LESSEN TE LEREN

In de historie kwam het vaker voor. Het kwam wat mij betreft zelfs té vaak voor……
Er gebeurde iets nieuws in de wereld. Dat nieuwe was niet grijpbaar en niet beheersbaar. En zorgde voor ellende. De menselijke regie op het leven leek verloren te gaan. Terwijl menselijke regie niet bestaat, nooit bestaan heeft, nooit zal bestaan en slechts een menselijk verstandelijk gedachtespinsel is.

De wereld was vroeger veel kleiner dan nu. De impact bleek telkens toch zeer groot te zijn. Tot discriminatie, racisme en genocide toe. Kun je nagaan wat nu – terwijl de wereld in één moment te overzien lijkt – de gevolgen kunnen worden.

Destijds zorgde het nieuwe ervoor dat een kleine groep mensen zich begon te roeren. Er werd van alles geroepen. Op basis van argumenten die steekhoudend leken. Die steekhoudendheid vond zijn oorsprong in onwetendheid, in gebrek aan contact met de ziel en……angst. En angst is hét middel om macht over anderen te krijgen.

Degene met de meeste invloed op de informatieverstrekking ‘sprak de waarheid’ en had gelijk. Zo is het nu nog. Er wordt van alles geroepen en degene met de meeste invloed op de media heeft de waarheid in pacht. En dan toont het menselijk kuddegedrag zich: de meerderheid volgt gedachte- & kritiekloos dat wat geroepen wordt.

De eigen verantwoordelijkheid en het menselijk zelfbeschikkingsrecht gingen en gaan ten onder aan de massale propaganda. Zo ook nu. Helaas was en is het vaak de overheid, het bevoegde gezag, met de meeste invloed. Op zich een goede zaak en meestal geen probleem. Helaas kan het daar ernstig misgaan. Dat gebeurt als de overheid zich niet langer conform haar plichten gaat gedragen en haar bevoegdheden slechts inzet om zaken door de strot te duwen.  Als gelijk krijgen en het voorkomen van gezichtsverlies belangrijker worden dan al het andere. Dan wordt een krachtige overheid een machtige overheid. En is het gedonder begonnen.

Het is o.a. de plicht van de overheid te zorgen voor volledige informatie. Ook al is deze afwijkend of zelfs strijdig met de eigen standpunten. Helaas lijkt dat nu rondom Corona niet altijd zo te zijn. Gelukkig neemt niet iedereen klakkeloos alles aan. In deze periode neemt het aantal mensen dat kritische vragen stelt en een andere kijk inbrengt gestaag toe.  Op zich mooi. Helaas is er een groot negatief bijverschijnsel en dat is dat de wereld polariseert. En polarisatie heeft nog nooit iets of iemand geholpen. De historie biedt daarvoor talrijke voorbeelden.

verandering

Beste medemens, maak je keuze en volg niet klakkeloos dat wat geroepen wordt. Belangrijker nog: informeer je, kies en respecteer elk mens dat een andere keuze maakt. Stop – ook gezagsdragers en politici – met polariseren en (ver)oordelen. Stop met het wijzen van mensen op hun verantwoordelijkheden als bedoeld wordt dat elk individu kritiekloos moet doen wat de overheid zegt. Zeker als de argumenten om maatregelen op te leggen flinterdun zijn en gebaseerd zijn op een beperkt aantal deskundige adviezen. Terwijl zeker zoveel andere deskundigen precies het tegenovergestelde roepen.
Wijs elk mens alleen op hun verantwoordelijkheid als daarmee de vrije wil, het zelfbeschikkingsrecht en het juist handelen bedoeld wordt!

Als iedereen juist gaat handelen, zal over enige tijd de historie uitwijzen dat het Coranavirus een van de ‘mooiste’ vormen van mondiaal lijden geweest is. Omdat mensen bewuster, onafhankelijker en liefdevoller met elkaar om zijn leren gaan.

Op voorwaarde dat we vanaf NU anders en juist gaan handelen…..