Uitgeroeide inzichten

Inleiding

Robert Wolff – auteur van het boek Oude Wijsheid van Natuurvolken – schrijft:
“De wetenschap is er zo zeker van dat ze de enige waarheid is, dat ze daardoor andere manieren om iets over de realiteit te weten te komen, niet meer kan accepteren. De geneeskunde is er bijvoorbeeld, als tak van wetenschap, zeker van dat alle andere geneeswijzen kwakzalverij zijn en dus intolerabel zijn. Door die hardnekkigheid werd al heel veel kennis uitgeroeid.”

Natuurvolk

Kadering

Gevolg van deze wetenschappelijke kijk is dat er inmiddels veel regels en voorschriften opgesteld zijn om die ‘enige waarheid’ te beschermen en voor invloeden van buitenaf te behoeden. Zo is o.a. certificering ontstaan. Met certificering wordt bedoeld dat, na een formele audit door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie, vastgesteld wordt dat volgens een bepaalde standaard of aanpak gewerkt wordt. Certificering heeft als doel afnemers zekerheid te geven over de dienst of werkzaamheden die aangeboden worden. De term certificering wordt ook wel gebruikt voor het certificeren van een persoon die een bepaalde kwalificatie heeft behaald. Het zal duidelijk zijn dat certificering plaats vindt op basis van regels en voorschriften die door de wetenschap zijn vastgesteld. Waardoor alles en iedereen die buiten dit wetenschappelijk kader valt als niet professioneel of als kwakzalver bestempeld wordt. Waarbij gemakshalve voorbij gegaan wordt aan de geweldige resultaten, die begeleiding op andere dan wetenschappelijke inzichten biedt.

Iets vergelijkbaars geldt ook voor het systemisch werken, het systemisch gedachtegoed. Wij hebben deze uitgangspunten inmiddels met een knipoog de vitamine HBS genoemd. Een liefdevolle combinatie van een Holistisch mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de Systemische krachten. Deze drie delen zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Natuurvolken o.a. in Noord -Amerika en Zuid-Afrika, werken sinds mensenheugenis al op basis van de vitamine HBS. Er was geen behoefte voor een theoretische of wetenschappelijke onderbouwing. Omdat deze vitamine niet door het menselijk verstand bedacht zijn, maar er van nature altijd al waren en gelukkig nog steeds zijn.

Er was destijds geen enkele behoefte aan methodieken en werkwijzen, die hun werking op papier bewezen hadden. En er waren geen anderen nodig om te bepalen wat juist of onjuist voor jou was. In de praktijk bleek gewoon, dat leven op basis van de systemische uitgangspunten juist was, en als er problemen ontstonden dat deze snel bij de bron aangepakt konden worden als er systemisch naar gekeken werd. Wat ook toen gold zoals nu nog steeds geldt, is dat elk waarneembaar probleem veroorzaakt wordt door één of meerdere verstoringen van de systemische uitgangspunten.

Inzicht in die uitgangspunten en daarnaar handelen zorgt voor rust, stabiliteit en is dé basis voor een gelukkig leven.

Wetenschappelijke kadering en verantwoording

Zoals zoveel vakgenoten hebben wij dan ook besloten ons niet druk te maken over een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van het systemisch werken. Waarom zouden wij de vitamine HBS wetenschappelijk willen onderbouwen? Om aan te tonen dat het werkt? Zoals wij als mensen ooit ook zo nodig moesten aantonen hoe een boom groeit? Of die boom niet groeit zonder onze kennis daarover… En wat heeft die kennis de mensheid gebracht? De mens is zich gaan bemoeien met de natuur van de natuur. Bomen en planten moesten sneller gaan groeien dan ze deden. Gewassen werden ‘veredeld’ met als gevolg dat de natuurlijke grondstoffen langzaam maar zeker uit zowel de planten als de aarde verdwenen zijn. De kennis is gebruikt om te gaan strijden met de natuur. Om de mens eigenaar van de natuur te maken. Terwijl we daarvan een onderdeel zijn. Zoals elk levend wezen dat is.

Of gaat om aan te tonen dat het dé waarheid is? Wanneer is iets dé waarheid? Bij wetenschappelijk onderzoek wordt veel gewerkt op basis van de termen falsificatie en verificatie. Falsificatie betekent dat het mogelijk is om tegenbewijs te vinden voor een bepaalde theorie. De stelling “alle honden hebben een staart” is dus falsifieerbaar, want als je een hond vindt zonder staart, dan is de stelling niet meer waar. Verificatie betekent dat een theorie door validatie bevestigd is en dat hij dus altijd waar is. Volgens sommige filosofen, zoals Karl Popper, geloven niet dat theorieën ooit geverifieerd kunnen worden.

