Rouwverwerking in organisaties

In elke organisatie komt het voor : een medewerker die met een verlies te maken krijgt.  Rouw in organisaties heeft vaak grote gevolgen voor de inzetbaarheid. Daarnaast gaat het vaak ten koste van het concentratievermogen en dus het functioneren van een medewerker.
rouw in organisatiesMeestal wordt de eerste opvang binnen het bedrijf geregeld. Maar er is niet altijd de tijd, de ruimte of de deskundigheid beschikbaar om een medewerker te begeleiden bij het omgaan met zo’n verlies. De kans bestaat dan dat een medewerker langere tijd uitvalt of minder beschikbaar is voor de organisatie. Omdat vervanging van een uitgevallen medewerker vaak niet adequaat geregeld wordt, worden de collega’s extra belast zodat uiteindelijk de hele organisatie nadelige gevolgen ervan ondervindt.

Als er sprake is van rouw in organisaties, kan er een beroep worden gedaan op de rouwbegeleiding door De Roestenburgh. Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met mensen, die in een rouwproces zitten. We begeleiden mensen professioneel en empathisch en helpen hen zichzelf de ruimte te geven om de confrontatie met hun verdriet aan te gaan. We doen dat zowel vanuit een verstandelijke- als de gevoelsbenadering. Het aantal benodigde bijeenkomsten is erg afhankelijk van de vraag in welke rouwfase de medewerker zich bevindt. Gemiddeld vinden tussen de 4 en 8 gesprekken plaats.

Natuurlijk kunnen we mensen hetgeen ze verloren hebben niet teruggeven. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar de ervaring leert dat de betrokkene door de begeleiding er op een andere manier naar gaat kijken en mee om leert gaan. Op die manier help je de medewerker met de rouwverwerking en laat je zien een goed werkgever te zijn. Voorkom dat een medewerker langdurig uitvalt en beperk organisatie breed de nadelige gevolgen van het verlies zoveel mogelijk.

Een andere mogelijkheid is leidinggevenden of medewerkers van een afdeling HRM of P&O de opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut te laten volgen. Op die manier haal je de deskundigheid in je organisatie binnen en wordt een juiste begeleiding intern geborgd. Indien er 6 personeelsleden van één organisatie de opleiding willen volgen, kan hiervoor een afzonderlijke leergang gepland worden.