Wat is de definitie van holistisch?

Voor zover bekend is het woord holistisch in het begin van de vorige eeuw voor het eerst gebruikt. Inmiddels zijn er veel definities voor het woord ontstaan. De eerste uitleg van het woord was “De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie”.

Holistisch mensbeeld volgens De Roestenburgh

De basis waarop De Roestenburgh werkt is simpel. Dit mede omdat het leven vaak veel ingewikkelder gemaakt wordt dan nodig is. Kijkend naar een mens zien wij drie delen: een verstand, een lichaam en een on-be-grijpbaar deel. Dit laatste deel is niet bewijsbaar, niet door het verstand te verklaren en fysiek niet grijpbaar. Niet vast te pakken. Dat maakt dat veel mensen het lastig vinden dit deel (dat wij de ziel noemen) te herkennen en ook te erkennen. En dat is wat ons betreft jammer. Het zou namelijk zomaar eens het belangrijkste deel van een mens kunnen zijn. Belangrijk in die zin dat in elk mensenleven ook sprake is van zielsontwikkeling. Zoals ook een verstand en een lichaam zich gedurende een mensenleven ontwikkelen. En hoe kan een deel dat er niet mag zijn, ruimte krijgen om zich te ontwikkelen?

Meer dan som der delen

Een holistisch mens is echter nog meer dan de combinatie van een verstand, een lichaam en een ziel. Het is meer dan de som der delen. De Griekse filosoof Aristoteles heeft het begrip “meer dan de som der delen” ingevoerd. Hierbij wordt bedoeld dat, als er twee zaken samen komen, dit niet alleen de waarneembare effecten van het samengaan tot gevolg heeft. Er zijn meerdere niet waarneembare, maar wel zeer dienende gevolgen. Eén van die gevolgen is dat er zielsverbondenheid ontstaat tussen alle mensen. Tussen alle levende wezens. Zonder dat verstandelijk te willen of kunnen bewijzen verklaart dit voor ons de werking van systeemopstellingen.

Hierbij komt dat een holistisch mens deel uit maakt van de natuur. Van alles wat leeft en geleefd heeft. Dat maakt dat een mens met alles en iedereen verbonden is. Via de ziel.

Mede daarom is het zo triest om te zien, dat wij als mensen zich ons ver boven de natuur gedragen. Wij zien ons zelf niet meer als onderdeel van de natuur ,maar als kapitein op het schip dat natuur heet. Alleen jammer dat wij niet over het juiste vaarbewijs beschikken.

Verantwoordelijkheid nemen

Elk holistisch mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Voor het volledige leven. Met aandacht voor verstand, lichaam én ziel. Het mooie van verantwoordelijk zijn, is dat je verantwoordelijkheid kunt nemen. Een eerste stap om verantwoordelijkheid voor je ziel te nemen, ben je nu aan het zetten. Door dit te lezen. Als tweede stap kun je je verder gaan verdiepen in het holistisch mensbeeld en dat wat binnen de ziel allemaal speelt. Dat kan bijvoorbeeld door de opleiding Systemisch Werken & Coachen te gaan volgen. Daarin komt bovenstaande uitgebreid aan de orde.