Beste redacties en journalisten,

Om te beginnen: ik ontken Corona niet. Het is een akelig virus ,waar je flink ziek van kunt worden en zelfs aan kunt overlijden als je weerstand al verminderd is. Zoals dat bij heel veel aandoeningen het geval is.

Brief

Verantwoordelijkheid nemen

Het wordt onderhand tijd dat jullie en jullie journalisten eens écht verantwoordelijkheid gaan nemen en jullie de Code van Bordeaux weer volledig gaan respecteren. M.n. jullie plicht tot het respecteren van de waarheid en het recht van het publiek op de waarheid, wordt momenteel ernstig geschonden. Jullie geven zeer eenzijdige informatie en diepen zaken, die de overheid welgevallig zijn, tot op het bot uit. Zaken die daarbuiten vallen worden simpelweg genegeerd. Op deze manier kan geen waarheid ontstaan. Daarnaast zijn de ‘koppen’ vaak zeer manipulatief.

Ik hoef niet veel voorbeelden te noemen, die creëren jullie zelf dag in, dag uit. Het kan niet anders dan dat jullie je daar bewust van zijn. Jullie hebben immers allemaal een opleiding genoten en zijn niet gek! Misschien is het wel zo dat jullie je laten leiden door andere motieven dan zuivere berichtgeving. Misschien goed eens opnieuw naar jullie rol te kijken.

Om jullie geheugen op te frissen:

A-status

Waar is de berichtgeving en achtergrondinformatie van het feit dat Covid inmiddels de A-status gekregen heeft? Een status die het kabinet zo’n beetje ongelimiteerde mogelijkheden tot het nemen van maatregelen geeft. Covid is inmiddels gelijkgesteld met ziekten zoals Ebola, terwijl de dodelijkheid van Covid vergelijkbaar is met een fikse griepuitbraak. Een reactie in de geest van dat er die dag andere belangrijke zaken aan de orde waren (aanslag op P. de Vries), snijdt wat mij betreft geen hout. Hoe erg en onjuist die aanslag ook was, het ging om één man, de A-status verklaring raakt de hele samenleving. Nu en op de lange termijn.

Geldverspilling

Tot op heden heb ik niet gezien dat jullie je afvragen waar al het geld, dat ineens beschikbaar is voor alle maatregelen, vandaan komt. De gigantische bedragen aan steun aan ondernemers? Die overigens voor een deel weer terugbetaald moet worden. Op welke plank lagen de enorme bedragen die besteed zijn aan communicatieadviseurs en marketingcampagnes? De gigantische inzet van politie en handhavers, die hun handen al vol hadden. Uit welke pot zijn die betaald? En hoe staat het met de reguliere, eigenlijke taken van die mensen?
Waar zijn jullie beschouwingen over de gigantische geldverspilling die het kabinet gedaan heeft rondom Covid? Zelfs de Rekenkamer spreekt er schande van. Ja, er zijn inderdaad wel artikelen verschenen. Maar waar is de scherpte richting overheid om verantwoordelijkheid te nemen?

De miljoenen die zonder het naleven van (aanbestedings)regels uitgegeven zijn? Ooit was een minister een bonnetje kwijt en jullie stonden terecht op jullie achterste benen. En nu?

Is er één journalist die uitgezocht heeft waar al dat geld echt gebleven is? Wie er allemaal beter van geworden zijn? Hoe de relaties liggen tussen besluitvormers, die opdrachten gekregen hebben en de opdrachtverstrekkers? Wie heeft zich verdiept in de vraag welke andere bestedingen de samenleving wél geholpen zouden hebben? Zoals het uitbreiden van de zorgcapaciteit, en een betere salariëring van de zorgverleners?

Leugen en bedrog

Wat maakt dat jullie liegende en bedriegende politici daarmee weg laten komen en niet zodanig van leer trekken dat er ruimte ontstaat voor integere bestuurders?

PCR testen, besmettingen en besmettelijkheid

Al in maart 2021 publiceerde het medische tijdschrift The Lancet, een studie waaruit blijkt dat PCR-test nutteloos is voor het opsporen van Sars-Cov-2.

Deze week bracht  Thierry Baudet dit naar voren in een Kamer-/Commissievergadering. Hij sprak over testen, besmettingen en besmettelijkheid. Je mag van die man vinden wat je wilt, maar deze tekst, zou zomaar eens dé waarheid kunnen zijn. Het hele Corona beleid is gebaseerd op testen. Testen die niets zeggen. Het beleid heeft dus geen fundament. Waarom gaan jullie zelf niet op zoek en wordt deze bijdrage doodgezwegen en krijgen lezers niet de mogelijkheid hier zelf een oordeel over te vellen? Wat maakt dat de sociale media dit bericht verwijderd hebben? YouTube  en Facebook hebben censuur toegepast (past niet in beleid……..), maar daarmee is deze kijk op waarheid niet verdwenen….

