Een andere kijk op (jouw) relatie

Wat is een relatie?

Een relatie, een systeem ontstaat als twee of meer mensen bij elkaar zijn. In elk leven barst het dus van de relaties en systemen. Elke relatie tussen mensen wordt beïnvloed door een aantal onbewuste uitgangspunten, ook wel systemische krachten genoemd.

In elk systeem en in elke relatie spelen de uitingspunten van het systemisch werken een prominente rol. Deze spelen op onbewust niveau. Er zijn vijf krachten, die ook wel grondbeginselen worden genoemd. Deze krachten zijn altijd aanwezig. Zoals de zwaartekracht er ook altijd is. Als gevolg van deze krachten veranderen relaties voortdurend, waardoor in elk systeem zijn eigen dynamiek, beweging en levendigheid ontstaat. Deze dynamiek is niet zichtbaar en wordt dan ook de verborgen dynamiek genoemd. Je kunt een systeem vergelijken met een mobiel. Als één van de onderdelen beweegt, reageren de overige delen direct en proberen ze weer in balans te komen. Ondanks het feit dat het niet zichtbaar is, wordt de effectiviteit van een systeem voor een groot deel bepaald door de systemische krachten en de ‘verborgen systeemdynamiek’.

Mensen en organisaties komen als gevolg van een verstoring in de problemen. Met als gevolg dat zij niet alleen minder gaan functioneren, maar dat ook het totale welzijn en de geluk beleving afneemt. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstoringen in een systeem. Een verstoring is een vorm van onbalans in een systeem. Inzicht in wat binnen een systeem speelt, werkt verhelderend, helend en voorkomt dat verstoringen ontstaan. En het helpt je te onderzoeken wat gedaan kan worden om verstoring op te lossen.

Relatie

Partnerrelatie

Elk mens neemt belangrijke en ingrijpende beslissingen tijdens zijn of haar leven. Eén daarvan is het aangaan van een partnerrelatie. En diepgaande relatie met een partner aangaan en onderhouden is niet zo simpel als het in de eerste weken van verliefdheid, en wellicht lust, lijkt. Terwijl de basis van partnerschap in wezen eenvoudig is. De eenvoud zit in de systemische of groepsdynamische krachten die in elk systeem, in elke relatie spelen. Wat noemen dat de vitamine HBS. Een kijk op de mens en relaties, die gefundeerd is op een holistisch mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het systemisch werken. Indien je daar inzicht in hebt, is het in balans houden van een relatie niet zo ingewikkeld. Op basis van dit inzicht is het ook snel duidelijk waarneembaar wanneer een relatie uit balans raakt en wat jij kunt doen om de disbalans te herstellen. Waarbij ook het inzicht hoort dat niet elk systeem structureel in balans te houden is.

Inzicht in de ‘vitamine HBS’ zorgt gegarandeerd voor een betere start van welke relatie dan ook. Ook als een relatie uit balans dreigt te raken en ‘spannend’ wordt, helpt vitamine HBS te kijken wat de oorzaken zijn en welke stappen je kunt zetten.

Deze andere kijk helpt je gegarandeerd een beter en diepgaander afgewogen besluit te nemen. Vóór je een relatie start. Vóór je een relatie beëindigt.

Kinderen en partnerrelatie

Iedereen die kinderen heeft, heeft ervaren dat een partnerrelatie verandert als er kinderen komen. Als je door de bril van vitamine HBS hiernaar kijkt, is dat vanzelfsprekend, hoort het zo te zijn en kan het niet anders zijn. Helaas zijn er veel mensen, die niet over deze inzichten beschikken en de gevolgen van het uitbreiden van een partnerrelatie niet ‘aan zien komen’. Met alle vervelende gevolgen van dien. Vooraf kijken wat de mogelijke gevolgen van het krijgen van kinderen vanuit systemisch oogpunt zijn, voorkomt een hoop problemen en leidt tot een meer overwogen keuze.

s

Inzichten opdoen

Voor wie geschikt

Inzichten opdoen in de vitamine HBS is zeer dienend voor mensen, die op een andere en eenvoudigere manier naar relaties willen kijken. Voor iedereen, die voor het aangaan of verbreken van een definitief  huwelijk of partnerschap hun kijk op relaties in zijn algemeenheid en daardoor op hun eigen relatie  willen verbreden. Of dit nu een eerste relatie is of een relatie na eerder verbroken relaties. Want de vitamine HBS geeft ook een duidelijker beeld van de redenen waarom een relatie stuk loopt of gelopen is.
Ook als je nadenkt over het wijzigen van jullie partnerrelatie naar een gezinsrelatie, is een kennismaking met de vitamine HBS erg toepasbaar.

Opleiding Holistisch & Systemisch Leven

De algemene inzichten kun je in slechts 4 dagen op doen in de Opleiding Holistisch & Systemisch Leven. Je kunt je aanmelden voor de reguliere varianten van deze opleiding. Hierin worden de lesdagen verspreid over 4 opeen volgende weken.

In deze opleiding gaat het in eerste instantie niet direct om je eigen relatie, maar om de basis die aan élke relatie ten grondslag ligt. Als jij als deelnemer daarvoor open staat, kunnen casussen uit jouw relatie wel beperkt als lesmateriaal gebruikt worden.

Na deze 4 dagen kijk je op een andere manier naar relaties. Naar je eigen partnerrelatie, maar naar elke relatie die je met wie dan ook hebt.

OHSL privé

De Opleiding Holistisch & Systemisch Leven bieden wij ook voor jou en je partner aan. Ook dit is een 4-daags traject. De dagen worden in onderling overleg gepland. In deze variant worden de algemene uitgangspunten direct – voor zover jullie dat willen – op jullie relatie gelegd. Het is een intensief en soms confronterend traject. Het geeft snel een diepgaande inzichten in wat er binnen jullie relatie speelt. Op basis van deze inzichten, zijn jullie in staat meer afgewogen te besluiten over jullie samenzijn te nemen.

Eéndaagse kennismaking

Als jij of jullie samen de hoofdlijnen van de vitamine HBS kort en krachtig op jullie relatie willen leggen, voel je dan welkom een afspraak te maken. Het is geen relatietherapie of coaching van jullie partnerschap, maar een ongedwongen bijeenkomst van één dag waarin we samen op een andere manier kijken naar dat wat in zijn algemeenheid in en rond relaties speelt. En we leggen de inzichten, als jullie dat willen, direct op jullie relatie. Jullie gaan gegarandeerd met een andere kijk op jullie relatie naar huis.

Ook in de vakantieperiode, zijn er voldoende mogelijkheden een dag te plannen.

Uitnodiging

Geef jezelf, je partner, jullie samen of mensen die je liefhebt een cadeau dat ze nooit zullen vergeten. Geef ze de mogelijkheid inzicht op te doen in de vitamine HBS. Door het volgen van een reguliere of een privé opleiding of door een ééndaagse kennismaking met de vitamine HBS.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Relatie