Externe en interne uitwisseling

Congressen, seminars, webinars : allemaal mooie middelen om gedachten, ideeën en plannen uit te wisselen. Er wordt veel geld aan besteed. Vooral door bedrijven, maar tegenwoordig ook steeds meer door particulieren. Mijn ervaring is dat dat de inhoud van deze bijeenkomsten vaak niet lang blijft hangen en het lijkt er nogal eens op dat het meer gaat om te kunnen zeggen dat je er geweest bent dan dat je er daadwerkelijk, intrinsiek iets aan gehad hebt en blijvend voordeel van hebt.

UitwisselingDat te maken met het feit dat veel mensen, voordat ze op zoek gaan naar externe informatie en inspiratie, een kleinigheid over het hoofd zien. En dat is hoe je er intern, bij jezelf, voor staat. Al deze externe vormen van uitwisseling zijn pas dienend als iemand in staat is met en in zichzelf uit te wisselen. Pas daarna kun je je interne uitwisseling verrijken met externe uitwisseling.

Op zoek naar jezelf

In onze huidige maatschappij zijn we een verbinding met onszelf niet meer gewend. Terwijl veel mensen zijn (vaak onbewust) wanhopig op zoek naar échte verbinding met zichzelf.  Het is dé basis voor persoonlijke groei. Zo’n verbinding lijkt moeilijk, maar is het niet. De angst voor het onbekende, voor “Wat ga ik tegenkomen?”, levert een bijdrage aan het niet op zoek gaan naar de band met jezelf. Er is een zeer simpele en efficiënte manier om die verbinding met jezelf weer tot stand te brengen. En dat is inzicht in de uitgangspunten van het systemisch werken.

Naar die uitgangspunten durven te kijken, maakt dat een ieder die dat doet, weer dicht(er) bij zichzelf komt. En vanuit dat fundament weer kan kiezen welke externe uitwisseling van toegevoegde waarde is. De congressen, seminars, webinars e.d. die daarna bezocht worden, hebben dan toegevoegde en blijvende waarde.