De Boeddhistische Edele Waarheid

De Boeddhistisch Edele waarheid 1 bestaat uit 3 woordjes. Voordat ik deze 3 woordjes prijs geef, leg ik kort iets uit over het begrip Edele Waarheid. Waarheid betekent echtheid, geldigheid en juistheid. Dat wat gesteld wordt, is dus juist. Edel betekent o.a. zoiets als edelmoedig, hoogstaand. Ik versta onder Edele Waarheid’iets dat zo zuiver en zo volstrekt helder is, dat het geen onderwerp van discussie kán zijn. Iets is zo duidelijk dat het niet anders dan waar kan zijn.

En dan tromgeroffel………drie woordjes…………Edele Waarheid 1:

ER IS LIJDEN.

Simpel als dat.

Een korte toelichting. Met lijden wordt alles wat je niet prettig vindt bedoeld. Het valt niet te ontkennen: elk mens krijgt in zijn of haar leven te maken met zaken die niet prettig zijn! Dat betekent dus dat lijden voor elk mens anders is. Niet iedereen vindt immers hetzelfde wel of niet prettig. En er is sprake van klein en groot lijden.

Het is van belang nog eens goed naar het zinnetje te kijken: er is lijden. Er staat dus niet. Het leven is lijden. Of: er is altijd lijden. Nee, slechts: er is lijden.

Als je deze woorden doorgrondt en op waarde schat, ga je ervaren dat ‘er is lijden’ automatisch tot gevolg heeft dat deze Edele Waarheid lijdt tot een andere Edele Waarheid: ‘ER IS NIET – LIJDEN’. Waarmee gezegd wordt dat naast lijden (dingen die je niet prettig vindt dus) er ook dingen zijn die je wél prettig vindt. Een prettige constatering, toch? Wat wellicht jammer is, is dat je als mens geen regie hebt op wat wanneer komt.

Lijden en Niet-lijden zijn cyclisch. Zoals zoveel (en in een mensenleven misschien wel alles) cyclisch is. De seizoenen wisselen elkaar af: lente, zomer, herfst, winter. Een inademing wisselt met een uitademing. Het knipperen van je ogen: open, dicht. Slapen en wakker zijn. Actief en passief zijn. Praten en zwijgen. Je blij voelen, je verdrietig voelen. Noem maar op.

Zorgstelsel

Veel mensen zijn zich niet bewust van Edele Waarheid 1 (Er is lijden). En ontkennen hem dan ook. Het menselijk verstand heeft, helaas, ooit besloten de strijd aan te gaan met het uitgangspunt Edele Waarheid 1. Het is vervangen door Onedele Onzin: er mag geen lijden zijn.

Zo gaan wij mensen volle bak de strijd aangegaan met alles wat op lijden lijkt.  Lijden moét voorkomen worden. En als dat niet lukt (wat zo’n beetje altijd het geval is, want iets wat gewoon voorkomt, kun je niet voorkomen) wordt het lijden bestreden. Als voorbeeld: elk menselijk lichaam wordt , zolang je niet sterft, ouder en ouder. Het lichaam gaat minder functioneren. Minder kracht, minder snelheid, minder…..alles. Dat wordt als niet prettig ervaren, een vorm van lijden dus. En dat mag niet. Er wordt tegen ouderdom gestreden. Of het wordt ontkend.

Ons hele zorgsysteem is gebaseerd op het voorkomen en bestrijden van lijden. Hier gaan bergen energie en miljarden euro’s in om. Omdat het beoogde resultaat, voorkomen en bestrijden van lijden, niet behaald kán worden, ontstaat op z’n minst frustratie bij werkenden binnen én klanten van het zorgstelsel. Mensen lopen in de zorgwereld leeg en gigantische bedragen verdwijnen in het niets.

Het nut van het lijden

Is lijden ergens goed voor?
Jazeker. Lijden heeft een doel. Niet het lijden op zich, maar wel hoe je ermee omgaat. Een mens is een holistisch wezen. Dit betekent dat een mens meer is dan een lichaam en een verstand. Er is een derde ongrijpbaar en on(be)grijpbaar deel dat ik de ziel noem.

Wat mij betreft is dat derde deel, de ziel, ook een Edele Waarheid. Ondanks dat de ziel niet te bewijzen is, is deze niet te ontkennen. Wie kan alles wat in hem of haar speelt, verklaren? Niemand. Er gebeuren in elk leven zaken die niet te verklaren zijn. Zoals lijden vaak niet te verklaren is. En tegen iets dat niet verklaarbaar is, wordt gestreden. Helaas strijden veel mensen dus ook tegen dat derde deel, de ziel.

