Inleiding

Inspiraties doe ik op allerlei manieren op. Ik lees iets, voel iets. Een vraag van een deelnemer aan een opleiding. Een gesprek met een individuele klant. Een opmerking die ik toevallig in de supermarkt opvang. Of gewoon iets dat ik een in gesprek met iemand hoorde.

Zo hoorde ik onlangs een verhaal van iemand over een jonge vrouw die hij kent. Deze dame, begin 20, was alleen en op zoek naar een relatie, naar een partner. Via de digitale snelweg leerde zij een man kennen en na wat heen en weer gemaild te hebben, werd een afspraak gemaakt. Op de vraag of hoe het gegaan was, antwoordde zij dat het leuk was, maar dat ze eigenlijk niet wist of er een klik was. Dat verbaasde en raakte mij en omdat het zo maar zou kunnen zijn dat dit soort ervaringen, zeker bij jonge mensen, aan de orde van de dag zijn, wijd ik er een inspiratie aan.

Partnerschap 03

Vitamine HBS

Zoals velen al weten kijk ik door een ‘Vitamine HBS’ bril naar alles wat gebeurt. Ook naar dit verhaal dus. HBS staat voor Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch. In dit geval werd bij mij de H(olistisch) volop geraakt. Dit omdat Holistisch in mijn ogen betekent dat een mens meer is dan een Verstand en een Lichaam. Er is een derde ongrijpbaar en on-be-grijpbaar deel dat ik de Ziel noem. Veel mensen herkennen en erkennen dat derde deel, de Ziel niet (meer). En kunnen er daardoor dan ook geen gebruik van maken, het niet inzetten. Helaas bestaat dan ook het menselijk contact vaak alleen uit een contact tussen ‘verstanden’ en ‘lichamen’. Dat verstandelijk en/of lichamelijk contact is erg belangrijk. Om te kunnen onderzoeken of je een partnerschap aan wilt gaan, is het wel degelijk noodzakelijk te onderzoeken of je over een aantal basale en voor jou belangrijke zaken in het leven zo’n beetje hetzelfde denkt. Daarnaast is vanzelfsprekend ook een voor jou aantrekkelijk en prettig lichamelijk contact een belangrijke component voor partnerschap. Lichamelijk contact met een ander kan namelijk veel vreugde, plezier en ontspanning brengen. En het lichamelijk contact is een ‘natuurlijke eis’ voor het in stand houden van de soort.

Zielscontact en snelheid samenleving

Onze samenleving is de laatste decennia in een stroomversnelling gekomen. Alles moet snel gaan in het leven. Wat mij betreft is met name het verstandelijk deel van de mens hiervoor verantwoordelijk. Een ziel eist geen snelheid. Het tegendeel. Door de immense verhoging van de levenssnelheid is het erg lastig geworden écht menselijk zielscontact te maken en te onderhouden. Iedereen heeft het druk, druk, druk. En veel energie gaat niet meer naar jezelf of je naasten, maar naar je werk en je min of meer verplichte sociale leven. Dat helaas voor veel mensen inmiddels meer sociale terreur dan sociaal leven is. Als het je niet lukt voldoende energie in jezelf te steken, hoe kun je dan energie in een partner steken? Het zou kunnen zijn dat op dit moment de energieverdeling van veel mensen ernstig in de war is. Vanuit de Vitamine HBS bekeken steek je eerst energie in jezelf, daarna in je naasten, daarna in je vrijwillig gekozen sociale contacten en daarna in je werk. Voor mij is het dan ook helemaal niet bijzonder dat veel mensen – zeker jongeren- ernstig vastlopen en zelfs geen enkele lol meer in het leven zien. Hoe kun je je lekker, prettig, veilig en omarmd voelen als je constant met je energie loopt te strooien? Zeker als daar ook nog bijkomt dat daar geen juiste energie voor terug komt? Dat is heel vaak het geval, omdat veel mensen op eenzelfde manier in het leven staan. Geen of te weinig energie in alle delen van jezelf (Verstand, Lichaam en zeker Ziel) steken, met energie strooien, leeglopen dus.

Digitaal Contact

Dan blijft vaak in de zoektocht naar partnerschap de digitale snelweg over. Het leven is immers voor een heel groot deel afhankelijk van de digitale snelweg. Daar is op zich niets mis mee. Anders kon jij deze tekst niet lezen.  Maar waar is het diepgaande menselijk contact gebleven? Contacten tussen twee volledig holistische wezens, die naast verstandelijk en lichamelijk contact ook een diepgaande zielsverbinding willen aangaan?

Eerste contacten leggen via de digitale snelweg is helemaal prima. Voordat deze zeer snelle manier van communiceren zijn intrede in de samenleving deed, was het ook lang niet altijd zo dat op basis van écht menselijk contact relaties starten. Wellicht herinner je je de contactadvertenties in de krant nog. Met teksten als: Fats. weduwn. knap. RK. Bem. wenscht zsm kennismaking met fats. burgerdochter of weduwe 35 á 45 jr. Niet onbem. Doel: gelukkig huw. Brieven onder nr. 354 dezer courant

Tinder

Voor mij geldt dat je pas bij levende ontmoetingen het zielscontact écht kan onderzoeken. Als je tenminste bereid bent dan ook je ziel volle bak de ruimte te geven. En als de ander dat ook doet. Maar ja, wat als je geen contact met je eigen ziel hebt? En de ander ook niet met zijn of haar ziel? Dan weet je inderdaad niet of er een klik is. En lukt het je niet een volledig partnerschap op verstandelijk én lichamelijk én op zielsniveau te vinden.

