Uit de media

https://tinyurl.com/y5z2vp44

“……….Christine Lagarde, de vrouw die overal ‘de eerste vrouw’ werd.

De Europese regeringsleiders nomineerden Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze zou hiermee de eerste vrouwelijke ECB-voorzitter worden. De Franse IMF-voorzitter moet de opvolger worden van Mario Draghi, die de functie sinds 2011 bekleedde. Een profiel over de vrouw die steeds weer ‘de eerste vrouw’ werd…….”

Er gaat veel energie, tijd en geld zitten in de maatschappelijke discussie rondom vrouwen aan de top. Ook nu Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) voorgesteld wordt. Ze zou hiermee de eerste vrouwelijke ECB-voorzitter worden. Christine werd al vaker de vrouw, die steeds weer ‘de eerste vrouw’ werd.

Een andere kijk op vrouwen aan de top

Als je holistisch en systemisch naar een mens kijkt, is een mens een levend wezen dat uit drie delen bestaat: een verstand, een lichaam en een derde deel dat niet grijpbaar en niet begrijpbaar is. Wij noemen dat de ziel.

Een menselijk lichaam is over het algemeen of mannelijk of vrouwelijk. Deze lichamelijke kenmerken zeggen op zich helemaal niets over de wijze waarop een mens in het leven staat. Elk mens heeft namelijk zowel vrouwelijke als mannelijke energie. Zonder een uitgebreide wetenschappelijk onderbouwde verhandeling te geven in het kort iets over deze energieën. Vrouwelijke energie richt zich op gevoel, emotie, overleg, consensus, samenwerking, verbondenheid, harmonie en zingeving. Samengevat gaat vrouwelijke energie over het proces. Mannelijke energie gaat over denken, ratio, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, besluiten nemen, zaken die vast te pakken zijn, materie en argumenten. Samengevat gaat het over resultaten. Beide energieën zijn in een juiste balans noodzakelijk.

Elk mens heeft deze energieën in zich en besluit welke energie op welk moment wordt ingezet. Omdat de meeste mensen zich hiervan niet bewust zijn, wordt vaak gekozen voor de energie die (tot op heden) in de maatschappij het meest gewenst is: de mannelijke energie.

De discussie over mannen of vrouwen aan de top is een non-discussie als die beperkt blijft tot de lichamelijke kijk op een mens. Het gaat om de energie die ingezet wordt.

In het geval van Christine Lagarde weet ik het niet. Ik ken haar niet en weet niet of zij haar vrouwelijke energie vaker en juister inzet dan haar mannelijke voorgangers. Eerlijk gezegd twijfel ik er – op basis van mijn heel verre blik op afstand – wat aan. Ik zie veel uitingen van mannelijke energie. De zinsnede “…die zelden een blad voor de mond neemt….” is voor mij een bevestiging van mijn vermoeden. Ik zou het overigens geweldig vinden als mijn blik onjuist zou blijken te zijn.

En ja, het is hard (en hart) nodig dat de vrouwelijke energie meer ruimte krijgt. Overal. Dus ook in de Europese politiek en geldwereld. Als alleen naar de lichamelijke kenmerken gekeken wordt, komen er slechts vrouwen aan de top die bol staan van de mannelijke energie. En dat helpt dus niet.

Ik wens Christine alle succes!