Eenzaamheid

Eenzaamheid

Wat is eenzaamheid? Onderstaande definitie van eenzaamheid is van Prof. De Jong Gierveld : “Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de […]

Kennis

Kennis en vorming

Wat is kennis? Onder het begrip kennis wordt over het algemeen alles wat je weet of geleerd hebt verstaan. Het omvat alle informatie die je verstand heeft verwerkt en heeft begrepen. Kennis bestaat uit feiten die (meestal op basis van wetenschappelijk onderzoek) voor waar aangenomen worden.

rouw in organisaties

Rouwverwerking in organisaties

Rouwverwerking in organisaties In elke organisatie komt het voor : een medewerker die met een verlies te maken krijgt. Een verlies heeft vaak grote gevolgen voor de inzetbaarheid. Daarnaast gaat het vaak ten koste van het concentratievermogen en dus het functioneren van een medewerker.

Autisme

Een andere kijk op autisme

Wat is autisme ? Autisme is een diagnose. Een diagnose ontstaat door onderzoek en waarneming, waarbij de optelsom van een aantal gedragskenmerken leidt tot een conclusie. Bij autisme wordt daardoor duidelijk dat iemand informatie op een andere manier verwerkt. Maatschappelijk uitgangspunt is dat iemand met een autistische storing geboren wordt. De opvoeding speelt geen rol. […]

Conflicten

Conflicthantering systemisch bekeken

Conflicthantering systemisch bekeken Wat is een conflict maatschappelijk gezien? De maatschappelijke ‘allesweter’ Wikipedia omschrijft een conflict als volgt: “Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het is een onopgeloste […]

Mindfulness

Een andere kijk op mindfulness en intuïtieve ontwikkeling

Een andere kijk op mindfulness & intuïtieve ontwikkeling Letterlijk betekent mindfulness opmerkzaamheid. Mindfulness is aanwezigheid. Je aandacht is in het hier en nu. Je laat je niet leiden door de gedachten en emoties die je hebt, maar neemt ze waar zonder er een oordeel over te hebben. Zonder er iets mee te gaan doen. Want […]

Paardencoaching

FAQ over paardencoaching

FAQ over paardencoaching Wat is paardencoaching ? Paardencoaching/coaching is een bijzondere vorm van holistische coaching. Het bijzondere zit in het feit gebruik gemaakt wordt van de natuurlijke eigenschappen van een paard.

Holistisch

Wat is holistisch?

Wat is holistisch? Als je het woord ‘holistisch’ googelt, krijg je ongeveer 302.000 resultaten. En dat in ongeveer 0,40 seconden. De techniek staat voor niets. De Roestenburgh heeft op veel zaken een andere kijk. Niet beter of slechter. Alleen anders. En zo geldt dat ook voor holistisch. Vaak is onze manier van kijken eenvoudiger dan de […]

Systeem

Wat is systemisch werken?

Wat is systemisch werken? Maak kennis met de basisprincipes, die van wezenlijke invloed zijn op het functioneren van mens, team én organisatie ! De relatie tussen mensen wordt erg beïnvloed door een aantal zogenaamde systemische krachten. Een soort natuurwetten, die binnen elke relatie en in elk systeem aanwezig zijn. Deze krachten spelen op onbewust niveau. In […]

Zelf doen

Zelf doen…

Zelf doen….. Altijd spannend bij jonge ouders. Wat zegt de kleine als eerste : papa of mama? Daarna gaat het meestal snel. De woordjes volgen elkaar snel op. En dan ineens is er het eerste zinnetje. En dat is vaak : ”Zelf doen!” Een mooie tekst waaruit blijkt dat kleine kinderen al aanvoelen hoe het leven […]