Een HBS kijk op het Coronavirus

Ondanks alle ellende die het Coronavirus met zich mee brengt, geeft het ook de mogelijkheid eens anders te kijken. Te onderzoeken of de Holistische, Boeddhistische en Systemische kijk op het leven en de wereld, je helpt bij het omgaan met de huidige situatie. Het is een uitdaging. Maar door de vitamine HBS – zoals wij onze visie noemen – op de huidige crisis te leggen, ga je er anders tegenaan kijken.

Corona

Vitamine HBS in het kort

HOLISTISCH wil zeggen dat een mens meer is dan een lichaam en een verstand. Er is een derde on(be)grijpbaar deel, dat wij de ziel noemen. Dat maakt elk mens uniek. Het zou zo maar kunnen zijn dat de ziel zich in het aards bestaan dient te ontwikkelen, te groeien.

BOEDDHISTISCHE Edele Waarheid 1 gaat er van uit dat in elk leven lijden voorkomt. Er is lijden. Met als gevolg dat er ook niet – lijden is. Om misverstanden te voorkomen: er staat niet Er is altijd lijden. Het woord ‘altijd’ hoort er nadrukkelijk niet bij. Waarbij lijden alles is wat je niet leuk vindt. Lijden is dus voor iedereen anders. Daarbij komt dat er klein en groot lijden is. Alles wat nu speelt, heeft zowel klein lijden als groot lijden tot gevolg. Als voorbeeld van klein lijden: je kunt niet even een kop koffie op een terras pakken. Zelf ziek worden of een naaste verliezen aan deze ziekte, valt onder groot lijden.
De koppeling tussen het Boeddhisme en het Holistisch Mensbeeld, zit voor ons in het ontwikkelen van de ziel. Elke ziel heeft lijden nodig om te kunnen groeien. Niet het lijden an sich zorgt voor deze persoonlijke groei, maar de manier waarop je met het lijden omgaat. Je gaat met het lijden om als je bereid bent te onderzoeken wat de bron van dat lijden is. En wat jij kunt doen om daar verandering in te brengen.

Een SYSTEEM ontstaat zodra twee of meer mensen bij elkaar zijn. Daarnaast is elk mens op zich ook een systeem. Omdat het uit drie (dus twee of meer) delen bestaat: een verstand, een lichaam en een ziel.
Elk systeem – dus ook jij – kent 4 lagen. Er is een fysieke laag (je lichaam), een emotionele laag (je emoties…..die van jou zijn….), een mentale laag (je verstand) en een collectieve laag. Deze laatste laag is de zielslaag, de laag waarin alle zielen met elkaar verbonden zijn. In deze zielslaag bevinden zich de systemische krachten.

Systemische krachten

Er zijn vijf krachten of principes, die altijd hun werk doen, maar die helaas niet waarneembaar zijn. Zoals de zwaartekracht ook niet waarneembaar is. Indien er iets mis gaat met die krachten zijn de gevolgen echter wel degelijk waarneembaar. Zoals het gevolg van de zwaartekracht wel zichtbaar is. Als je iets niet vasthoudt en geen rekening met de zwaartekracht houdt, valt het. Er ontstaan problemen. Zo gaat het ook met de systemische krachten. Als je daar geen rekening mee houdt, ontstaan ook problemen. Daarvoor is het wel nodig inzicht in de systemische krachten te hebben.

De vijf krachten samengevat:

  1. Dynamische balans geven & nemen

Een systeem is levendig en dynamisch als er afwisselend gegeven en genomen wordt. Hierdoor ontstaat een juiste interactie in een systeem. Als de balans tussen geven en nemen verstoord wordt, raakt een systeem uit balans. De uitwisseling in dat systeem wordt overactief of juist het tegenovergestelde. Het valt stil. Het zou zomaar kunnen zijn dat veel mensen alleen maar geven. Of – net zo erg – alleen maar nemen. Een juist systeem ontstaat pas als er in een juiste verhouding gegeven en genomen wordt. Door alle systeemleden.