De maatschappij heeft geweldig ingespeeld op de behoefte aan partnerschap. Er worden erg veel sites en apps aangeboden, die het je mogelijk maken een profiel aan te maken, dat te plaatsen en op zoek te gaan naar partners met een matchend profiel.
Wat voorbeelden: Relatieplanet, Parship, Lexa, Elite, Our Time, Single People, Nova Mora, Cupid en natuurlijk Tinder niet te vergeten.

Iedereen die ooit een profiel gemaakt heeft of een internet date heeft gehad, heeft inmiddels ervaren dat veel profielen niet écht beschrijven wie iemand is, maar veel vaker in de richting gaan van wie iemand zou wíllen zijn. Waarbij het ook maar zeer de vraag is hoeveel mensen überhaupt wel weten wie ze zijn….
Soms wordt een profiel geschreven vanuit de (onbewuste) aanname dat op basis daarvan de partners wel in de rij zullen staan. Het is ook erg makkelijk om op je scherm een mooi verhaal over jezelf te schrijven. Hierdoor lopen veel dates op teleurstellingen uit. Het komt regelmatig voor dat mensen helemaal stoppen met hun zoektocht naar een partner of een relatie aangaan waarin volledig partnerschap niet aan de orde is. Jammer en ook op deze manier wordt heel veel energie en levensvreugde verspild.

Wellicht is het dan ook verklaarbaar dat de jongedame uit het begin van mijn verhaal geen klik voelde. Als zij behoort tot de mensen die het contact met de eigen ziel (deels) kwijtgeraakt is, gaat het haar niet lukken ‘de klik’ te voelen.  Dat is jammer en voor haar en haar eventuele toekomstige partner een gemiste kans.

Wat dan?

Vanzelfsprekend heb ik geen oplossing of antwoord op de zoektocht die iemand start. Daar heb ik me ook helemaal niet mee te bemoeien. Waar ik wel degelijk holistisch van overtuigd ben, is dat iedereen die zich in de Vitamine HBS verdiept en deze ‘vitamine’ gaat herkennen, erkennen en toepassen, zal groeien. Je wordt weer een compleet mens, omdat je als het ware de ‘verloren component Ziel’ weer bij je verstand en je lichaam voegt. Je raakt meer in balans en krijgt daardoor rust in je leven. Ook omdat je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zult gaan stoppen met het verspillen van je kostbare energie.

Of dat dan gegarandeerd naar een relatie leidt met éçht partnerschap?
Nee, niet gegarandeerd. Nogmaals, daar ga ik niet over. Maar omdat je wellicht tot nu toe slechts met twee delen (Verstand en Lichaam) zoekt, komt er een derde erg belangrijk deel bij. En mocht je op basis van jouw eigen heilige drie-eenheid geen partner vinden, dan kun je daar wel degelijk beter mee om gaan dan nu. Want een partner hebben is mooi en verrijkend, maar geen keiharde voorwaarde voor een gelukkig leven.

Hoe kun je Vitamine HBS tot je nemen?

Daar ben je al mee begonnen door deze tekst te lezen. Als deze tekst iets in je raakt, kun je er voor kiezen een opleiding te volgen.

Overigens is deze tekst niet in hoofdzaak geschreven om mensen te verleiden een opleiding bij De Roestenburgh te gaan volgen. Vanzelfsprekend zou het fijn zijn als mensen dat zouden gaan doen. Het is echter onze passie de Vitamine HBS uit te dragen omdat deze élk mens dient. Elk mens komt gegarandeerd meer in balans en gaat meer rust in het leven ervaren. Waardoor als vanzelfsprekend de samenleving meer in balans komt en rustiger wordt. Je levert dan niet alleen een bijdrage aan je eigen balans en leven, maar ook aan de samenleving. Dat is mooi en vanuit mijn kijk wellicht zelfs een ‘holistische plicht’. Vitamine HBS is er dus voor iedereen. Zeker voor de jongeren.

Aanbod voor jongeren

Om die reden hebben wij voor jonge mensen tot 35 jaar een aantrekkelijk financieel aanbod voor onze opleidingen. Kijk maar eens naar ons opleidingsaanbod en neem als je belangstelling hebt, contact met ons op. Dan geven we je de details.

Daarnaast zijn wij graag bereid maatwerkopleidingen te geven. Hiermee bedoel ik dat wij naast de open inschrijvingen, graag met jou en je vrienden in gesprek gaan om te kijken of wij voor jullie vrienden-, familie-, kennissen of collega’s een afzonderlijke opleiding kunnen verzorgen.

Voel je welkom contact op te nemen. Ik bespreek graag de mogelijkheden met je.

holistisch

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.