Warme Steun : u staat er niet alleen voor !

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is een negatief gevoel dat een gevolg is van een gemis aan sociale relaties. Ieder mens heeft de behoefte zich verbonden te voelen met anderen die ze kunnen vertrouwen, die hun een doel in het leven geven, met wie zij samen kunnen werken en om zichzelf te ontplooien. Het gevoel van verlatenheid is subjectief en kan zich richten op het gemis van contacten of op het gemis van de diepgang van de contacten.

Er zijn verschillende soorten eenzaamheid te onderscheiden.

Op de eerste plaats de emotionele eenzaamheid. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een intieme relatie of een emotioneel hechte band met een partner, familielid of een hartsvriend(in). Daarnaast kan sprake zijn van sociale eenzaamheid. Hiervan spreek je als er geen betekenisvolle relaties met een bredere groep van mensen zijn. Voorbeelden zijn het ontbreken van kennissen, collega’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling of mensen om samen een hobby mee uit te voeren.

Ieder mens voelt zich nu en dan alleen. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Als dit gevoel echter chronisch is, kunnen problemen ontstaan. De kans op het ontstaan van lichamelijke en psychische klachten, zoals depressie, alcoholverslaving, hart- en vaatziekten, slaapproblemen en vermindering van het afweersysteem, nemen ernstig toe.

EenzaamheidFactoren die de kans op eenzaamheid vergroten

Verschillende factoren kunnen de kans op eenzaam zijn vergroten. Zo voelen gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars zich vaker eenzaam dan getrouwde mensen of ongehuwden . Ook gezondheidsproblemen of het hebben van een beperking kan er voor zorgen dat dit gevoel ontstaat. Ook de sociale en maatschappelijke status speelt een rol. Gebleken is dat hoe lager de status is, hoe hoger de kans op verlatenheid is. Tot slot komt het veel voor onder migranten.

Oorzaken van eenzaamheid

Een keiharde oorzaak is meestal niet aan te wijzen. Vaak gaat het om een combinatie van oorzaken. De oorzaken zijn grofweg in drie groepen te verdelen. Op de eerste plaats individuele oorzaken. Zoals een gebrek aan sociale vaardigheden of gezondheidsproblemen. Daarnaast kunnen veranderingen in het sociale netwerk een oorzaak zijn. Voorbeelden hiervan zijn levensgebeurtenissen, zoals ontslag of scheiding. Zeker als deze situaties zich onverwacht voordoen, is de kans op het ontstaan van eenzaamheid erg groot. De derde groep bestaat uit  maatschappelijke veranderingen. Als bijvoorbeeld in de maatschappij de beeldvorming over ouderen negatief wordt, dan heeft dat waarschijnlijk effect op het eenzaamheidsgevoel van ouderen.

Oplossingen tegen sociaal isolement

Omdat je eenzaam voelen erg persoonlijk is, zijn er ook geen kant en klare oplossingen te bieden. Duidelijk is wel dat er verschillende invalshoeken zijn, die mogelijk kunnen helpen bij het verminderen van dit gevoel.

Het actief bouwen aan een nieuwe sociale omgeving of het verstevigen van het huidige netwerk, is erg dienend bij de bestrijding van dit gevoel. Vaak is het zo dat iemand die zich eenzaam voelt, ook onrealistische verwachtingen van een relatie heeft. Dit bespreekbaar maken en de verwachtingen bijstellen, helpt ook bij de strijd tegen eenzaamheid.

Daarnaast is het helpend te leren omgaan met alleen zijn. Dit kan op een aantal manieren, zoals het zoeken naar afleiding. Starten met een nieuwe hobby – bij voorkeur in groepsverband – kan wonderen doen. Ook het leren omgaan met een computer, internet en sociale media kunnen een isolement doorbreken. De aandacht richten op het aanvaarden en het benoemen van de voordelen van eenzaam zijn, helpen bij het draaglijk maken van eenzaamheid.

Omdat veel mensen, die zich eenzaam voelen negatieve gedachten of overtuigingen hebben, is het zinvol hierover in gesprek te gaan en deze gedachten proberen te verminderen en om te buigen naar een positieve blik op het leven.

Tot slot komen veel mensen die gebukt gaan onder eenzaamheid in een slachtofferrol terecht. Activiteiten gericht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid helpt deze mensen vaak afscheid te nemen van het slachtofferschap.

Wat kan Warme Steun voor u doen ?

Warme Steun richt zich vooral op het voorkomen van een sociaal isolement. De Persoonlijk Begeleiders leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van deze negatieve gevoelens. Maar het gaat altijd om een bijdrage. Een eenzaam mens zal zelf ook – met zijn directe naasten – stappen moeten zetten.

En in de samenwerking tussen u, uw naasten en de Persoonlijk begeleiders van Warme Steun, kunnen mooie dingen ontstaan! De sociale eenzaamheid wordt verminderd en de mogelijkheid zo lang mogelijk zelfstandig te leven neemt toe!