  1. Rangorde

Rangorde zorgt ervoor dat een systeem rustig en veilig is. Het gaat hier NIET over belangrijk zijn of macht hebben, maar over welke rol iemand in een systeem heeft. Degene die het beste thuis is in een bepaald onderwerp, is hoogste in rangorde. Maar daarmee niet belangrijker dan een ander. Het zijn van hoogste in rangorde zijn, schept de verplichting anderen mee te nemen in hun groei. Niemand kan op alle onderwerpen of altijd hoogste in rangorde zijn. Helaas proberen veel mensen dat onbewust wel. Daarbij komt dat rangorde vaak onterecht verward wordt met hiërarchie en belangrijkheid. Dat maakt dat in onze maatschappij verstoringen rondom rangorde aan de orde van de dag zijn.

  1. Plek

Een juiste plek zorgt ervoor dat mensen op een juiste manier actief zijn. Juiste actief zijn wil zeggen dat er een afwisseling is tussen erg actief zijn en niet actief zijn. Dat laatste, rust nemen,  is in onze maatschappij nog steeds geen gemeengoed.

Alles en iedereen heeft recht op een plek. Een plek dient gegeven te worden. En degene die een plek krijgt, zal deze in moeten nemen.

  1. Loyaliteit

Loyaliteit zorgt voor de juiste verbinding in een systeem. Anders dan maatschappelijk gebruikelijk, is de belangrijkste loyaliteit – de voornaamste verbinding dus – die met jezelf. Loyaliteit met jezelf gaat verder dan alleen loyaal zijn aan je verstand. Het gaat om loyaal zijn aan je verstand, je lichaam (er goed voor zorgen dus) en met name loyaal zijn aan je ziel. Dat laatste ontbreekt bij veel mensen omdat voor hen de ziel niet bestaat ☹

  1. Niets verdwijnt vanzelf

Als er sprake is van een verstoring van een systemische kracht, verdwijnt deze niet vanzelf. Er zal iets gedaan moeten worden om de verstoring te beëindigen. Dit betekent dat gedrag dient te veranderen. Als er disbalans is tussen geven & nemen, zal die hersteld moeten worden. Anders gaan geven en/of nemen dus. Indien de rangorde verstoord is, dient deze hersteld te worden. Vaak betekent dit het respecteren van de rangorde van een ander. Rondom plek dient iemand een plek te krijgen en zijn plek in te nemen. Bij loyaliteit: eerst loyaal zijn aan je holistisch menszijn (verstand + lichaam + ziel), daarna aan het systeem waarin je je bevindt.

Mensen zijn via de collectieve laag met elkaar verbonden. Zeker in systemen met familiebanden, is sprake van grote ‘zielsverbondenheid’. Indien iemand overlijdt, verliezen het lichaam en het verstand hun bestaansrecht. De ziel blijft echter bestaan. Omdat de systemische krachten gekoppeld zijn aan de ziel, blijven verstoringen ook dan bestaan en hun negatieve gevolgen blijven in een systeem waarneembaar. Dit laatste is lastig met het verstand te begrijpen en helaas niet bewijsbaar. Als je de vraag durft te stellen “zou wat hier staat mogelijk waar kunnen zijn?”, is het antwoord voor ons altijd ja.Voor ons betekent dit, dat het de zeker moeite waard is te onderzoeken wat er bij jou en in de wereld gaande is. Er ontstaat dan een andere kijk……ook op het fenomeen Corona.

Verstoringen

Indien één of meerdere systemische krachten structureel verstoord zijn, kan de ziel geen rechtstreeks signaal geven. Het duidelijk maken dat er iets op zielsniveau niet in orde is, loopt altijd via de emotionele laag. Je gaat je niet prettig, onrustig e.d. voelen. Er ontstaan in je lichaam waarneembare gevoelens die niet direct een medische of lichamelijk verklaarbare oorzaak hebben. Dit signaal is een uitnodiging om op zoek te gaan naar de systemische verstoring. Omdat dit meestal niet gebeurt, wordt het signaal groter en groter en verschuift het naar de fysieke laag. Je lichaam raakt uit balans. Je wordt ziek.

Het Corona virus maakt mensen ziek. En niet zo’n klein beetje ook. Er is zelfs sprake van een pandemie. Corona is een redelijk nieuwe ziekte die op wereldwijde schaal voorkomt. Elke ziekte – Corona dus ook –  is een vorm van lijden én een gevolg. Een gevolg van systemische verstoringen die al veel langer een signalen afgegeven hebben dat er iets niet klopt. Met deze signalen wordt zelden of ooit iets gedaan. De signalen worden sterker en worden zoals gezegd fysiek merkbaar.

