The Great Reset & angst

The Great Reset. Wat is het?

Het voorstel werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en WEF-directeur Klaus Schwab onder de titel “The Great Reset, Transforming Our World en Building Back Better”. Doel van de plannen is om het kapitalistische systeem te verbeteren, door investeringen te doen die zijn gericht op gedeelde vooruitgang en meer aandacht voor het milieu. De vijf belangrijkste pijlers van het voorstel zijn: economisch, maatschappelijk, geopolitiek, ecologisch en technologisch.
Volgens het World Economic Forum biedt de COVID-19 pandemie een kans om de wereldeconomie een nieuwe vorm te geven, om zo snel economisch herstel mogelijk te maken. Innovaties, wetenschap en technologie moeten worden aangepast om duurzame ideeën winstgevend te maken. Men wil mondiaal een nieuwe economische en politieke orde inrichten, om welvaart en inkomen te verdelen wat moet zorgen voor minder sociale ongelijkheid. Daarbij voorziet het WEF een toekomst zonder bezit van eigendom met de slogan: “mensen zullen niets bezitten en toch gelukkig zijn.”
Volgens het WEF moet er worden geanticipeerd op een Vierde Industriële Revolutie, waarbij er een digitale economie en openbare infrastructuur wordt gestart. Banen in fysieke winkels zullen plaats maken voor die in de digitale economie en monopolies op grote schaal worden aangepakt.
Volgens prins Charles zal de private sector hoofdzakelijk aanjager van het plan zijn. Schwab geeft aan dat het economisch systeem hetzelfde blijft, maar dat het verbeterd moet worden om “verantwoord kapitalisme” mogelijk te maken.

Complottheorie

Een complottheorie is dat de financiële elite en wereldleiders opzettelijk een pandemie hebben gecreëerd, om de Grote Reset versneld uit te kunnen voeren door idealistische globalisten. Het daadwerkelijke plan zou zijn om wereldwijd economische controle te kunnen uitoefenen, het invoeren van een totalitair regime en Nieuwe Wereldorde. Een andere theorie is dat door middel van lockdowns bedrijven naar een faillissement worden gedwongen, banen zullen verdwijnen en ingenomen door machines, en regels worden opgelegd betreft vrijheid en massasurveillance van burgers.
Een speech van de Canadese premier Justin Trudeau die in september 2020 viraal ging, gaat over de ontwikkelingsagenda voor 2030 en bevat veel overeenkomstig taalgebruik met die van de Grote Reset.

Ik kan niet bepalen of bijgaande documentaire over “The Great Reset” op waarheid berust. Als er een klein beetje van waarheid in zou zitten, is het al beangstigend genoeg.

Tegelijkertijd maak ik me niet al te veel zorgen. “The great reset” is gebaseerd op het uitgangspunt dat een mens een verstandelijk wezen is. Gelukkig is elk mens véél meer dan dat. Naast een verstand en een lichaam, kent een mens een derde deel. Dat deel is ongrijpbaar en ook onbegrijpbaar. Het verstand wil niet dat dit derde deel er is…..omdat het verstand er geen invloed op heeft. Maar het is er wel degelijk en het zou zo maar eens het belangrijkste deel van elk mens kunnen zijn. Ik noem dat de ziel.

En lieve mensen, een ziel laat zich niet door het verstand regeren. Een ziel is niet te vangen, niet te isoleren en er is geen strijd tussen de zielen te organiseren. Dat lijkt er in onze maatschappij soms wel op en ook uit deze beelden zou je kunnen opmaken dat het ooit mogelijk zal zijn. Maar dat is het gelukkig niet. Het lukt wel redelijk eenvoudig mensen op basis van hun verstand in onmin met elkaar te laten leven. Dat zie je in de samenleving over de hele wereld gebeuren.

Het blijft overigens wel erg zorgelijk als er lieden zijn, die elk mens en daarmee de wereld naar hun hand willen zetten. Er is om die reden wat mij betreft dan ook genoeg reden om attent te zijn en te blijven. Dat doe je vooral door er voor te zorgen dat je JOUW ziel koestert, een juiste plek geeft en mee laat wegen in alles wat je doet en niet doet. En er voor te zorgen dat je niet al je energie in je verstand en in de strijd met de ratio van anderen steekt.

reset

Een deel van de strategie rondom een mogelijke “great reset” is het organiseren van angst. Want angst zorgt er voor dat mensen in paniek raken en hun verstand nog meer ruimte gaan geven. En daardoor bevattelijk worden voor macht die door anderen ten toon gespreid wordt. Waarbij macht altijd gebaseerd is op factoren buiten je mens-zijn. Het gevolg is dat  de ziel steeds minder ruimte krijgt. Een ziel kent echter geen angst. Een verstand wel. Als je je om welke reden dan ook angstig voelt, vraag je dan om te beginnen af waarvoor je bang bent. Als je dat ten diepste doet, zul je ervaren dat angst meestal te maken heeft met je verstand(elijke kijk). Niet met je ziel. Je ziel kent kracht die door niemand af te pakken is. Omdat deze zielskracht hét kenmerk van je mens-zijn is.

Ik kijk met vertrouwen in het nu de toekomst tegemoet. En doe in het nu wat er te doen is. En dat is zorgen dat ik mijn ziel de ruimte blijf geven. Dag in, dag uit. Corona of niet. Lockdown of niet. En ik nodig iedereen uit hetzelfde te doen.

Een klein weerwoord tegen de beweging die gaande is, is het zorgen dat de angst ervoor minder wordt.  Dat kun je m.i. doen door deze kijk op de “great reset” breed uit te dragen. Als je wilt, deel dit bericht dan ruimhartig. Want vele kleintjes maken ook een grote.

Om misverstanden te voorkomen: ik ben geen complotdenker. Wel een compleetdenker 0f beter compleetlever. Waarmee ik bedoel dat naast mijn verstand, mijn ziel, mijn intuitie, de ruimte krijgt een rol in mijn leven te spelen.

Als je het er eens over wilt hebben, voel je dan welkom.

https://youtu.be/xzFdjFUkZwY