Inleiding

Mijn leven leef ik (inmiddels) op basis van een Holistisch Mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Met een knipoog noem ik dat Vitamine HBS.

Vitamine HBS

Het Holistisch Mensbeeld zorgt er mede voor dat ik élk mens zie als een levend wezen dat in basis volledig juist is. Zo kijk ik naar elk levend wezen. Mens en dier. Wat niet wil zeggen dat ik elk menselijk GEDRAG als juist zie. Onjuist gedrag is voor mij elk gedrag dat strijdig is met de uitgangspunten van het systemisch werken. Dit zijn natuurlijke, niet door mensen bedachte uitgangspunten. Ze zijn dan ook objectief en gelden voor iedereen.
Deze uitgangspunten respecteren en toepassen, leidt tot juist gedrag. Dat niet doen is onjuist gedrag. Onjuist gedrag heeft altijd negatieve gevolgen. Die gevolgen noem ik verstoringen.

De systemische krachten zijn, zoals de zwaartekracht, niet zichtbaar. De gevolgen echter wel. Zoals de gevolgen van het niet respecteren van de zwaartekracht zichtbaar zijn, zijn ook de verstoringen van de systemisch krachten waarneembaar. Iedereen neemt deze gevolgen waar. Omdat echter weinig mensen inzicht hebben in de systemische uitgangspunten, wordt de koppeling naar verstoringen (het niet respecteren van de natuurkrachten) niet gemaakt en gaat alle energie naar de strijd tegen de waarneembare gevolgen. Het blijft dan echter bij symptoombestrijding.

Bijkomend gegeven is dat veel mensen in hun opvoeding allerlei zaken aangeleerd krijgen die ‘normaal’ geacht worden, omdat iedereen zo handelt. Omdat ouders het bijvoorbeeld op eenzelfde manier aangereikt kregen. Het feit dat ‘iedereen zo handelt’ en dat je dat liefdevol aangeleerd krijgt, wil helemaal niet zeggen dat het dan ook juist is. Dat het dan ook in overeenstemming is met de natuurlijke uitgangspunten. Vaak is dat namelijk niet het geval.

Anders kijken naar onjuist gedrag

Verstoring

Het gevolg is dat ik me bij onjuist gedrag altijd afvraag, wat maakt dat een mens dat onjuiste gedrag vertoont. Het is immers géén natuurlijk gedrag. Het onjuiste gedrag praat ik daarmee niet goed. Ik probeer het ook niet te vergoelijken. Nee, onjuist gedrag is onjuist gedrag waar iemand zelf volledig verantwoordelijk voor is. Er is echter wel altijd een bron, een oorzaak die aan dat onjuiste, niet natuurlijke gedrag ten grondslag ligt: structurele, systemische disbalans.

De reden voor onjuist gedrag is altijd te vinden in langdurige verstoringen van de systemische uitgangspunten die ik al noemde. In combinatie met het feit dat iemand het contact met zijn geweten, zijn Ziel is kwijtgeraakt is.

Als er echter, zoals bij veel mensen, geen inzicht in de systemische krachten bestaat en het contact met de Ziel verwaterd is, wordt het erg lastig om onjuist naar juist te transformeren…

Eigen verantwoordelijkheid

Zoals gezegd is elk mens zelf volledig verantwoordelijk voor zijn gedrag. Iemand hoort daarop aangesproken te worden. Elk mens heeft de natuurlijke ‘plicht’ zich aan natuurwetten te houden. Dit om zichzelf in balans te brengen en te houden en een bijdrage te leveren aan de balans van zijn omgeving en de hele natuur.

Een andere natuurwet is, dat alleen degene die onjuist gedrag vertoont dit om kan zetten naar juist gedrag. Je kunt anderen wel uitnodigen te zien dat er sprake is van onjuist gedrag en hen vragen te veranderen. Te stoppen met het onjuiste gedrag en daarvoor in de plaats juist gaan handelen.

Huidige situatie

Het huidige gedrag van veel politici, journalisten en mensen die min of meer blindelings achter hen aanhobbelen, stelt mijn uitgangspunten danig op de proef. Het gaat namelijk vaak om (ernstig) onjuist gedrag. Regelmatig zo groot dat het moeite kost te blijven zien dat onder dat soms mensonterende onjuiste gedrag een in basis juist mens verborgen zit.

