Paniekzaaiers, plunderaars en plek

Vanzelfsprekend heb ik geen enkele goedkeuring voor het rellen en plunderen. En ik weet ook dat degenen, die nu de orde verstoren waarschijnlijk dat als enige doel hebben. Daar moet tegen opgetreden worden. Daar is wat mij betreft geen discussie over mogelijk.

Maar als dat wat nu gebeurt je verrast, dan ben je de voeling met de maatschappij wel degelijk kwijt. En heb je tijdens je geschiedenislessen niet goed opgelet. Als alle energie nu alléén naar de ordeverstoringen en de discussie daarover blijft gaan, dan blijven de problemen bestaan. En gaat het van kwaad tot erger.

Wat nu speelt, is een gevolg. Géén oorzaak.
De oorzaak zit dieper. Vanzelfsprekend zijn er vele oorzaken, maar dé hoofdoorzaak is dat o.a. door de overheid op een onjuiste manier met de samenleving wordt omgegaan. Velen in de samenleving krijgen geen juiste plek. En alles wat niet de juiste plek krijgt, roert zich net zo lang tot het wel een plek krijgt. Dat is een systemisch gegeven. Daarbij wordt dan helaas vaak fysiek geweld gebruikt. Want dat is het enige dat overblijft als je van alles te melden hebt en er structureel niet naar je geluisterd wordt.

Peace

Vergeet niet dat de weigering anderen een juiste plek te geven, óók gepaard gaat met geweld. Niet altijd fysiek geweld, maar vormen van geweld die gebaseerd zijn op macht. Op dwang, op kleineren, op dreigen, op het plaatsen van mensen in hokjes, op mensen het zwijgen opleggen, op verdeel en heers en op het schuldig verklaren van mensen. Wellicht is deze vorm van geweld erger dan fysiek geweld. Fysiek geweld is immers waarneembaar en het valt mensen op. Het andere geweld is minder zichtbaar en vaak wordt het door mensen die het niet direct raakt, niet eens opgemerkt. Zoals rondom de huidige maatregelen en dan met name de lockdown het geval is. Mensen met een vaste baan en een gegaranderd inkomen, kunnen niet altijd in zien wat het écht betekent als je inkomen, maar ook je levensvervulling, je passie en je bedrijf waar je jaren lang alles aan gegeven hebt, stil komt te vallen. Degenen die op basis van macht handelen, nemen op deze manier zelf ook een onjuiste plek in. En zo heeft langzamerhand niemand meer een juiste plek.

Daarbij komt dat veel standpunten, meningen en inzichten er op dit moment gewoonweg niet mogen zijn. Geen plek krijgen dus. Voorbeelden daarvan zijn de censuur door, en de op propaganda lijkende, zeer eenzijdige berichtgeving door de overheid. Daarnaast verstoppen de sociale media ook censuur in hun richtlijnen. En niet te vergeten de manier waarop de ‘mean stream media’ verslag doen van wat in de samenleving gaande is. Eenzijdig, zonder kritiek en daarmee leveren zij een grote bijdrage aan de angst en onzekerheid die er in de maatschappij is. En, beste mensen, angst en onzekerheid zijn een geweldige voedingsbodem voor rellen, plunderen en terreur.

De geschiedenis heeft geleerd dat er dan altijd een moment komt dat de zaak ontploft. Escaleert en uit de klauw loopt. Dan roept iedereen ach en wee en wordt er grof ingezet in het beteugelen van de onrust. Onrust beteugelen helpt echter maar voor zeer korte tijd. De oorzaak van de onrust wegnemen, dat is een structurele oplossing. Als de overheid op de huidige manier blijft handelen, vrees ik verdergaande escalatie. Er wordt immers door bestuurders al gesproken over het inzetten van het leger.

Vanzelfsprekend is het de taak van de overheid repressief op te treden tegen de relschoppers en plunderaars. Laat daar geen misverstand over bestaan. Een veel grotere verantwoordelijkheid ligt echter in het onderzoeken van de oorzaak van de problematiek. Waarbij het ernstig noodzakelijk is de hand in eigen boezem te steken.

Want, beste overheid:Respect Als een overheid geen respect heeft voor haar inwoners, verdwijnt als vanzelf het respect voor de overheid.