Wat een beetje jammer is dat als je zo naar wetenschappelijke onderbouwing kijkt, je als vreemdeling gezien wordt en er veel financiële paden gesloten blijven. Voor de begeleiders én voor de klanten.

Systemische begeleiding

Systemische coaching of begeleiding op basis van de vitamine HBS kent dus geen kadering en keiharde voorschriften. Het is gebaseerd op juist handelen. Het gaat te ver in dit artikel de inhoud van ‘juist handelen’ uit te werken. Dat komt in al onze opleidingen uitgebreid aan bod. In hoofdlijnen komt het er op neer dat je altijd werkt op basis van de systemische uitgangspunten en constant alle belangen in de gaten blijft houden. Een belangrijk onderdeel van juist handelen is er voor zorgen dat je bereid bent de realiteit te benoemen. Niet in de zin van “…..ik zal wel eens zeggen waar het op staat….” Maar delen wat jij belangrijk vindt. En als je dat delen dan ook nog op de juiste manier doet, ontstaan weinig tot geen problemen meer.

HBS begeleiding

De basis van systemische coaching

Verificatie, niet op falsificatie, maken dus op geen enkele manier deel uit van deze mooie vorm van begeleiding. Het gaat om de werking, de diepgang en de duurzame effecten van de vitamine HBS. Wat omvat die vitamine? Wat zijn de systemische uitgangspunten? Welk doel hebben ze? Hoe werken ze? Wat betekenen ze voor het menselijk leven? Wat gebeurt er als de uitgangspunten verstoord raken? En zeker zo belangrijk: wat kun je doen als een uitgangspunt verstoord is?

Dat heeft automatisch tot gevolg dat een systemisch coach zich écht op de mens richt. Dat kan ook niet anders, want de vitamine HBS bevindt zich in élk mens. Zonder uitzondering!

Begeleiding en opleidingen

Binnen De Roestenburgh steken wij onze tijd en energie dan ook niet in de wetenschappelijk kant van begeleiding. Het gaat om het begeleiden van mensen, die inzicht willen verkrijgen met behulp van de vitamine HBS. Daarnaast zijn wij erg actief  met de verspreiding van deze meest belangrijke vitamine. Door het geven van vier opleidingen. Elke opleiding die wij geven, draait om vitamine HBS.  Zo bieden wij een opleiding die puur gericht is op jouw leven. In deze 4-daage opleiding wordt ingegaan op dat wat de vitamine HBS voor jou als mens betekent en welke gevolgen het heeft in je dagelijks functioneren. Als je daarnaast belangstelling hebt voor systemisch coachen, het begeleiden van familieopstellingen en de liefdevolle werkmethode Voice Dialogue, is de Opleiding Systemisch Werken & Coachen een mooie 11-daagse opleiding. Als je naast de persoonlijke inzichten je wilt verdiepen in holistische en systemische verlies begeleiding, dan is de 8-daagse opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut een geweldig traject. Mocht je belangstelling hebben voor het totale pakket, kies dan voor de Combinatie Opleiding Rouwbegeleiding en Systeemtherapeut. Dan ben je in 16 dagen helemaal gepokt en gemazeld in de vitamine HBS.

In onze opleidingen worden geen keiharde wetenschappelijk onderbouwde modellen of theorieën aangereikt. Het zijn interactieve trajecten in de geest van natuurvolken en de manier waarop zij hun kennis en ervaring overdroegen. Door erover te praten. En te ervaren. Gewoon uitproberen. Uitgangspunten bezien, gewoon doen en toepassen.

Wij garanderen je diepgaand inzicht in de betekenis van de vitamine HBS voor menselijke relaties in welke vorm dan ook.

De basis voor onze opleidingen kent dan ook drie uitgangspunten. Als eerste: “Neem niets aan omdat ik ’t zeg!”  De tweede: “Wijs niets af omdat er geen wetenschappelijk verklaring voor is, of omdat het niet logisch lijkt of omdat ik het zeg” en als derde: ” Kijk, onderzoek, voel, ondervindt, probeer uit en  ervaar”.

Het is onze passie de vitamine HBS uit te dragen. Dit omdat wij er van overtuigd zijn dat, indien veel meer mensen de systemische uitgangspunten zouden kennen, herkennen, erkennen én toepassen, er een betere en vredigere wereld ontstaat.

Geen wondermiddel

Om misverstanden te voorkomen. Leven en begeleiden op basis van de vitamine HBS is geen wondermiddel. In elk leven zullen dingen blijven voorkomen die je niet leuk vindt en die tot groot of klein lijden leiden. Dat is nu eenmaal een onderdeel van elk leven. Wij garanderen je echter dat je anders met lijden om zult gaan. Het lijden zal een minder blokkerend effect op jou en je omgeving krijgen.

Mooi toch!