Wat is Spiritualiteit?

Spiritualiteit is van alle tijden. Dus ook van NU. Zoals bij veel woorden, worden er verschillende betekenissen aan gegeven. Het woord is afkomstig van het Latijnse woord Spiritus, dat letterlijk geest betekent. Dan plopt de vraag op, wat is ‘geest’? Volgens Wikipedia wordt met de geest de essentie, het wezenlijke, van iets aangeduid. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Spiritualiteit

De Roestenburghse kijk op spiritualiteit

De Vitamine HBS is dé basis voor alles wat wij doen en laten. De H staat voor holistisch mensbeeld. Dit houdt in dat een mens gezien wordt als meer dan een verstand en een lichaam. Er is een derde ongrijpbaar en onBEgrijpbaar deel, dat wij de ziel noemen. Daarbij speelt dat een holistisch mens méér is dan de optelsom van deze drie delen. De Griekse wijsgeer Aristoteles zei al dat iets meer kan zijn dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Dat is hier ook het geval. Dat betekent dat élk mens uniek is! Omdat spiritualiteit ook gaat over innerlijke ervaring, betekent spiritualiteit dus ook voor iedereen iets anders.

Voor ons heeft spiritualiteit een andere betekenis dan gangbaar is. Het heeft niets met religie of bovennatuurlijke krachten te maken. Het omvat wel degelijk de diepst mogelijke innerlijke ervaring. Die om de gehele holistische mens gaat. Om het geheel van verstand, lichaam en ziel. Dus niet alleen om ‘de geest’. In de praktijk wordt het woord geest ook vaak gebruikt als een optelsom of mengeling van het verstand en de ziel. Daarbij komt dat er ook mensen zijn die zich spiritueel noemen (ik weet het: lang niet iedereen) en die zich afzetten tegen het verstand en het ego. Zoals gezegd, is in mijn ogen een holistisch mens meer dan de optelsom van een verstand, lichaam en dat on-be-grijpbare deel, de ziel. Het verstand speelt in het aardse bestaan een grote rol. Wat mij betreft op dit moment wel een té grote rol, maar dat niet wil zeggen dat er geen belangrijke rol voor dat verstand weggelegd is. Dat aan de kant schuiven is m.i. onjuist en het helpt je niet je aardse bestaan voluit te leven. Daarnaast is het voor mij ook bijzonder je af te zetten tegen je ego. Ego (ook Latijn) betekent IK. Het gaat om jou dus. De optelsom van je verstand, je lichaam en je ziel. Het lijkt mij niet handig je tegen jezelf af te zetten. Hoe kun je je leven voluit leven als je je afzet tegen een deel ervan?

Om misverstanden te voorkomen, vermijden wij daarom zoveel als mogelijk het woord spiritualiteit.

Onze voorkeur heeft het woord zielsontwikkeling.

Zielsontwikkeling

Veel spirituele mensen zijn bezig met het antwoord op de vraag waarvoor je op aarde bent. Wat is het doel?

Een vraag, die nooit een keihard verstandelijk antwoord zal krijgen. Er is m.i. wel een holistisch antwoord op te geven. Omdat iedereen uniek is, heeft dus iedereen hier een ander antwoord op. Mijn antwoord is simpel: groei! Groei, in de betekenis van toenemen. Niet in de betekenis dat er een vastgesteld te bereiken doel is. Nee, simpelweg groei. Elk moment van je leven.

Naast het gegeven dat een holistisch mens bestaat uit meerdere delen, is in mijn ogen ook elk mens in basis volledig juist. Daar is niets mis mee. Wat overigens niet wil zeggen dat menselijk gedrág altijd juist is…helaas niet. Als het je lukt te zien dat elk mens juist op aarde komt en je neemt onjuist, foutief gedrag waar, dan lukt het je wellicht ook je de vraag te stellen: “wat is er in dat mensenleven gebeurd dat er zo’n onjuist gedrag ontstaan is?” Ik noem dat mededogen. Een andere kijk op de mens en het vertoonde gedrag. Deze kijk zorgt er gegarandeerd voor dat je behoefte aan wraak of vergelding afneemt. Waarmee ik zeker niet bedoel dat onjuist gedrag, goed te praten is. Of vergoelijkt kan worden. Nee. Onjuist gedrag is onjuist gedrag. Punt. En iemand die dat gedrag laat zien, is daar zelf volledig verantwoordelijk voor.

