Challenge aangaan

Jan en alleman doet dat tegenwoordig. Op elk gebied, over elk onderwerp. 30 dagen sporten, 10 foto’s over een bepaald onderwerp plaatsen. Tien andere mensen uitdagen tot iets te doen of te laten. Een emmer ijskoud water over jezelf heen gooien. Verzin het maar.

Goed en fout

Wat mij betreft allemaal prima. Iedereen mag doen en laten wat hij/zij goed dunkt. Maar ja….wat is goed? Een onderwerp op zich. Als je holistisch en systemisch naar goed – en fout – kijkt, ga je zien en ervaren dat het onzin is. Want goed en fout zijn subjectieve menselijke oordelen. Dat wat de een goed vindt, is voor de ander fout. De meeste ellende in de wereld is een gevolg van het feit dat wij als mensen oordelen in goed en fout!  Stop daar dus mee. Vanaf nu.

Juist en onjuist

Maar wat dan? Simpel: neem waar en oordeel – zonder te VERoordelen – in termen van juist en onjuist. Dat lijkt misschien hetzelfde als het gebruik van goed en fout, maar het is wezenlijk anders. Dit omdat onder juist en onjuist een simpel ‘ toetsingskader’ ligt. Het gaat voor deze tekst te ver om dit helemaal uiteen te zetten. Samengevat komt het er op neer dat je vóór je gaat handelen onderzoekt of je plannen strijdig zijn met de uitgangspunten van holistisch en systemisch in het leven staan. Dat lijkt ingewikkeld, maar is het niet. Als je inzicht hebt opgedaan in die uitgangspunten en bereid bent deze toe te passen, wordt het een fluitje van een cent. Dan wordt het van het ene op het andere moment simpel.

Misschien vraag je je af hoe je die inzichten opdoet. Ook dat is simpel: door de Opleiding Systemisch Werken & Coachen te volgen. Dat lijkt reclame en dat is het ook. Maar dan vooral reclame voor een holistische en systemische kijk op de wereld. Omdat het onze overtuiging is dat als meer mensen inzicht in deze levensvisie zouden hebben, er een betere, rustigere en vreedzamere wereld ontstaat.

Challenge

Terug naar de challenge

Wat maakt dat iemand dat een challenge aan wil gaan? Écht voor zichzelf? Omdat het hem of haar dient? Of omdat de omgeving daar waardering voor heeft en je kunt laten zien dat je iets durft of er toe doet? Heb je een challenge nodig om er te mogen zijn? Ben je zonder challenge geen waardevol lid van de maatschappij?

En wat maakt dat anderen jou uitnodigen tot een challenge? Je uitdagen? Je testen? De focus van henzelf verleggen naar aandacht naar jou? Omdat zij zichzelf misschien niet belangrijk genoeg vinden? Of juist om aandacht te krijgen door een ander te challengen?

Ik weet het niet en er is volgens mij ook geen algemeen antwoord. Omdat elk mens uniek is en – al dan niet bewust – redenen heeft voor het handelen.

Het zou mooi zijn als iedereen die een ander wil uitdagen en iedereen die overweegt een uitdaging aan te gaan, zich afvraagt wat maakt dat hij dat wil. En daarbij door een holistische en systemische bril durft te kijken. Het zou zo maar kunnen zijn dat er dan veel minder ‘gechallenged’ zou worden. En die keren dat het wel gebeurt niet iedereen daarvan- via sociale media – op de hoogte gebracht wordt.

Ik daag je hiertoe uit!