Geen killervirus

Het gaat al bijna twee jaar over een virus, een killervirus, Corona, Covid…..rampzalig. De wereld gaat ten onder.

Als je echt durft te zien wat er gaande is, is het mooi te zien dat er geen killer was en is. Ja, er is een virus. Dat virus is er al erg lang en je kunt er knap beroerd van worden. Je kunt er zelfs aan doodgaan. Dat kan gebeuren als je weerstand – b.v. doordat je al iets mankeert of om andere redenen – niet meer is wat het geweest is.

Echt alléén aan het virus is nog niemand overleden. Mensen overlijden met het virus, niet aan of door het virus. En het aantal doden mét het virus is niet rampzalig hoog te noemen. Het sterftecijfer is lang niet zo hoog als de overheid doet voorkomen. Dat kan te maken hebben met het feit dat de overheid en de haar ondersteunende instanties, niet zo sterk zijn met cijfers en het verstrekken van juiste informatie. De ene keer gaat het over aantal overledenen. Waarbij geen onderscheid gemaakt wordt of het overledenen zijn met of door het virus. Een andere keer over besmettingen. Op basis van een test die geen informatie geeft over ziek worden en/of besmettelijkheid. Een derde variant is het aantal ziekenhuisopnames. Op verpleegafdelingen en IC’s. Ook hier geen aantoonbaar onderscheid tussen mensen die er puur vanwege het virus liggen of om andere redenen en de eerder genoemde onzinnige test meldt dat er van besmetting sprake is. Een redelijk nieuw gebruikte term is het aantal “virusgevallen”. Wat dat zijn, is mij tot de dag van vandaag niet duidelijk.

Wellicht is een tweede reden om het sterftecijfer hoog te houden heel anders van aard en heeft het niets met het virus te maken. Wat die reden is, weet ik niet. Ik kan er alleen naar gissen. Ik zal jullie hier mijn giswerk besparen. Wat ik wel doe is mijn conclusie trekken dat er meer zaken spelen dan er openbaar gemaakt worden. Als dat niet het geval zou zijn, zouden bestuurders, deskundigen en adviseurs zich niet steeds in allerlei bochten wringen om hun standpunten overeind te houden. Er zou niet onverantwoord met geld gesmeten worden om het aantal testen hoog te houden. Testen die het fundament zijn voor de maatregelen. En het zou niet nodig te zijn als bestuurders en MSM niet doen wat schandalig genoeg wel gebeurd en dat is desinformatie verspreiden en gewoonweg keihard liegen.

Wereld

De ondergang van de wereld

Triest, jammer en schandalig is dat het zichtbaar is dat de wereld wel aan het ten onder gaan is. Economisch, sociaal en zeker qua menselijkheid. Niet aan een virus. Er zijn andere oorzaken. Het misdadig beleid van overheden. Het onethisch gedrag van een aantal mensen, waaronder de farmaceutische industrie en mensen die op de een of andere manier bakken geld denken te kunnen verdienen rondom de ‘strijd tegen het virus’. En lieden die door angst zaaien macht naar zich toe willen trekken.

Iedereen die verder kijkt dan alleen de overheidspropaganda en de informatie die op MSM (main stream media) gedeeld wordt, weet inmiddels dat er zoals gezegd géén killervirus was en is. Daarnaast is ook een aantoonbare waarheid dat de testen niets zeggen en weinig relatie hebben met besmettelijkheid en ziek worden. Wel met het zaaien van angst, het hoog houden van cijfers die de basis vormen voor de gedragsbeïnvloeding. Toch blijft de overheid informatie verspreiden die aantoonbaar niet klopt. Simpelweg desinformatie en manipulatie. De overheid heeft van oorsprong de rol de samenleving te dienen en niet af te breken. Dat gebeurt wel en daarom is inmiddels voor mij Ondermijnendheid een betere duiding voor die organisatie. Er wordt constant reclame gemaakt voor een geneesmiddel. Dat is m.i. overigens verboden. Diezelfde overheid stelt allerlei straffen (zonder prik geen toegang) en beloningen (als je je laat prikken mag je alles weer en mag je gratis daten) in het vooruitzicht om mensen maar ‘vrijwillig’ deel te laten nemen aan het medisch experiment. Een experiment dat de opstap is naar medische discriminatie.

Ondermijnendheid

De overheid gaat zelfs zo ver dat er een wig gedreven wordt tussen ouders en kinderen. Kinderen mogen van de ene of de andere dag zelf bepalen of ze zich laten prikken. En diezelfde overheid geeft gigantische bedragen uit aan mensen, waarvan ze verwachten dat zij in staat zijn kinderen te beïnvloeden. Als antwoord op kamervragen is inmiddels bekend dat mensen met een groot bereik onder de jeugd, zoals Rapper Boef en Famke Louise, zwaar betaald zijn om het prikken te promoten. Voor mij is gewoonweg sprake van manipulatie en indirecte dwang. Wat nog het ergste is: heel veel mensen trappen erin. En het zou zo maar eens veel erger kunnen worden.

Tweedeling

Er is al een tweedeling in maatschappij. Er is een heel grote kans dat de door de overheid in gang gezette polarisatie en tweedeling toe gaat nemen. Het is zeker niet uit te sluiten dat de overheid, gesteund door de MSM en de ‘gezondheidszorg’, de zaken nog verder op de spits gaat drijven.

