Wat is persoonlijke groei?

Leven is in beweging zijn. Alles wat leeft, beweegt. Niet alleen lichamelijk, maar in héél je zijn.

De Roestenburgh werkt vanuit een holistisch mensbeeld, de uitgangspunten van het systemisch- en groepsdynamisch werken en de basisuitgangspunten van de Boeddhistische levensbeschouwing. Als je op basis van deze uitgangspunten naar groei en naar persoonlijke ontwikkeling kijkt, dan ontstaat een ander en veel ruimer beeld.

Over het algemeen worden bij persoonlijke ontwikkeling allerlei tools, technieken, denkpatronen en handvatten aangereikt, om de mindere kanten van een persoon te verbeteren. Deze toevoegingen worden als het ware aan de buitenkant van een mens toegevoegd. En ja, daardoor kun je groeien en ga je wellicht ook beter functioneren. Maar zodra de aangeleerde tools (bijvoorbeeld als gevolg van omgevingsdruk) verdwijnen, dan krimpt de mens weer tot zijn ‘normale proportie’. Of nog erger: de oorspronkelijke omvang wordt negatief overschreden. Als gevolg van schuld, schaamte of frustratie. De Roestenburgh benoemt deze groei als extern toevoegde groei.

Blijvende en duurzame innerlijke groei

groeiDe begeleiding en ruimte die wij bieden heeft een ander, breder en duurzamer effect. Deelnemers aan individuele sessies, workshops of opleidingen worden uitgenodigd niet alleen ‘aan de buitenkant’ zaken toe te voegen en daardoor te ontwikkelen en te groeien, maar ook door de hele holistische mens te aanschouwen, te onderzoeken en ín zichzelf veranderingen toe te laten. Geen veranderingen die van buitenaf komen of onder externe druk ontstaan. Het gaat om veranderingen of bijstellingen, die jij zélf wenselijk vindt. Voor jou en daardoor ook voor je omgeving. Op die manier maak je ruimte IN jezelf en groei je van binnenuit. Op eigen kracht en intrinsiek gemotiveerd. Innerlijke groei die op deze manier ontstaat, heeft enorme en blijvende effecten. Op jou én je omgeving.

Het aanbod van De Roestenburgh is ruim en divers en omvat één op één begeleiding (eventueel met behulp van paarden), workshops en opleidingen.

Wil je meer weten? Gun dan jezelf de ruimte en tijd om eens op onze website rond te snuffelen. Of maak een afspraak voor een persoonlijke toelichting. De koffie &thee staan dan voor je klaar.