Onjuist gedrag is tegennatuurlijk gedrag.
Iedereen ervaart de gevolgen van onjuist gedrag. Ook iedereen die zegt dat zijn gedrag natuurlijk is, terwijl het strijdig is met de systemische wetten, voelt ten diepste dat er iets niet klopt. Maar ja, wát klopt er niet?

Iedereen die inzicht heeft in de systemische uitgangspunten, ziet snel wat het onjuiste gedrag is en wie daar verantwoordelijk voor is. Deze manier van kijken heeft daarnaast als groot voordeel dat snel zichtbaar is wat gedaan kan worden om de verstoringen te beëindigen. Door simpelweg per direct de systemische krachten wel te respecteren én toe te passen. En dan loop je tegen het natuurlijke uitgangspunt aan, dat alleen de persoon die onjuist gedrag vertoont, dat zélf kan veranderen. Heel veel mensen hebben niet de moeD te zien dat er sprake is van onjuist gedrag.
Voor mij is helder waarom dat zo is. Op de eerste plaats omdat er niet meer alleen naar anderen gewezen kan worden. Je bent zelf aan zet. Daarnaast is lef nodig om het eigen gedrag en handelen te beschouwen en ten diepste te onderzoeken of je natuurlijk of tegennatuurlijk bezig bent. Waarbij het dus nodig is dat je je bewust wordt van de natuurlijke, systemische uitgangspunten.
Bij onjuist gedrag is er dan werk aan de winkel. Omzetten naar juist gedrag. Het kan zelfs zo zijn dat je je huidige manier van in het leven staan dan overboord gegooid moet worden. Een drempel die voor veel mensen (nog) lastig of niet te nemen is.

Gelukkig blijven mijn uitgangspunten overeind. Maak je daar geen zorgen over. Ik doe alles en zal alles blijven doen wat in mijn vermogen ligt deze uitgangspunten uit te dragen. Ook al word ik er niet altijd populair van en proberen mensen hun onjuiste gedrag bij mij in mijn schoenen te schuiven.

Zorgen

Ik maak me grote zorgen over het aantal mensen dat onjuist gedrag inmiddels onterecht ziet als juist gedag. Dat samenleving ontwrichtend gedrag en zelfs misdadig en onmenselijk handelen door mensen als ‘normaal’ gezien worden. Het wordt erger, omdat veel mensen op allerlei manieren ten strijde trekken tegen juist gedrag en dat wegzetten als onjuist gedrag. Dat lukt niet en kan niet lukken omdat juist gedrag, juist gedrag is om natuurlijke uitgangspunten die voor iedereen gelden. Juist of onjuist is dus géén subjectief menselijk oordeel, maar een objectieve en zuivere weging op basis van dat wat er van nature is. Ik zal me daar nooit bij neerleggen en blijven doen wat ik kan doen om het tij te keren.

Uitnodiging

Uitnodiging

Ik nodig iedereen uit te zorgen dat de lijn met je geweten en je Ziel volledig open staat. Dag en nacht. Kijk daarnaast eens naar de systemische uitgangspunten en onderzoek of jij ze toepast. Als je dat (nog) niet doet: ga dat dan doen. Voor jezelf, je naasten en alles wat leeft. Het zou zo maar eens je holistische plicht kunnen zijn.
Het zorgt er daarnaast voor dat je de kracht houdt je te blijven verzetten tegen onjuist gedrag en voorkomt dat je zelf onjuist gedrag gaat vertonen.

Vanzelfsprekend ben je daarvoor welkom bij De Roestenburgh. In de cursus Persoonlijke & IntuÏtieve Ontwikkeling die 4 dagen duurt, doe je gegarandeerd alle inzichten op die nodig zijn om je eigen gedrag op de natuurlijke uitgangspunten te leggen. Je leert je gedrag te ‘wegen’ op basis van de systemische uitgangspunten.  En je gaat dan zien wat jij kunt doen om onjuist gedrag tot het verleden te laten behoren. Waarbij jij er zelf voor kiest of je dat je gaat doen. Of niet gaat doen.

Elk mens is op aarde om te groeien.
Groei ontstaat met name door het omzetten van onjuist naar juist gedrag.
Lieve mensen, groei!

Groei

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

Vitamine HBS