Vitamine HBS

Voeding is belangrijk. Voor elk mens, voor elk dier, voor elk levend wezen.

Er zijn veel soorten voeding. Er wordt veel over gezegd en geschreven. En er wordt veel vóór- geschreven. Voedingsdeskundigen en de overheid vallen over elkaar heen om aan te tonen welke voeding gezond en niet gezond is. En vaak zijn zij het niet met elkaar eens. In ons deel van de wereld is er voldoende voeding voor het lichaam. Misschien niet altijd even gezond en uitgebalanceerd, maar het is er.

Ik heb geen verstand van voeding. Althans van voeding voor het lichaam. Maar een mens is meer dan een lichaam. In mijn ogen zijn er nog twee delen. Het verstand dat, als onderdeel van het lichaam, zorgt voor ons denkvermogen, onze ratio, onze verstandelijke beslissingen. Het derde deel is voor mij het belangrijkste. Het heeft formeel geen naam omdat het niet grijpbaar is. Daarnaast is het ook onbegrijpbaar in die zin dat het verstand dit deel niet kan pakken, niet kan uitleggen en niet kan bewijzen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Het is immers ook niet te bewijzen dat het níet bestaat…..

Ik noem dit de deel je kern, je wezen of je ziel.

Het menselijk verstand heeft ook voeding nodig. Die voeding bestaat o.a. uit leren denken, leren redeneren en leren verbanden te leggen. Zo’n beetje heel ons onderwijs systeem is gebaseerd op het voeden van het verstand. Meer dan genoeg voeding voorhanden dus.

Vitamines voor je ziel

Het zal je niet verbazen dat ook je ziel voeding nodig heeft. Die voeding ontbreekt in onze maatschappij vaak. Terwijl in basis die voeding ruim beschikbaar is. Het wordt alleen te weinig geconsumeerd. Het gaat om de vitamine HBS. Een vitamine die al bestaat sinds de oorsprong van de mens. Onze eeuwenoude voorgangers leefden op basis van die vitamine. En voeren daar wel bij. Het gaat om de H van Holistisch mensbeeld, de vier basisuitgangspunten van het Boeddhisme (de 4 Edele Waarheden) en de S staat voor de uitgangspunten van het systemisch/groepsdynamisch werken. Niet meer en niet minder. Deze vitamine in juiste balans met gezonde lichamelijke voeding en dienende verstandelijke ontwikkeling, maakt een mens compleet.

Ook vitamine HBS kent een bijsluiter. Die is redelijk beknopt en in een dag of acht te lezen en te doorgronden. In de zomer kun je zelfs in zes dagen door de bijsluiter geleid worden in een speciale onderdompelvariant. Ik garandeer je dat je gaat zien dat je deze vitamine gemist hebt, er onbewust altijd naar verlangd hebt en zult blijven innemen.