Het is warm

Een simpel gegeven. Kijkend naar de media, is het echter geen simpel gegeven. Waar je ook kijkt of luistert….warm. Heet, nog nooit zo heet geweest, warmte records op springen. Nou en?

Het is nog nooit anders geweest

Klimaat verandert. Zo’n 30.000 jaar geleden lag er daar waar wij nu wonen een berg ijs. De toenmalige bewoners maakten zich niet druk over wat zij daar aan konden veranderen. Zij keken in het nu van toen naar wat zij konden doen. Ik was er niet bij, maar mij lijkt dat er slechts één oplossing was: vertrekken. Bedoel ik nu dat wij moeten vertrekken? Natuurlijk niet.

Waarschijnlijk voelden zij zich ook niet schuldig aan de verandering. Dat was zoals het toen ging. En nu nog gaat. Wij hedendaagse mensen hebben een behoorlijke invloed op de snelheid van de klimaatverandering. En dat zou bij veel mensen wel eens voor een onbewust schuldgevoel kunnen zorgen.

Energie

In plaats van je druk te maken over het feit dat het zo warm is, lijkt het handiger je energie te richten op de vraag hoe jij om kunt gaan met die warmte. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat het tempo omlaag moet. Wat ook helpt is de vraag: “Wat maakt dat ik nu ga doen wat ik ga doen?” Dat is overigens altijd een waardevolle vraag. Ook als het niet warm is.

Elk levend wezen met uitzondering van de mens, houdt rekening met alle omstandigheden. Dus ook met het weer. Mensen vragen mij weleens: “Kunnen jouw paarden tegen de hitte?” Mijn flauwe antwoord is dan: “Ik weet het niet, ik heb het ze niet gevraagd”. Wat ik waarneem is dat de paarden eten en mesten en daarnaast de meest koele plek zoeken en afwachten tot het minder warm wordt. Ik heb nog nooit een paard gezien dat zich druk maakt over de warmte. Het is gewoon warm! Een paard gaat geen strijd aan met dat wat is. Zoals wij mensen dat wel doen. Energie steken in omgaan met dat wat er is, in plaats van energie weggooien in de strijd tegen dat wat er is!

Daarnaast is het zo dat alles waar je aandacht aan geeft, groeit. Dat is mooi, maar dat geldt wel voor ALLES. Op dit moment zijn miljoenen mensen (ja ik ook maar vanuit een andere energie) bezig hun aandacht te richten op het ‘extreme weer’. Zou het mogelijk zijn dat daardoor dit nog extremer wordt?

Oorzaak in plaats van gevolg

Met mijn opmerkingen dat het klimaat altijd aan verandering onderhevig geweest is, bedoel ik niet dat je lijdzaam moet toezien. Zoals bij alles wat wij in onze maatschappij als niet leuk of wenselijk ervaren, richten we ons alleen op het GEVOLG. In dit geval de warmte en de extreme buien die daar vaak op volgen. Je bezig gaan houden met de vraag of wij mensen wellicht een niet zo gunstige bijdrage leveren aan de snelheid waarmee het klimaat verandert, is waardevoller. Je dus afvragen wat de BRON is van het zo hard veranderende klimaat. Is het misschien een gevolg van de uitputting van de natuur waar wij mensen verantwoordelijk voor zijn? Of van het feit dat wij de natuur – en daarmee onze eigen leefomgeving – extreem vervuilen? Als voorbeeld: heb je ooit de foto vanuit de lucht gezien waarin alle vluchtbewegingen boven Europa aangegeven zijn? Je ziet Europa gewoon niet meer liggen. Ik kan het persoonlijk niet beoordelen omdat ik er geen verstand van heb, maar vliegen schijnt de meest vervuilende manier van reizen te zijn. Vooral verre reizen hakken er aardig in. Door naar een ver land te reizen of een paar keer per jaar kort op reis te gaan, kun je jouw bijdrage aan milieuvervuiling opeens flink verhogen. Wil ik hiermee zeggen dat je niet meer mag gaan vliegen? Natuurlijk niet. Daar ga ik helemaal niet over. Daar ga JIJ over.

Het is wellicht voor jou, je omgeving en de hele natuur wel goed je eens af te vragen wat vliegen betekent. Het is al een simpele manier bewuster in het leven te staan.

Moed

En dat geldt voor alles wat je doet. Als je de moed hebt (!) en de tijd neemt (!!) je telkens af te vragen wat je gaat doen en waarom je dat gaat doen en daarbij verder durft te kijken dan de maatschappelijke blik, dan ben je al een heel eind. Dat verder kijken houdt o.a. in dat je onderzoekt wat de mogelijke gevolgen van je gedrag zijn. Weeg dat af en kijk ook kritisch in wiens belang je iets gaat doen. Een ander belangrijk weegpunt is de vraag of jouw gedrag mensen bindt of juist scheidt. Het zal niet onlogisch zijn dat mensen scheiden geen juist gedrag is.

Op deze manier leg je een simpele basis voor een andere manier van in het leven staan.

Ik noem dat leven op basis van vitamine HBS. Leven op de basis van een holistisch mensbeeld, de hoofdpijlers van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Het verrijkt je leven. En daarmee dat van anderen. Is het moeilijk of ingewikkeld om dat te doen? Nee. Het is erg simpel. Dit omdat deze vitamine HBS al in je zit. Je hoeft niets te gaan kopen. Alleen maar aan te boren!

En als je dat gaat doen, dan is de warmte op zich ineens veel minder belangrijk.