Dit weekeinde bestaat uit twee belangrijke dagen: 4 mei Herdenking en 5 mei Bevrijding

4 mei Nationale Herdenking

Vandaag 4 mei de Nationale Herdenking. We staan stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Slachtoffers die gevallen zijn omdat het lukte de vrede te bewaren. Zonder in de rol van Louis de Jong, historicus en o.a. schrijver van standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te willen stappen, is voor mij het ontstaan van oorlogen simpel te verklaren.

 

Elke vorm van disharmonie (een oorlog dus ook) is vanuit systemisch oogpunt eenvoudig te verklaren. In deze korte beschrijving lukt het mij niet dit in detail uiteen te zetten. Samengevat komt het er op neer, dat daar waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, een systeem ontstaat. In élk systeem spelen – meestal op onbewust niveau – een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn er altijd en hebben grote invloed op de samenwerking en communicatie tussen mensen. Als met deze uitgangspunten geen rekening gehouden wordt, raken ze verstoord. En elke systemische verstoring heeft gevolgen. Soms klein, maar vaak ook zeer groot. Een oorlog is bijvoorbeeld een gevolg van structurele verstoring van meerdere uitgangspunten. Een oorlog is dus een gevolg. De oorzaak is altijd te vinden in één of meerdere van genoemde verstoringen.

Een groot probleem in onze maatschappij is al eeuwenlang dat met de systemische uitgangspunten geen rekening gehouden wordt. Terwijl ze er wel zijn. Dat levert dus onbewuste verstoringen op van deze basisprincipes met een hele boel ellende tot gevolg. Want niet alleen oorlogen zijn een gevolg van deze verstoringen. Ook het vastlopen van je relatie, een onbevredigende carrière, verslaving, niet verstandelijk te verklaren ziektebeelden en zelfs het ‘je niet lekker in je vel zitten’, zijn de reactie op het uit balans raken van systemische krachten.

Dit lijkt een simpele redenering en dat is het ook. Systemisch in het leven staan is simpel. Iedereen kan het omdat de uitgangspunten al in elk mens aanwezig zijn. Ze zijn echter in het onbewuste terecht gekomen. Zodra je besluit ze terug te halen in je bewustzijn en er rekening mee gaat houden, verandert gegarandeerd je kijk op de wereld en jezelf. Met als resultaat meer rust en veel minder verstoringen van de basisprincipes. Minder verstoringen geeft minder gedoe. En minder gedoe geeft een vreedzamere wereld. Wie wil dat nu niet?

 

5 mei Bevrijdingsdag

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. De bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945 wordt gevierd. Er wordt ook stil gestaan bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

Als je bovenstaande gelezen hebt, zal het je niet verbazen dat de basis voor vrijheid, democratie en mensenrechten gevormd wordt door het bewust en juist omgaan met de systemische basisprincipes. Zoals ik al schreef is dat niet moeilijk. Het tegendeel. Als je je bewust bent van de systemische uitgangspunten en besluit daar ook rekening mee te houden, gaat het vanzelf en ga je zien en voelen dat het leven rustiger, boeiender en daardoor prettiger gaat worden. Voor veel mensen zou die andere kijk zelfs tot gevolg kunnen hebben dat zij stoppen met ‘overleven’ en starten met het leven leven!

Herdenking hoe het was, is mooi. Stilstaan bij Bevrijding ook.

Maar dat alleen is niet genoeg. Je zult iets moeten doen. Ook op alle andere dagen van het jaar. En iets doen wordt echt zinvol als je besluit systemisch in het leven te gaan staan.

  

Doorgeven van gedachtegoed

Het zou kunnen zijn dat de gedachte bij je opkomt dat ik probeer onze opleidingen te verkopen. Voor een deel doen we dat ook. We hebben immers ook geld nodig om te kunnen leven. Maar dat is bijzaak. Dit verhaal is niet bedoeld als verkoopverhaal of marketingstrategie. Het is een kleine bijdrage aan het uitdragen van het systemisch gedachtegoed. Omdat het onze overtuiging én ervaring is dat leven op basis van de systemische uitgangspunten zorgt voor meer persoonlijke rust en balans. Dat alleen is al geweldig. Als veel meer mensen op deze manier in het leven zouden staan, ontstaat een vreedzamere wereld. Een wereld met minder oorlogen en veel minder persoonlijke menselijke ellende. Daar willen we graag onze bescheiden bijdrage aan leveren.