelling een oplossing voor het probleem gevonden wordt. In onze ogen wordt er in een opstelling nooit direct een oplossing getoond. Wat wel altijd gebeurt, is dat inzicht ontstaat. ALTIJD. Dit inzicht is er niet altijd direct al tijdens de opstelling. Soms komt dat pas uren, dagen en soms weken later. Maar in een opstelling gebeurt altijd iets. En dat iets helpt iemand verder. Verder op weg naar een oplossing van het probleem.

Wij weten dat er mensen zijn die een andere kijk op opstellingen hebben. Die wél geloven dat een oplossing het resultaat van een opstelling kan zijn. Dat mag. Maar wij kijken daar anders naar. Dit ook omdat wij niet alleen systemisch te werk gaan, maar ook een holistische invalshoek hanteren. En daarbij hoort dat elk mens zélf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven. Je bent ook de enige, die jouw problemen op kan lossen. Een ander kán je problemen niet oplossen. Elk mens heeft – recht op – zijn eigen problemen. De soms moeilijke en bijna niet te hanteren vraagstukken zijn nodig voor je ontwikkeling. Om durven gaan met moeilijkheden die je op je pad tegenkomt, is het Leven écht leven! Dat zorgt voor beweging en beweging is ontwikkeling. Als holistisch mens ben jij daar zelf verantwoordelijk voor. Niemand anders.

Vanzelfsprekend heeft ieder mens soms hulp nodig. In de vorm van medicijnen, begeleiding of in welke vorm dan ook. Maar het écht oplossen van iemands probleem kan alléén degene die het probleem ervaart.

Laat nu een opstelling een geweldig middel zijn om mens te helpen bij het verkrijgen van inzicht in hun problemen. Een opstelling zorgt er altijd voor dat mensen anders naar hun problemen gaan kijken. En anders kijken leidt tot andere oplossingsmogelijkheden. Ben je hier minder bekend mee en wil je meer weten? Ga naar: Wat is een familieopstelling? Hierin leggen wij vanuit onze visie meer uit.

Voor de definitie kijk in op wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Familieopstelling