Terug naar de basis: elk mens start zijn aards bestaan volledig juist. Als een mooie liefdevolle combinatie van een verstand, een lichaam en een ziel. In het aards bestaan zoals ik dat zie, gaat vanaf dát moment die juistheid van dat mens alleen maar groeien, toenemen dus. Helaas…..veel mensen worden van jongs af aan niet in de gelegenheid gesteld het groeipad te bewandelen. M.i. is dat vaak een gevolg van het collectief normpatroon. Waarmee ik alle formele en informele afspraken bedoel, die mensen – met name vanuit hun verstand – gemaakt hebben om te leven. Helaas gaan deze afspraken uit van een gemiddelde. De, wat mij betreft ernstig onjuiste, aanname is dat elk mens dezelfde zaken nodig heeft en normaal vindt. En dat is dus niet het geval. Elk mens is uniek. En heeft dus andere dingen of op andere momenten nodig. Het groeipad van een uniek mens wordt helaas meestal gekaderd in het collectief normpatroon. Zo ontstaat een vaak nagenoeg onneembare blokkade voor groei. Het gevecht tegen het collectief normpatroon, vergt vaak zoveel energie dat er weinig energie over blijft voor het groeipad. Erg jammer. Een uniek mens wordt als het ware in een wikkel gestopt: de wikkel van het collectief normpatroon. Om écht te kunnen gaan groeien is het vaak nodig dat een mens zich eerst ont – wikkelt. Eerst de wikkel, het kader eraf en terug naar de basis. En dan….volle bak groeien.

Dat is waar De Roestenburgh zich op richt.

Op ont-wikkeling en groei. Althans, de begeleiding daarvan. Want elk mens kan immers slechts zélf ont-wikkelen en groeien. Elk mens kan alleen zélf zijn of haar groeipad bewandelen. En is daar dus zélf verantwoordelijk voor.

In onze maatschappij is begeleiding van groei voor het verstand uitgebreid aanwezig. Het hele schoolsysteem is er op gericht. Ook voor de begeleiding van lichamelijke groei is in onze samenleving al voldoende te halen. Begeleiding rond de groei van de ziel, is echter veel beperkter. Juist daar richten wij ons op.

Dat lijkt ingewikkeld, maar is het niet. In de praktijk kan het snel gaan. Op één voorwaarde: dat jij dat wil!

groei

Zijnsoriëntatie

Wat ik schreef over de betekenis van het woord spiritualiteit, geldt zeker ook voor het begrip zijnsoriëntatie. Voor mij gaat het bij zijnsoriëntatie om je volledige ‘zijn’. Om je verstand, je lichaam en je ziel. En dat wat het meer is.

Ik schreef al dat de rol van het verstand belangrijk is in het aardse bestaan. Maar niet het belangrijkste. Kijkend naar de huidige samenleving, is het verstand, het denkvermogen door veel mensen als ‘heilig’ verklaard. Er wordt volledig op het verstand geleefd. Met als gevolg dat zaken die het verstand niet kan pakken, niet kan begrijpen door velen als onzin, zweverig, onmogelijk, niet waar of geitenwollen-sokken-gedoe afgedaan worden. Zoals gezegd is de ziel het ongrijpbare en onBEgrijpbare deel van elk mens. En daar wringt het tussen het verstand en de ziel. Veel mensen leven hun leven dus slechts op basis van hun verstand en hun lichaam. Er is gewoonweg geen ziel. Zij leven dus slechts op twee pitten in plaats van op drie. Voluit leven is dus m.i. dan niet mogelijk.

Zijnsoriëntatie bij De Roestenburgh

Onze begeleiding en opleidingen zijn gericht op de inzet van alle drie de holistische delen van een mens. En dat dan op het juiste moment. Dat jíj bepaalt. Het gaat om jouw leven en jij maakt dus de keuzes. Keuzes die gefundeerd zij op je verstand én je ziel. Wij nodigen je uit met je verstand naar je ziel te kijken. Met je ziel in contact te gaan met je verstand. Met je verstand naar je Zijn te kijken. Vanuit je ziel verbinding te maken met je Zijn. Je Zijn er gewoonweg laten zijn. En vanzelfsprekend kijken we naar de rol van het lichaam. Het gaat om bewustwording. Van jouw ZIJN, jouw verstand, jouw lichaam en jouw ziel. Als uniek en mooi geheel dat in balans het aardse bestaan beleeft en viert. Wij bieden dus volle bak Zijnsoriëntatie.

Om misverstanden te voorkomen: wij gaan dus niet zeggen wat wel en niet mag. Wie zijn wij om dat te doen? Wij nemen je mee in de Vitamine HBS. Wij kijken Holistisch naar jou en je mens-zijn. Daar voegen we de basisuitgangspunten van het Boeddhisme aan toe en gaan aan de slag met de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Zodat jij een brede basis krijgt om bewust te kiezen hoe jij wilt leven. Op basis van je verstand? Je ziel? Of dat wat in mijn ogen juist is: op een liefdevolle samenwerking tussen je verstand, je lichaam én je ziel. Gericht op groei, op toename.

Als dat geen Zijnsoriëntatie is…

Spiegel

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

Zijn