Wat is vrijheid?

Volgens Wikipedia is vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. In maatschappelijke zin behelst het de mogelijkheid van groepen en individuen om deel te nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke verkeer. Daarnaast zijn er veel filosofische en psychologische definities van dit begrip.

Een HBS kijk op vrijheid

HBS staat voor Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch. Het gaat te ver om in detail in dit artikel hierover uitleg te geven. Als je daar belangstelling voor hebt, maak een afspraak of volg bij ons een opleiding 😉.

Samengevat komt het op het volgende neer:

Onze HOLISTISCHE kijk op de mens en zijn omgeving houdt in dat een mens meer is dan alleen een verstand en een lichaam. Er is een derde deel. Dat deel is ongrijpbaar en onbegrijpbaar. Wij noemen dat de ziel. Met name de ziel maakt dat élk mens uniek is. Elk uniek mens heeft unieke behoeften. Met als gevolg dat elk mens unieke dingen nodig heeft om die behoeften te vervullen. Dat maakt dat elk mens onbewust of bewust op zoek is naar ruimte om die behoeften te vervullen. Op zoek is naar een unieke vrijheid dus. Vanzelfsprekend zijn er overeenkomsten in menselijke behoeften, maar als je slechts uitgaat van die overeenkomsten, krijgt geen enkel mens de vrijheid zijn eigen behoeften naar eigen inzicht in te vullen. En dat gebrek aan ruimte is in onze huidige samenleving op dit moment een groot probleem.

Als je uitgaat van de BOEDDHISTISCHE basisuitgangspunten, her- en erken je dat in elk leven lijden voorkomt. Waarmee niet gezegd is dat het leven lijden is of dat er altijd lijden is. Nee, in elk leven komt lijden voor. Waarbij lijden alles is wat je niet leuk vindt. Dat maakt dus dat elk mens uniek lijden kent. Volgens ons is dit uitgangspunt door niemand te ontkennen.

De koppeling tussen het Holistische en het Boeddhistische ontstaat, doordat lijden nodig is om de ziel te laten groeien. Voor persoonlijke ontwikkeling dus. Niet het lijden an sich zorgt voor deze ontwikkeling, maar de manier waarop je met het lijden omgaat. Durf jij te kijken naar hoe jij dat lijden ervaart? En wat jij kunt doen het lijden te verminderen? Of verzet je je tegen al het lijden dat op je pad komt?

Bij een SYSTEMISCHE kijk op het leven, ga je er vanuit dat op elk moment dat er twee of meer mensen bij elkaar zijn, een systeem ontstaat. In elk systeem gelden een aantal natuurlijke principes. Deze principes spelen in de interactie tussen mensen een gigantische rol. Indien deze uitgangspunten gerespecteerd en in balans gehouden worden, ontstaat een rustig systeem dat in balans is en waarin mensen met elk lijden om kunnen gaan.

Indien geen rekening gehouden wordt met de systemische basisuitgangspunten, raakt een systeem en de mensen daarin uit balans. Met alle negatieve gevolgen van dien. Ik durf te stellen dat de oorzaak van elke disbalans in en rond mensen, zijn oorzaak vindt in verstoringen van de systemische krachten. Het weer in balans brengen en houden van die basisuitgangspunten is dan de enige manier om de disbalans te beëindigen. Dat lijkt simpel en…………dat is het ook! Hiervoor is het wel noodzakelijk om te zien en te ervaren wat die systemische krachten zijn en welke invloed je daar op hebt.

Met een knipoog hebben wij het leven op basis van deze drie uitgangspunten vitamine HBS genoemd. Een vitamine die je niet in hoeft te nemen, maar die in elk mens aanwezig is. Maar helaas…….vaak zit deze vitamine zo ver verstopt dat de meeste mensen er niet meer bij kunnen.

Vrijheid

Wat heeft HBS met vrijheid te maken?

De mogelijkheid om vrij te kunnen handelen kent twee aspecten. Op de eerste plaats jouw eigen bereidheid je te richten op jouw behoeften. Daarvoor is het wel nodig dat jij jouw behoeften kent. En dan niet alleen de verstandelijke behoeften. Het gaat vooral om de behoeften van je ziel. Elk mens heeft dus de plicht zich te richten op de invulling van zijn HBS behoeften. Zonder anderen te kort te doen! Kan dat dan? Jazeker, als je HBS in het leven staat, is dat zelfs redelijk eenvoudig.

Daarnaast is het de plicht van de omgeving om jou de ruimte te geven vrij te handelen. Als jouw vrije handelen gericht is op jouw HBS behoeften zonder anderen tekort te doen, kan en hoort deze ruimte gegeven te worden. Dat lijkt misschien onmogelijk, maar dat is het niet. Als je écht op basis van de vitamine HBS in het leven staat, is dat geen enkel probleem. Vrijheid is dus een optelsom van jouw bewustwording van je van eigen behoeften, de moed deze te vervullen zonder anderen tekort te doen en de ruimte die je van je omgeving krijgt om dit te doen.

Vrijheid wordt dus door twee partijen beïnvloed: door anderen en door jezelf.

