Yoga en het systemisch gedachtegoed

Yoga

Basisuitgangspunt van yoga is dat een mens bestaat uit een Lichaam, een Verstand en een Ziel die even belangrijk zijn. Dit uitgangspunt wordt een holistische benadering genoemd. Het einddoel van yoga is het bereiken van verlichting; het bereiken van een perfecte balans tussen de drie elementen: Lichaam, Verstand en Ziel.

De Westerse kijk op yoga is slechts een klein deel van de totale weg naar verlichting. Deze totale weg staat bekend als het achtvoudige yogapad en bestaat uit 8 adviezen die tot een vreedzaam, eerlijk en bevredigend leven leiden.  Zonder hier yogales te willen geven, som ik de acht adviezen kort op.

Yoga

Onderstaand een samenvatting van deze acht adviezen.

  1. Omgang met anderen
  2. Zelfontwikkeling
  3. Lichaamsoefeningen
  4. Adembeheersing
  5. Zintuigbeheersing
  6. Concentratie
  7. Meditatie
  8. Verlichting

Yoga richt zich met name op de aspecten lichaamsoefeningen en adembeheersing, maar heeft ook elementen van zelfontwikkeling, concentratie en meditatie in zich. Het achtvoudig yogapad kent een sterke parallel met het Achtvoudige Pad binnen het  Boeddhisme.

En wat is dan de relatie met het systemisch werken ?

Zoals gezegd, richt yoga zich op lichaamsoefeningen, adembeheersing, zelfontwikkeling, concentratie en meditatie. In hoeverre deze aspecten aan bod komen, is erg afhankelijk van de soort yoga. Bij de uitgangspunten van het systemisch werken gaat het om het anders kijken naar de wereld. En om het anders kijken naar dat wat je zelf de hele dag doet. Hoe bewust leef en handel je eigenlijk? En je kijkt naar de interactie tussen mensen, door een andere – in onze maatschappij – nog niet gebruikelijke bril.

Systemisch werken geeft inzicht

Als je door de systemische bril kijkt, krijg je zicht op de onbewuste basisprincipes die in elk systeem en in elke relatie spelen. Dit inzicht maakt het mogelijk anders naar je eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen te kijken. Met als gevolg dat je bewuster met anderen om kunt gaan en er gegarandeerd persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt. Daarnaast ben je in staat je beter te concentreren, omdat je gaat zien en ervaren in welke zaken je wel of geen energie kunt steken.

Ik vind het wat ver gaan om te zeggen dat inzicht in het systemisch gedachtegoed direct tot Verlichting leidt. Maar ik ben er van overtuigd dat dit inzicht een belangrijke bijdrage levert aan de weg naar het doel dat yoga nastreeft: het bereiken van verlichting.

Mocht je je willen verdiepen in de uitgangspunten van het systemisch werken , dan is de opleiding Systemisch Werken, die De Roestenburgh aanbiedt daarvoor erg geschikt.