Haar diepste pijn

Al dagen, weken, maanden

Nee, al jaren, al zolang als zij weet

Is het leven strijden, wanhoop, verdriet

Is er niets dat er écht toe deed

Ontelbare professionals

Kwamen op haar pad

En allemaal wisten ze het zeker

Doe dit en doe dat

Maar niemand, écht niemand

Zag haar zoals ze is

En ook zielsgraag wil – maar niet durft – te zijn

Niemand,  écht niemand

Ging – met haar – op zoek

Naar haar diepste pijn

Van alles werd haar verteld, geadviseerd

En zelfs bevolen

Niemand ging op zoek

Naar wat in haar én in haar systeem

was verscholen

En zo bleef zij met lege handen staan

En kon zij dit leven niet langer meer aan

Zelfdoding systemisch bezien

Een holistische blik op zelfdoding