Inleiding

De belevenissen van Olivier vormen een speelse manier om inzichten op te doen in ‘Vitamine HBS’. Het volgen van Olivier is een ontspannen en makkelijke manier om kennis te maken met deze meest belangrijke Vitamine die er bestaat.
De lotgevallen van Olivier worden op de website van De Roestenburgh als inspiratie geplaatst. Mocht je een mail willen krijgen als er een nieuwe inspiratie verschijnt, stuur dan even een bericht naar info@deroestenburgh.nl

De term ‘Vitamine HBS’ is spontaan ontstaan. Vitamine HBS verwijst met een knipoog naar de meest natuurlijke manier van in het leven staan. De H staat voor HOLISTISCH MENSBEELD, de B verwijst naar de basisprincipes van het BOEDDHISME en de S omvat de uitgangspunten van het SYSTEMISCH WERKEN. Deze sterke pijlers samen vormen dé Vitamine HBS.
HBS staat ook voor HEEL BEWUST SAMENLEVEN.

In Oliviers’ teksten komt in verhaalvorm de vanzelfsprekende relatie tussen de H, de B en de S aan de orde.
Deze drie componenten zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Oliviers’ belevenissendagboek zorgt ervoor dat jij langzaam maar zeker inzichten in Vitamine HBS opdoet.

Het is helemaal aan jou wat je met die inzichten gaat doen. Het zou kunnen zijn dat je gaat ervaren dat deze andere kijk je leven kan verrijken en verdiepen.
Mensen die eerder (onder andere door de opleidingen van De Roestenburgh) kennismaakten met deze Vitamine geven aan dat de inzichten een waardevolle bijdrage gegeven hebben aan hun persoonlijke en professionele groei.

VERDIEPING VITAMINE HBS

Mocht je meer en diepgaandere inzichten in deze natuurlijke vitamine op willen doen, dan zijn daar voldoende mogelijkheden voor.

Je kunt het boek ‘Had ik dat maar eerder geweten. Een andere kijk op het leven léven leven’ aanschaffen.

Boek

Je kunt ook kiezen voor het kopen van de inspiratiekaarten ‘Begeleiding vanuit je eigen bron’.

Door het trekken van een kaart, krijg je juist dát stukje Vitamine HBS aangeboden dat op dát moment ondersteunend voor je is. Een stapje verder gaat de online training Holistisch & Systemisch Leven. Die is in drie varianten beschikbaar.

Inspiratiekaarten

Daarnaast zijn er ‘live opleidingen’ beschikbaar.

De vierdaagse cursus Persoonlijke & Intuïtieve Ontwikkeling (PIO), waarin je in 4 lesdagen meegenomen wordt in dat wat Vitamine HBS voor jouw leven kan betekenen.

Daarnaast de 8-daagse holistische en systemische Opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut.

De meest diepgaande opleiding is de 18 daagse Opleiding Systemisch Werken, Coachen & Holistische Rouwbegeleiding. In deze 18 weken gaat het niet alleen over Vitamine HBS, maar wordt deze vitamine ook in het licht van coaching en begeleiding in de breedste zin van het woord gezet. Daarnaast wordt een groot aantal werkvormen besproken: familieopstelingen, Voice Dialogue, Emotional Freedom Technique en wandelcoaching. Deze vormen worden vanzelfsprekend niet alleen besproken. Bespreken is mooi, er mee aan de slag gaan is mooier. Om die reden is een ‘doe-dag’ in de opleiding opgenomen.

Les

TERUG NAAR OLIVIER EN ZIJN BELEVENISSEN

Ik nodig je uit zijn belevenissen niet alleen te lezen. Doorgrond ze ook. Laat zijn verhalen op je inwerken en besluit daarna of zijn kijk wellicht ook – deels – de jouwe kan worden.

OLIVIER STELT ZICH VOOR

Ik, Olivier loop al een hele poos op aarde rond.

