Wat speelt er in de maatschappij

Tot nu toe gebruik ik zelden of nooit documentaires van anderen in mijn inspiraties. Voor deze documentaire maak ik een uitzondering (voor Nederlandse ondertiteling klikken op ‘cc’ en dan op ‘Dutch’). Omdat deze precies aangeeft wat er in de maatschappij gaande is. Ik nodig je van harte uit deze korte video te bekijken. Laat de inhoud op je inwerken. Kijk wat naar wat nú in de samenleving gaande is en leg dat op dat wat in de film uitgelegd wordt. Je ziet dan wat er gebeurt. Het is nog niet te laat. Onderzoek wat JIJ kunt doen om het tij te keren. Daar hoort in ieder geval bij dat je op geen enkele manier meewerkt of bijdraagt aan de manipulatieve plannen.

Breuk

Inleiding

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

Wolf

Het stopt niet vanzelf

Dat wat nu gaande is, eindigt niet vanzelf. Het stopt pas als iedereen, zowel de gevaccineerden als de niet-gevaccineerden, gaan zien wat gaande is en iets gaan doen. De tweedeling tussen voor- en tegenstanders van het vaccin in de samenleving, zorgt er voor dat er ruimte ontstaat voor de uitvoering van het boosaardige plan van het plan van de overheid. Laten wij met zijn allen de menselijkheid in de samenleving terugbrengen en niet lijdzaam afwachten tot het te laat is. Tot er geen weg meer terug is. Voor jezelf, je naasten, je kinderen, voor alles wat leeft.

verbinden

Voorbeelden van wat JIJ kunt doen

Schep orde en rust ín jezelf: durf te zien wat écht gaande is en deel dat op alle fronten met anderen.

Bevrijd om te beginnen jezelf uit de massapsychose en maak anderen daar deelgenoot van. Laat ze zien dat losmaken uit de gekkigheid jou meer gebracht heeft dan het kostte.

Inspireer anderen door het juiste voorbeeld te geven.

Werk op geen enkele manier mee aan onjuiste regels.

Ga op zoek naar alle informatie die beschikbaar is. Vaar niet alleen op de eenzijdige informatie van de overheid. Die alleen laat zien wat past in het overheidsbeleid. Informatie die door de overheid en MSM (main stream media, zoals NOS, Volkskrant, Telegraaf, RTL, Brabants Dagblad……) verstrekt wordt, is nogal eens aantoonbaar onjuist. Daarnaast is het je misschien al opgevallen dat de informatie van de elite zichzelf regelmatig tegen spreekt. Er zijn ook nog maar weinig journalisten die (nog) kritische vragen stellen of hun rol als ‘luis in de pels’ in het belang van de samenleving vervullen. Lees eens een andere krant. Zoals bijvoorbeeld Gezond Verstand.
Kijk ook eens op onderstaande sites. Vanzelfsprekend helpt het je niet verder als de informatie uit deze andere bronnen direct afwijst, maar ook niet als je het direct volledig voor waar overneemt. Lees het, laat het bezinken, doorgrond het en vorm op basis van álles wat je hoort en leest, je eigen waarheid.

Overzicht sites

Deel alle informatie waarover je beschikt zo ruimhartig mogelijk. De waarheid is immers krachtiger dan de leugens die de elite verspreidt. Het succes van de overheid is afhankelijk van hun mogelijkheid vrije informatie aan banden te leggen en te censureren. Help mee daaraan een einde te maken.

Gebruik humor en liefdevolle spot om de overheid minder krachtig te maken. De overheid is immers niet in staat zelf humor te gebruiken.

