Teambuilding

Wanneer is teambuilding nuttig?

Letterlijk gezien is teambuilding nodig als er een nieuw team ontstaat. Als gevolg van een reorganisatie, een fusie of bij de invoering van zelfsturende teams. Dan is het noodzakelijk de individuele leden van het nieuwe team bij elkaar te brengen en ‘de neuzen dezelfde richting in te krijgen’. Om samen de nieuwe weg te verkennen en elkaar te leren kennen. Niet alleen elkaar te leren kennen als medewerker, maar ook als mens. Hoe kun je op de beste manier alle persoonlijke kwaliteiten in het team benutten? En waar overlappen die elkaar? Zodat je een hecht team kunt smeden van de bijeengebrachte individuen.

Maar teambuilding is zeker ook bij teams die al langer als één geheel functioneren erg nuttig. Om eens opnieuw te kijken naar elkaars kwaliteiten, maar ook om eventuele ingesleten patronen zichtbaar te maken. Want ook voor teams geldt: er hoeft geen probleem te zijn om iets beter te maken.

De Roestenburgh biedt teambuilding, die gericht is op de verbetering van de samenwerking. Omdat de samenwerking binnen een organisatie een direct verband heeft met de resultaten. Hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten zullen zijn.

De Roestenburgh en teambuilding

De teambuilding die De Roestenburgh aanbiedt, is tot stand gekomen op basis van de visie die wij hebben op organisatieontwikkeling. Een organisatie is als levend organisme voortdurend in ontwikkeling. Dit als gevolg van interne en externe veranderingen. Al deze veranderingen hebben invloed op een organisatie én de mensen die in die organisatie werken. Mensen vormen de basis van een organisatie. Daarom richt De Roestenburgh zich bij teambuilding ook op de individuele medewerkers als onderdeel van een team. In alle vormen die De Roestenburgh biedt, wordt aandacht besteed aan de krachten die in een team spelen en aan de manier waarop medewerkers naar zichzelf en de overige teamleden kijken.

In het algemeen rust teambuilding op twee pijlers. Eén daarvan is de kennisbenadering. Door middel van theorie doen de deelnemers kennis op. De andere invalshoek is de doe- en ervaar kant. De basis van deze andere invalshoek is het uitgangspunt dat in elk team, in elk systeem een aantal principes hun werk doen. Deze principes hebben grote invloed op de onderlinge communicatie en relaties tussen medewerkers. Deze basisprincipes zijn voelbaar en door er mee aan de slag te gaan, ervaren medewerkers hoe de samenwerking binnen een team is. En wat het effect van hun individuele handelen op die samenwerking is. Dit leidt tot inzicht. En dat inzicht heeft een positieve uitwerking op de collegialiteit en de verbondenheid.

Voor meer informatie, of inschrijven, kunt u bellen of een email sturen.

Wij bieden hiervoor o.a. de Workshop Een andere kijk op SAMENWERKING. In deze workshop die uit twee dagdelen bestaat, worden de systemische basisprincipes kort besproken en direct op het functioneren van het team gelegd. Een echte maatwerk workshop dus!

Daarnaast bieden wij de Workshop GREEP OP GROEPSDYNAMIEK. Deze workshop is met name ontwikkeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het leiding geven aan samenwerking. Ook voor mensen die een bijdrage leveren aan het begeleiden van samenwerking – zoals HRM- / Persoonsfunctionarissen en coaches – is deze workshop een uitstekende manier om nog meer diepgang in hun vak te brengen. Deze workshop bieden wij op basis van open inschrijving (zie daarvoor onze agenda) of in company.

Wij bieden de inhoud van de workshops ook aan in de vorm van persoonlijke begeleiding. Hierdoor ontstaat niet alleen inzicht in de werking van de systemische uitgangspunten en hun effecten op de samenwerking binnen een team. Door onze persoonlijke aandacht wordt het tegelijkertijd een functioneel én persoonlijk groeitraject van de betrokkene. Met als gevolg dat de positieve bijdrage van die betrokkene aan de samenwerking gegarandeerd groeit.

Neem voor meer informatie contact met ons op.