Inleiding

Tijdens mijn individuele begeleidingen en tijdens de opleidingen die ik geef, wordt mij nog al eens de vraag gesteld of ik altijd happy ben. Ik ben immers erg goed thuis in Vitamine HBS…
Daarop is maar één antwoord mogelijk: vanzelfsprekend ben ik NIET altijd happy. Dat bestaat helemaal niet: altijd gelukkig zijn.

Blij Verdriet

Lijden

Cirkel

Niet gelukkig zijn, ontstaat als er lijden op je pad komt. Waarbij lijden alles is dat jij niet leuk vindt. Dit betekent dat elk mens ander lijden heeft. Elk mens is immers uniek en vindt andere dingen wel of niet leuk.Eén van de Boeddhistische uitgangspunten (de B in Vitamine HBS) omvat drie woordjes: er is lijden. Vrij vertaald: in elk leven komen situaties voor die je niet leuk vindt. Soms een beetje niet leuk. Soms enorm groot lijden. Kan iemand dit ontkennen? Volgens mij niet. Daarom noemen Boeddhisten dit ook een Edele Waarheid. Een niet te ontkennen waarheid. Er staat niet: het leven is lijden. Of: er is altijd lijden. Nee: er is lijden. Met als gevolg dat er ook niet-lijden is: alles wat je wel leuk vindt.

Lijden en niet-lijden vormen een cyclus. En die cyclus heet leven. Je hebt er als mens bar weinig invloed op of er lijden op je weg komt of niet. Veel mensen zijn echter voortdurend bezig met het lijden van hun pad af te houden. Dat kan dus niet. Alle energie die daarin gestoken wordt, verdwijnt in een bodemloze put. Met als rampzalig gevolg dat er geen energie over is om met het lijden om te gaan.

Onderdeel van het leven

Lijden is een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Op een juiste manier omgaan met dat lijden zorgt namelijk voor groei. Die groei zorgt er voor dat ongeluk kantelt naar geluk. Die juiste manier houdt in dat jij jezelf afvraagt wat maakt dat jij lijden ervaart en waar het vandaan komt. Wat is de bron, de oorzaak van je lijden? Met als volgende vraag, wat jij er eventueel aan kunt doen om de oorzaak te verminderen of weg te nemen. Mocht jij een deel van de oorzaak van het lijden zijn, dan is het simpel: verander dat wat je deed en doe het vanaf nu anders zodat er geen lijden meer ontstaat. En blijf niet in het verleden hangen in een wanhopige poging dat wat je onjuist deed alsnog te veranderen. In het verleden iets veranderen is onmogelijk. Mijns inziens ook een niet te ontkennen waarheid.

Daarnaast kun je anderen die een rol hadden bij het ontstaan van je lijden uitnodigen hun gedrag te veranderen. Dat doen ze of dat doen ze niet. Jij hebt daar geen invloed op. Als iemand daaraan meewerkt is dat hartstikke mooi. Als iemand dat niet doet, kun je je afvragen of je wel in een systeem met hem of haar wilt blijven. Blijft over dat er soms sprake is van lijden waaraan je niets kunt veranderen. Dan rest alleen het ten diepste aanvaarden dat dit zo is.

Bovenstaande noem ik het OMGAAN met lijden. Omgaan met lijden zorgt voor persoonlijke groei. Als je dat niet op deze manier doet, ONDERGA je het lijden. En wordt persoonlijke ontwikkeling geblokkeerd. Ik nodig je uit eens te kijken op welke manier jij op alles dat je niet leuk vindt- op lijden dus – reageert.

Lijden en geluk

Als je op deze manier met je lijden, met je ongelukkig zijn omgaat, ontstaan als vanzelf meer gelukkige perioden in je leven.
Als je daarbij dan ook nog de moed hebt je eens te verdiepen in Vitamine HBS, kom je er snel achter dat élk lijden veroorzaakt wordt door verstoringen van systemische uitgangspunten. Het gaat te ver om deze in dit artikel helemaal uit te werken. Daarom een samenvatting.Opslaan

Oorzaak lijden &  systemische uitgangspunten

Samengevat komt het er op neer dat, zodra er twee of meer mensen bij elkaar zijn, een systeem ontstaat. In elk systeem gelden vijf systemische uitgangspunten. Deze zijn niet door mij of iemand anders bedacht. Het zijn natuurkrachten. Die er altijd zijn. Of je wilt of niet.
Aan elk uitgangspunt is een beperkt aantal natuurlijke randvoorwaarden/spelregels verbonden. Als je deze randvoorwaarden respecteert en toepast, ontstaan er géén verstoringen. Als je dat niet doet, ontstaan gegarandeerd verstoringen. En elke verstoring heeft een negatief effect op de balans in een systeem. Een verstoring zorgt dus voor lijden. En lijden zorgt voor niet gelukkig zijn.

Je kunt echter de systemische uitgangspunten alleen toepassen als je er inzicht in hebt. Omdat de meeste mensen dat niet hebben, veroorzaken zij onbewust en vaak met goede bedoelingen de ene verstoring na de andere. Met het lijden voor zichzelf en anderen als gevolg.
Daarom is het mijn passie mensen mee te nemen in Vitamine HBS en de natuurlijke randvoorwaarden. Zodat inzicht in die uitgangspunten ontstaat. Daarna kun je pas écht bewust kiezen wat je doet: systemische krachten respecteren en een systeem in balans houden. Of dat niet doen en verstoringen veroorzaken. Je gaat dan zien welke invloed je wél hebt op geluk en ongeluk.

De Roestenburgh

Inzichten opdoen in Vitamine HBS kan bij De Roestenburgh op verschillende manieren:

Op onze site vind je alle informatie.
Wil je op een andere manier met Vitamine HBS kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met je mee.

Disclaimer

Vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

Vitamine HBS