Coron humor

Zet op allerlei gebieden parallelle structuren op, die de mensheid dienen en waarin de onmenselijke maatregelen die de overheid bedacht heeft geen rol spelen. Structuren, die ethisch en moreel buiten het eliteplan staan. Zo ontstaat een juiste parallelle samenleving binnen een onjuist regime dat als vanzelfsprekend groeit, omdat het gebaseerd is op waarheid en menselijkheid. Deze parallelle structuren hebben niet als doel tegen de overheid te strijden, maar bieden een juist en ethisch alternatief voor dat wat door de besluitvormers in onjuiste vormen gegoten is. Niet strijdend tegen. Er naast bestaand en opkomend voor sociale en menselijke belangen. Zo ontstaat er binnen onze verwarde samenleving een stroming waarin niemand uitgesloten wordt en élk mens gezien wordt als vrij zelfstandig mens met vrijheid van keuze. Een samenleving met minder afhankelijkheid van overheden en grote bedrijven die de menselijkheid uit het oog verloren zijn. Een samenleving waar het niet gaat om geld, macht en controle over anderen. Wat maakt toch dat mensen streven naar geld, bezit en macht over anderen? Is het leven voor hen niet te leven zonder die externe factoren? Ontlenen zij daar onbewust hun plek op aarde aan? Ik kan me geen andere redenen voorstellen. Ik kijk met mededogen naar hen en ik ben graag bereid met hen hierover in gesprek te gaan. Niet om mensen te veranderen, maar om ze mee te nemen in een Holistische, Boeddhistische en Systemische kijk op het leven. Die er gegarandeerd voor zorgt dat je manier van in het leven staan verandert. Dat je rustiger wordt en meer in balans komt. Geld, macht en status worden dan aanzienlijk minder belangrijk. En je gaat je weer richten op het leven, leven. Niet op overleven.

Misschien wel het allerbelangrijkste: lever geen bijdrage aan de polarisatie in de samenleving. De tweedeling die de overheid georganiseerd heeft, neemt toe als gevaccineerden en niet-gevaccineerden elkaar in hokjes gaan plaatsen. Iemand die voor het vaccin gekozen heeft, is geen mak schaap. Iemand die geen prik wil, is geen wappie of oproerkraaier. Wij zijn allemaal mensen. Met wat mij betreft de morele plicht een bijdrage te leveren aan een sociale en menselijke samenleving. Zonder uitsluiting of discriminatie.

Tot slot

Ik wens iedereen de moeD en de kracht om de juiste weg te blijven of te gaan bewandelen. Voel je welkom als je het er eens over wilt hebben. En voel je welkom bij de BOB-bijeenkomsten die in het leven geroepen zijn. In deze bijeenkomsten is er alle ruimte de vele dilemma’s die nu spelen te bespreken. Vanzelfsprekend is iedereen welkom.

Je kunt ook deelnemen aan een klein stukje creatieve parallelle samenleving, dat ontstaan is door de oprichting van Musique En Liberté. Natuurlijk kun je zelf ook een stukje parallelle samenleving opzetten. Mocht je daar eens over willen praten, voel je dan welkom een afspraak te maken.

LOGO MEL

Musique en Liberté (MEL)

Inleiding

Veel mensen beleven veel plezier in het spelen in een blaasorkest. Als gevolg van de maatregelen die de overheid genomen heeft, is het op dit moment voor een aantal muzikanten niet langer mogelijk hun hobby uit te oefenen en/of deel te nemen aan optredens die verzorgd worden. Dit omdat voor veel repetitielocaties en ruimten waar optredens verzorgd worden, een Coronapas vereist is. Mensen, muzikanten kunnen daardoor uit de boot vallen.

Voor mij was het een schokkende ervaring te ondervinden dat de invoering van de QR-code er voor gezorgd heeft dat muziek niet langer verbroederd. Verenigingen die meegaan in het uitsluiten van leden en bezoekers, dragen daar m.i. helaas aan bij.

Belangstelling?

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Als je dat wilt, krijg je een uitnodiging voor de oprichtingsbijeenkomst die binnenkort georganiseerd zal worden.

Contact

Musique en Liberté
Willem Minkels, dirigent
orkestMEL@hotmail.com

Stop vernietiging