De varkensbrand anders bekeken

https://tinyurl.com/ybkh6u56

Een mooi artikel. Complimenten voor de heer Bottelieris!

Twintigduizend varkens…….dat zijn er zo’n beetje net zo veel als Bladel inwoners heeft….
Als je door een holistische en systemische bril naar de gebeurtenissen in Erichem kijkt, zijn er nog wat toevoegingen aan dit artikel mogelijk.

Zorgplicht

Varken buitenEen mens is het énige wezen dat voor andere wezens kan zorgen, anders dan een moeder-wezen voor een kind. Als een mens dit gaat doen, dan heeft de mens dus de plícht dit op een juiste en verantwoorde manier te doen. Waarbij de behoeften van dat andere wezen uitgangspunt zijn. De behoefte de mens zou hierin secundair moeten zijn. En het is maar zeer de vraag of 20.000 varkens op deze manier bij elkaar proppen een juiste en verantwoorde manier is.

€ 2.000.000,00 per jaar verdienen…………
Eén van de basisuitgangspunten bij systemisch werken, is dat er een balans moet zijn tussen geven en nemen. Deze man ‘neemt ‘ € 2.000.000,00. Ook hier een vraag: welke vorm van geven kan in verhouding staan tot dit bedrag? Op deze manier varkens houden ????

Overproductie

Wat is de reden, dat zoveel voedsel – in ons deel van de wereld – geproduceerd wordt? Ik heb me er nooit in verdiept, maar als ik in een supermarkt ben, is bijvoorbeeld het vleesaanbod nooit op. Over het algemeen wordt dat als positief gezien. Maar dat is maar de vraag. Mijn voorzichtige conclusie is dat als het nooit op is, er meestal wel over zal zijn…… En wat gebeurt er met het overschot ?

De heer Bottelieris merkt op dat naar één persoon of groep wijzen geen zin heeft. Dat klopt. Een probleem is namelijk nooit van iemand, maar van het hele systeem. En wij met z’n allen zijn dit systeem. Mijn advies : verdiep je in het holistisch en systemisch gedachtegoed en kijk dan wat jij in je eigen cirkel van invloed kunt doen om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij.

Wat ook hier geldt : alle kleine beetjes helpen !