Het zou zomaar kunnen zijn dat het bestaan van lijden een uitnodiging aan jou als holistisch wezen is. Een uitnodiging om op zoek te gaan naar de reden van het lijden. Telkens weer. Daarmee is lijden een signaal. Een signaal dat er in je leven iets uit balans is geraakt. Als je niet in de gaten zou hebben dat er iets in je leven uit balans is, hobbel je gewoon verder. Een mooi fenomeen dus, dat lijden. Iets om dankbaar voor te zijn.
Helaas nemen wij mensen als verstandelijke wezens het lijden als signaal meestal niet serieus.

Zoals gezegd is er klein en groot lijden. Wat voorbeelden van klein lijden: slecht humeur, vermoeidheid, prikkelbaarheid, zeurende hoofd- of rugpijn. Allemaal signalen met als uitnodiging op zoek te gaan naar de onbalans in de ziel. Maar wat doen we? We bestrijden of ontkennen dat lijden. Gewoon doorgaan, medicijn erin, niet zeuren. De disbalans blijft bestaan en wordt alleen maar groter. Het signaal kan dan niet anders dan sterker worden. Klein lijden wordt groter en groter. Tot het lijden in je lichaam kruipt. Je wordt ziek. In welke vorm dan ook. Voorkomen is een gepasseerd station en lukt niet meer. Bestrijden wel. Gelukkig is daar ons het zorgstelsel inmiddels geweldig goed in geworden. Het signaal, het gevolg, de ziekte, wordt te vuur en te zwaard bestreden. De bron, de onbalans blijft bestaan. En het signaal meldt zich na verloop van tijd weer.

Op deze manier blijven mensen in het zorgstelsel gevangen en dat maakt dit stelsel langzaam maar zeker onbetaalbaar.

Brancheorganisaties, belangenverenigingen en politici werken zich een slag in de rondte om oplossingen te vinden. Oplossingen ter bestrijding van de signalen. Die dus alleen tot gevolg hebben dat er geen energie, geen aandacht en geen geld is voor een bronbenadering.

Het navrante is dat iedereen met de beste bedoelingen bezig is. Helaas hebben wij niets aan ‘beste bedoelingen’. Het gaat om een juiste intentie. Waarmee ik bedoel dat het noodzakelijk is, de moeD te tonen op een heel andere manier naar lijden te gaan kijken. Die andere manier is wat mij betreft makkelijk realiseerbaar. En ook een Edele Waarheid. Het gaat om een Holistische, Boeddhistische en Systemische kijk op het leven. Samengevat een HBS levensbeschouwing. Dat is geen religie, geen commune-achtig iets, niet het volgen van een goeroe, maar een manier van in het leven staan die ervoor zorgt dat er meer rust in jezelf ontstaat. Het wordt makkelijker in balans te blijven en disbalans te herstellen. En als de disbalans niet te herstellen blijkt, vind je een weg om daarmee om te gaan. Uiteindelijk ontstaat een vreedzamere wereld, waarin lijden de plaats krijgt waar het recht op heeft. En alles dat de juiste plek heeft, zorgt voor balans! De huidige negatieve lading die op ‘lijden’ zit, verdwijnt en wordt vervangen door iets wat je als mens helpt beter in balans te komen en te blijven.

Veranderen

Als je HBS in het leven staat, herken en erken je dat je een ander niet kunt veranderen. Je kunt alleen zelf veranderen. Je kunt een ander wel uitnodigen tot verandering. En dat doe ik. Onder andere door veel te schrijven en te delen over HBS. En wij geven er opleidingen over.

Als jij geraakt bent door deze tekst, dan nodig ik je van harte uit deze tekst en andere teksten (tot vervelens toe 😊) te delen. Nodig anderen uit De Roestenburgh te volgen en zich in te schrijven voor onze inspiraties waarin telkens weer aspecten van HBS aan de orde komen.

Als je zelf wilt ondervinden wat HBS voor jouw leven en je omgeving kan betekenen, nodig ons dan uit voor een lezing of schrijf je in voor een opleiding. En ja, daar vragen wij geld voor. Omdat wij anders niet in staat zijn onze missie voort te zetten. En dat is HBS verspreiden.

Het zou geweldig zijn als je ons daarbij wilt ondersteunen.