Olivier

Mijn leven is de laatste jaren, het laatste decennium ingrijpend veranderd. Ik koos voor een weg die op een andere en diepgaandere basis gebaseerd was. Het gaat mij allang niet meer om een goede baan, geld, macht, status en oppervlakkige contacten. Ik ben niet meer zoals vroeger op zoek naar wegen om aardig gevonden te worden. Ik ben loyaal aan mezelf en leef daardoor een leven dat mij dient. Zonder dat ik de intentie heb anderen op welke manier dan ook te kort te doen. Het mooie van deze manier van in het leven staan is dat het tegelijkertijd tot automatisch gevolg heeft dat het ook anderen verder brengt. Ook al zien anderen dat in eerste instantie vaak niet zo. Mijn andere kijk op het leven en het beléven daarvan heeft ervoor gezorgd dat ik op een heel andere manier in het leven ben gaan staan en heel anders met dingen omga dan ik daarvoor deed.

Dat was wennen. Voor mij en zeker voor mijn omgeving. Ik wende er snel aan, omdat alles ín mij riep dat mijn afslag de juiste was. Voor mijn omgeving was het lastiger. Die omgeving kende mij in de versie 1.0 en nu verdween Olivier 1.0 en werd vervangen door een ‘andere Olivier’. Versie 2.0. Een beperkt aantal mensen ontving die transformatie met open armen. De meerderheid helaas niet. Wellicht werd dat veroorzaakt doordat ik me veel minder ‘pleasend’ opstelde en minder de reddende engel uithing. Ik laat inmiddels de verantwoordelijkheid waar deze thuishoort: bij de ander. Misschien speelt het ook een rol dat ik als ‘Olivier 2.0’  duidelijk intenser en meer met zelfliefde in het leven ben gaan staan. Ik straal meer rust en balans uit. Voor mensen die dat minder of zelfs helemaal niet doen, is die verandering confronterend. Zij hebben er (nog) niet bij stilgestaan. Zoals ik dat ook heel lang niet gedaan heb. Met als gevolg dat er mogelijk een onbewuste vorm van jaloezie ontstond. Omdat jaloezie geen eigenschap is die applaus ontvangt, wordt deze vorm van afgunst in een ander jasje gestoken. Een jasje van afkeuring en pogingen om mij duidelijk te maken dat ik verkeerd en zelfs onmenselijk bezig was. Ook aan dit oordeel ben ik inmiddels gewend.

Mijn keuze had gevolgen voor zo’n beetje alles wat er in mijn dagelijks leven gebeurde. Waardoor er regelmatig roering ontstaat. Die roering is overigens niet altijd pijnlijk. Gelukkig niet. Het leven is immers een afwisseling van lijden, dingen die je leut vindt, en niet-lijden, alles wat je wel leuk vindt. Twee vormen van roering dus. Waarbij komt dat die roering voor iedereen anders is. Wat iemand wel of niet leuk vindt, is persoonlijk. Elk mens is uniek en heeft dus een unieke kijk op wat hij wel of niet leuk vindt. In de samenleving wordt daar nogal eens anders naar gekeken. Iets is leuk, of niet. Dat klopt dus niet.

Ik vond een weg om met die roering om te gaan: het er gewoonweg over hebben. Op de eerste plaats met mijzelf en daar waar de mogelijkheid zich voordeed, met anderen. Eén van de vormen waarop ik dat doe, is schrijven over wat ik allemaal beleef. Waarbij ik mijn kijk over over mijn lotgevallen vastleg. Ik noem dat mijn belevenissenboek. Ik deel graag zo nu en dan mijn schrijfsels met iedereen die ze wil lezen.

Ik heb daarvoor ruimte gekregen binnen de inspiraties op de site van De Roestenburgh. Ik deel daar op onregelmatige basis langere en korte verhalen over mijn dagelijkse belevingen. Lees ze of lees ze niet. Kauw erop of laat ze voor wat ze zijn. Praat er met anderen over. Of niet. Dat is volledig aan jou.

praten

Tot slot

De lotgevallen van Olivier worden op de website van De Roestenburgh als inspiratie geplaatst. Mocht je een mail willen krijgen als er een nieuwe inspiratie verschijnt, stuur dan even een bericht naar info@deroestenburgh.nl