Bewust levende mensen die zelf kiezen zich niet te laten vaccineren, zullen nog meer dan nu het geval is gedemoniseerd en gedehumaniseerd worden. Iedereen die er bewust voor gekozen heeft zich niet met chemische rommel vol te laten spuiten (dat niet doet waar het voor gemaakt is en waarvoor niemand op langere termijn verantwoordelijkheid neemt),  zal in het verdomhoekje geplaatst worden. De niet gevaccineerden zullen – zoals nu al gebeurt – als asociaal en als slechte mensen weggezet worden. De overheidsvolgers zijn de ‘goeden’ en dragen de samenleving. Dat klopt mogelijk wel maar dan ten grave. En de overheid blijft roepen en sturen op basis van aannames en kretologie van hun onethische adviseurs.

Voorbereid

Ik ben er klaar voor. Laat maar komen de demonisering en dehumanisering. Het gaat grote gevolgen hebben. In eerste instantie voor iedereen – zoals ik – die zich niet mee laat slepen door de overheidspropaganda. Overeind blijven zal wellicht lastig worden. Niet mee mogen doen omdat je geen prikkie hebt en je niet laat testen, is verre van leuk. Je krijgt nl geen plek. Ik wil echter geen voorwaardelijke plek. Als ik geen plek krijg zoals ik ben, dan maar geen plek! Dan geef ik in ieder geval mijzelf een plek. En wie doet dat nog vandaag de dag?

Natuurlijk zijn er ook gevolgen voor degenen die de overheid volgen. Die gevolgen zijn voor hen op korte termijn wellicht niet zichtbaar. Uiteindelijk blijft deze groep over met mensen die het allemaal met elkaar eens zijn. Zich mogelijk verheven voelen en zich afzetten tegen de wappies. Het zou zomaar kunnen zijn dat er een maatschappij ontstaat, waarbij er geen tegenwoord, geen gedachtenuitwisseling meer is. Slechts elkaar bevestigen in goedheid, volgzaamheid, eenheid en prima rol in de samenleving. Lijkt me een saaie club te worden.

In eerste instantie speelt dit waarschijnlijk alleen rondom het virus. Maar de toon is gezet. Het zal niet lang duren of over allerlei onderwerpen wordt centraal bepaald wat goed en fout is. Dat zal gaan vanuit eenzelfde basis als rondom het virus: desinformatie, manipulatie, polarisatie, het zaaien van angst en verdeeldheid gecombineerd met demonisering.  Dikke kans dat ook de MSM eenzelfde onjuiste, eenzijdige rol zullen pakken. Veel mensen zullen daar onbewust in meegaan. Zoals ze nu ook onbewust meegegaan zijn in de propaganda rondom het killervirus. De klimaatdiscussie is er al een mooi voorbeeld van.

Vrije keuze

Natuurlijk roepen nu veel mensen dat ik onzin verkondig, dat het nooit zover kan en zal komen omdat mensen zelf vrije wezens zijn die zélf bepalen wat ze doen….

Ik nodig iedereen uit zich eens af te vragen of jij je rondom het virus écht vrij opgesteld hebt. Of je zelf écht onderzoek gedaan hebt. En jij ook je intuïtie, je ziel geraadpleegd hebt. Of ben je slechts gericht op het terugkrijgen van je vrijheden en/of de terugkeer naar het oude normaal? Naar manieren om gewoon op vakantie te kunnen gaan? Wellicht ben je vergeten je zelf de vraag te stellen wat de échte redenen waren voor het beperken en afpakken van vrijheden. Wat was en is het nut? Wat heeft het jou en de samenleving gebracht? En sta ook eens stil bij de manier waarop dat gebeurd is.

Het zal voor velen een moeilijke vraag blijken te zijn. Zeker als het antwoord is dat je tot op heden op basis van vertrouwen meegegaan bent met de overheid en MSM. Als dit vertrouwen dan onterecht blijkt te zijn, loop je de kans tegen het fenomeen cognitieve dissonantie aan te lopen. Dit ontstaat als desinformatie en propaganda zo aan de orde van de dag zijn dat het niet als zodanig herkend en erkend wordt. Als daarnaast door censuur en eenzijdige informatieverstrekking door de MSM alle andere informatie niet beschikbaar komt, blijft er slechts één waarheid over. Als later dan blijkt dat die ‘enige en onaantastbare waarheid’ niet waar blijkt te zijn, kan dit tot ontkenning van de échte realiteit leiden.

VogelVoordeel

Ik kijk erg uit naar hét grootste voordeel van wat gaande is: je leert mensen écht kennen. Respecteren ze jou als mens? Met jouw kijk op dat wat gaande is en jouw keuzes daarin? Geven ze jou dus de plek die bij jou hoort? Mag je meedoen? Of moet je eerst aan de voorwaarde voldoen dat je gevaccineerd bent? Of word je buitengesloten, gemeden of zwartgemaakt op basis van wat jij vindt en doet? Omdat het collectief normpatroon anders voorschrijft?

In de tijd dat ik jong was en een baan zocht, sloot ik een sollicitatiebrief af met iets in de geest van “ met belangstelling wacht ik uw reactie af”.

Dat doe ik nu  weer: met belangstelling afwachten. Ik, en met mij vele anderen, zullen snel zien of je als vrij mens gewaard en gerespecteerd wordt….of niet.

Het mooie is dat ik iedereen een plek geef: wel of niet geprikt of getest. Maakt niet uit. Iedereen mag meedoen! En gelukkig zijn er veel meer mensen die dat doen. Helaas nu nog een minderheid. Maar wat niet is, zal nog komen. Omdat het juiste altijd boven het onjuiste zal gaan.

We gaan het meemaken. Ik houd jullie op de hoogte.

Juist Onjuist