Zo zijn er ook deskundigen die openbaar verklaren dat de PCR niet juist is.

Vaccins

Jullie leveren een bijdrage aan het doen voorkomen dat de vaccins volledig getest en veilig zijn. Terwijl jullie (kunnen) weten dat dit niet het geval is. De lange termijn gevolgen zijn onbekend en niemand neemt er verantwoordelijkheid voor. Toch gaan jullie mee in de overheidspropaganda rondom het prikbeleid. Wat maakt dat jullie dat doen? Terwijl de vaccins niet brengen wat de overheid beloofd heeft dat ze zouden brengen. Wat is  jullie rol aan het maken van reclame voor medicijnen? Dat schijnt nog verboden te zijn ook.

Met als ergste is nog: waar is jullie ‘luis in de pels rol’ rondom de bijwerkingen na vaccinatie? Er wordt bijvoorbeeld nu door het CBS gesteld dat er 11.000 oversterfte gevallen zijn. Die worden zonder meer toegeschreven aan het virus. Overlijden mensen aan of met Corona? En hoeveel sterfgevallen zijn het gevolg van het vaccin? Dikke kans dat gezegd wordt: dat is niet aantoonbaar. Zijn sterfgevallen die aan het virus toegeschreven worden wel aantoonbaar?

Informatie

Er is een geweldige hoeveelheid informatie beschikbaar, die afwijkt van het kabinetsstandpunt. Waarom laten jullie die onbelicht? Ook is er een groot aantal deskundigen en medici die een heel andere kijk hebben op dat wat gaande is. Deze mensen krijgen van jullie géén ruimte.

IC capaciteit

Eén van de grote problemen rondom het niet bestaande killervirus is dat er te weinig IC capaciteit zou zijn. Die is er inderdaad geweest. Zoals er ook een tekort was in 2018 rondom de griepepidemie.
Sindsdien is er nog steeds geen uitbreiding van de zorgcapaciteit. Wel sluitingen van ziekenhuizen.

Ik zie weinig of geen artikelen die op zoek gaan naar de reden dat er vanuit de politiek zeer weinig actie is rondom de uitbreiding van het aantal IC plaatsen in ons land. Mij lijkt dat er een oplossing hoort te komen voor het verzorgen van mensen die zorg nodig hebben. En dat niet alleen nu rondom Corona, maar structureel.

Zorg

Cognitieve dissonantie

Wellicht leiden jullie als redacties en journalisten inmiddels aan cognitieve dissonantie. Desinformatie, propaganda en censuur zijn vaak zo krachtig, dat wanneer deze succesvol verspreid wordt, ze door het publiek geaccepteerd wordt als feit. En kennelijk niet alleen door het publiek. Ook door de mensen die verantwoordelijk zijn voor berichtgeving. Jullie dus. Dat wat de overheid zegt, wordt als de énige en onaantastbare waarheid gezien.  Dit kan zo ver gaan, dat als de betrokkenen later de echte waarheid onder ogen krijgen, dit zelfs kan leiden tot ontkenning daarvan. Mij lijkt dat dit binnen jullie beroepsgroep ernstig het geval is. Gelukkig is cogniteve dissonantie redelijk snel te verhelpen. Herkennen dat dit het geval is en rap op zoek gaan naar ALLE informatie die beschikbaar is. Deze openbaar maken en ruimhartig delen. Met daarbij de uitnodiging aan de lezers zich ook af te vragen of ook zij besmet zijn.

Waarheid

Ik begrijp niet dat een ooit zichzelf respecterend medium zoals jullie zo diep gezonken zijn.  Het zou mooi en verstandig zijn als jullie je realiseren dat de volledige waarheid ooit aan het licht komt. En dat deze anders zal zijn als jullie nu doen voorkomen.  Jullie gaan dan zien dat je dik medeverantwoordelijk bent voor het afbreken van de samenleving. Zowel economisch, sociaal als qua menselijkheid.

Gelukkig zijn er uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan is Gezond Verstand. Voel je vrij eens te kijken wat die mensen schrijven. Het zou geweldig zijn als je als MSM redactie of journalist eens wat van ze zou over nemen. Dan wel graag met bronvermelding.

Uitnodiging

Ik nodig jullie van harte uit per direct je rol in de samenleving weer serieus te nemen en er voor te zorgen dat alle informatie in gelijke mate gedeeld wordt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Want jullie rol als objectieve informatieverstrekker is volgens mij nodig om mensen de gelegenheid te geven écht afgewogen keuzes te maken.

Pak je rol!

Warme groet,
Willem Minkels