De huidige aanpak is een gevolg aanpak. Er wordt volle bak tegen het virus en de ziekte gestreden. Er worden zeer ingrijpende besluiten, verboden en geboden afgekondigd. Allemaal gericht op het tegengaan van het virus. Op het tegengaan van een gevolg.

Als ik door de HBS bril naar de huidige aanpak kijk, valt mij op dat er niet of nauwelijks aandacht aan de bron besteed wordt. Ja, er wordt gezocht naar ‘patiënt zero ’en er is inmiddels een verklaring dat het virus van dier op mens overgegaan is. Allemaal nuttig. Maar wat maakt nu dat het virus zich zo snel en wereldwijd ontwikkelt?

Zou het zo kunnen zijn dat wij als mensheid structureel systemische krachten aan het verstoren zijn? Dat wij bijvoorbeeld als mensen alleen maar nemen van de natuur en weinig of niets geven? Behalve ellende dan? Dat wij ons op een onjuiste rangorde geplaatst hebben? Ons boven alles wat leeft gesteld hebben? En veel te veel plek innemen? Is er nog een juiste plek voor andere levende wezens? Of moeten die het doen met plekken die wij als mens in al onze ‘goedheid’ voor hen bedacht hebben? Hoe loyaal is een mens nog aan zichzelf als holistisch wezen? Of is de eigen loyaliteit gedegradeerd tot de verbinding met het verstand en de fysieke laag? Bij veel mensen gaat het immers om geld, macht en status. Als bovenstaande mogelijk waar is, verschijnt logischerwijs het systemisch uitgangspunt ‘Niets verdwijnt vanzelf’. Dit soort verstoringen verdwijnen niet vanzelf. Iedereen moet dus aan de slag om de verstoringen te verhelpen!

Veranderen

Vitamine HBS gaat er vanuit dat je als mens alléén jezelf kunt veranderen. Uitvoering geven aan ‘Niets verdwijnt vanzelf’ zul je dus zelf moeten doen. Dit sluit aan bij het Holistisch Mensbeeld. Elk mens is uniek. Jij dus ook!

Wij nodigen je dus van harte uit om te gaan met het lijden dat je nu ongevraagd voor de voeten geworpen krijgt. Ga op zoek naar welke bijdrage jij geleverd hebt aan verstoringen van systemische uitgangspunten. En stop daarmee. Simpel toch?
En mocht je tot de conclusie komen dat je zaken niet altijd juist hebt aangepakt, voel je dan niet schuldig maar verantwoordelijk. Ga niet op zoek naar boetedoening, maar neem je verantwoordelijkheid. Verander wat jij kunt veranderen! En nodig anderen daartoe uit.
Zoals wij dat nu ook doen.

Uitnodiging

Wil je meer ontdekken over de vitamine HBS en onze andere kijk? Voel je dan vrij je in te schrijven voor één van onze opleidingen. Wij dragen onze kijk graag uit. Zonder deze op te willen dringen. In onze opleidingen nodigen wij je uit naar onze kijk te luisteren, deze te doorgronden, te wegen en te bepalen wat voor jou waar is. Wij gunnen je de moed deze uitdaging aan te gaan. Omdat het mogelijk is dat het Corona-gedoe ook invloed heeft op jouw budget, geven wij voor alle opleidingen die in 2020 nog starten, 10% korting.

Wij bieden drie opleidingen :

De OPLEIDING HOLISTISCH & SYSTEMISCH LEVEN (OHSL) richt zich op dat wat de vitamine HBS voor jou als individu betekent.

De OPLEIDING SYSTEMISCH WERKEN & COACHEN (OSW) biedt daarnaast een andere kijk op coaching, begeleiding en communicatie.

In de OPLEIDING ROUWBEGELEIDING, ROUWTHERAPEUT (OR), wordt de inhoud van OHSL aangevuld met een HBS-KIJK op lijden, verlies en rouw. En het begeleiden van anderen rondom deze onderwerpen.

Wij wensen je een mooie en boeiende tijd. Gun jezelf de ruimte te onderzoeken of alles wat nu in de wereld speelt ook jou en de wereld kansen biedt.