Uit de media:

“Adviseur politie stapt op omdat ‘wangedrag van agenten wordt genegeerd”

Gevolg en oorzaak

Het wangedrag van agenten en de overige misstanden zijn gevolgen. Kenmerk van een gevolg is dat er oorzaken zijn. In onze maatschappij zijn we gewend de waarneembare gevolgen te beschouwen, te analyseren en aan te pakken. Slechts weinig mensen komen op het idee te onderzoeken wat nu maakt dat de misstanden, dus gevolgen er zijn.

Oorzaak misstanden

Het zou zo maar kunnen zijn dat er een simpele oorzaak voor de misstanden is. En dat is dat een belangrijk onderdeel in de opleiding tot politieagent mist. In de opleiding (die ik in een ver en grijs verleden volgde) wordt geen enkele of te weinig aandacht besteed aan het holistisch mensbeeld en de uitgangspunten van systemische werken.

Het gaat in dit artikel te ver dieper in te gaan op de systemische uitgangspunten. Een eerste kennismaking, lees hier meer over systemisch werken.

Iedereen die zich inzicht in deze uitgangspunten heeft én er rekening mee houdt, gedraagt zich juist ten opzichte van elk ander mens. Het is dan afgelopen met wangedrag tussen collega’s. En dat is al een mooi begin. Ook de burger zal anders benaderd gaan worden. Met meer respect en meer duidelijkheid. Binnen de politiewereld zal meer begrip voor onjuist gedrag van burgers ontstaan, zonder dat goed te keuren of te tolereren. Indien geweld gebruikt moet worden, gebeurt dat ook meer overwogen en de kans dat agenten die geweld gebruiken daar een – vaak onbewust – schuldgevoel aan overhouden, wordt veel kleiner.

Voorstel

Mijn voorstel: breng de uitgangspunten van systemisch werken onder in de opleiding tot welke functie binnen het politieapparaat dan ook. Agenten, leidinggevende beleidsmakers, maar ook de coaches. Dat gaat ongeveer één week verspreid over hele opleiding kosten. Met geweldige resultaten voor de medewerkers van politie. Als mens én als functionaris. Waardoor het respect voor en het aanzien van de politie zal toenemen. En een positief uitstralingseffect naar de maatschappij ontstaat.

Niet onbelangrijk is dat als deze uitgangspunten toegepast gaan worden, het ook gedaan is met de angstcultuur binnen de politieacademie. Daarover is onlangs ook het een en ander in de media geschreven.

Mijn voorstel past geweldig in punt 5 van de visie de identiteitskenmerken van de politie (missie realiseren door te leren, te innoveren en te vertrouwen op haar professionals).

Onderstaande vond ik op website van de politie.

De politie wil haar missie bereiken door:

  1. vertrouwen te wekken door de wijze waarop zij resultaten bereikt;
  2. in elke situatie alert en slagvaardig op te treden;
  3. betrokken en daadkrachtig te helpen, de-escalerend te werken en waar nodig geweld te gebruiken;
  4. intensief samen te werken met burgers en partners vanuit betrokkenheid, informatie delen en wederkerigheid;
  5. te leren, te innoveren en te vertrouwen op haar professionals;
  6. één korps te zijn: van wijk tot wereld. Lokaal verankerd en (inter)nationaal verbonden.

Tot slot

Beste heren Akerboom en Grapperhaus, jullie zijn van harte welkom naar onze kijk te komen luisteren. Als jullie willen, stellen wij binnen zeer korte tijd een maatwerk oplossing voor het onderbrengen van de uitgangspunten van systemisch werken in de politie opleidingen samen. Op afspraak staat koffie of thee klaar. Wij garanderen dat de uitvoering van ons voorstel een geweldig positieve impact zal hebben op het politieapparaat de mensen daarin én op iedereen die met de politie te maken heeft. Op iedereen dus.