Eigen invloed

Jij hebt 100% regie op wat jij zelf doet. Helaas heb je 0% regie op wat anderen doen. Je kunt anderen wel vragen mee te werken aan de vervulling van jouw behoeften. Ofwel anderen uitnodigen om jou de ruimte en de vrijheid te geven je eigen HBS behoeften in te vullen. Dwingen kun je een ander niet. Nooit. Zoals een ander jou ook niet kan dwingen. Ook al lijkt dat vaak wel zo.

Indien je die ruimte krijgt, is dat mooi. Indien dat niet het geval is, dan kun je je afvragen of je met mensen om wilt blijven gaan die jou die ruimte niet gunnen. Wil jij dan in dat systeem blijven?

De invloed van en de beperking door anderen is op dit moment erg groot. Dat legt druk op jouw vrijheid. Op de mogelijkheid je eigen behoeften in te vullen. Op de mogelijkheid zelf te kiezen.

Overigens is het zo dat het ook zomaar zou kunnen zijn dat veel mensen niet meer gewend zijn zelf diepgaande keuzes te maken.

Prikkeldraad

Stukje historie

Wanneer de mens de gewoonte, om te onderzoeken wat goed is voor zichzelf, is kwijtgeraakt weet ik niet, maar de invloed van diverse geloven en de overheid zou daar wel eens een rol bij gespeeld kunnen hebben.

Het is nog niet zo lang geleden dat de burgemeester, de pastoor en de huisarts de leidende figuren in de maatschappij waren. Van de ene kant leek dat mooi. Mensen hoefden zelf niet na te denken en volgden wat deze notabelen voorschreven. Niet wat zij vóórleefden, want dat was helaas niet altijd hetzelfde als wat zij verkondigden…. En dat is nog steeds niet altijd het geval ☹

Ik sprak laatst een jongedame van 93, die van mening was dat zij in het verleden vaak voor de gek gehouden is. Tegelijkertijd benijdt zij de jeugd van tegenwoordig ook niet, omdat die zelf keuzes moet maken. Dat mocht en hoefde zij niet. Gewoon doen wat voorgeschreven werd en dan was je een goed lid van de maatschappij. De vraag wat de behoeften van haar, als uniek mens waren, is nooit gesteld! En het kwam niet in haar op hierover in gesprek te gaan. Want dat had ze niet geleerd en dat deed niemand immers. Wat mij betreft een trieste zaak.

Het vermogen om zelf keuzes te maken is sterk onderdrukt de afgelopen eeuwen. Maar het is niet weg. En simpel te herontdekken. Als je Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch in het leven gaat staan en op basis hiervan je leven inricht, ben je al een heel eind. Het gaat over bewust leven.

Is HBS een tovermiddel? Natuurlijk niet. Maar het is wel de enige en snelste manier om anders naar jezelf en de wereld te kijken. Het is dé basis voor het maken van keuzes die jou dienen. En daarmee als vanzelf juist zijn voor anderen. Je gaat dan ook als vanzelfsprekend anders kijken naar de invloed van anderen. En je bent in staat zelfstandig keuzes te maken rondom het al dan niet volgen van alle ver- en geboden. Op deze manier vergroot je kinderlijk eenvoudig je vrijheid. Zonder anderen tekort te doen.

En zo ontdek je wat voor jou VRIJHEID in de breedste zin van het woord betekent. Wat politici, de koning, jouw omgeving of wie dan ook er van vinden. Ik wens iedereen het lef toe de vitamine HBS te gaan ontdekken. Je hoeft zoals gezegd niet ver te zoeken. Elk mens heeft vitamine HBS in zich. Jij dus ook.

Vitamine HBS innemen

Dat kan erg eenvoudig. Maak een afspraak. Kom luisteren naar ons verhaal en kies daarna wat je wil en gaat doen. Of volg een opleiding. In onze 11 daagse Opleiding Systemisch Werken & Coachen maak je tot in het diepste detail kennis met de vitamine HBS.  Je leert en ervaart wat de inhoud van de vitamine is en wat het voor jou en de omgeving betekent. Je gaat zien welke systemische uitgangspunten er zijn en wat jíj kunt doen om ze in balans te brengen en te houden. Je gaat ontdekken wat voor jou vrijheid betekent en welke invloed jij op je eigen vrijheid hebt. Je kunt deze opleiding ook individueel of in een onderdompelvariant volgen.

Tot slot

Dit artikel lijkt misschien reclame voor De Roestenburgh. Deels is dat ook zo, omdat wij om onze visie en passie uit te kunnen dragen twee dingen nodig hebben : mensen die onze andere kijk willen horen en geld. Want hoe mooi de vitamine HBS ook is, ook wij leven in een maatschappij waar geld een noodzakelijk kwaad is.

Het hoofddoel van alle energie die wij steken in het uitdragen van onze visie, is onze holistische overtuiging dat elk mens die kennis gemaakt heeft met de vitamine HBS en die ook daadwerkelijk toepast, een rustiger en gelukkiger leven gaat leiden. Met als gevolg dat een vreedzamere en mooiere wereld ontstaat.

Zoals elk zichzelf respecterend opleidingsinstituut, werken wij met evaluaties.
In veel evaluaties komt deze opmerking voor: life changing………….

Vrijheid is eigen weg volgen